Det er større aksept blant kundene til å reparere produkter de tidligere valgte å vrake. Jeg anslår at denne økningen er 20-25 prosent. Jostein Brandal, daglig leder i Camera & videoteknikk.

FLERE REPARERER i dårlige tider

Nedgangstidene fører til at kundene reparerer produkter de tidligere kasserte.

Det viser en ringerunde til noen av aktørene i verkstedbransjen.

– Vår omsetning for produkter utenfor garanti er økt med 20 prosent. Folk har fått en høyere betalingsvillighet når det gjelder reparasjoner av produkter som begynner å nå en viss alder. Innenfor garanti har vi også en økning, det kan nok skyldes at vi har fått flere kunder, sier administrerende direktør Jan Ove Skubberud i Anovo AS.

Han får støtte av daglig leder Jostein Brandal i Camera & videoteknikk AS:

– Vi har holdt på siden 1981 og har opplevd noen nedturer i markedet i denne perioden. Historisk sett har folk reparert det gamle når de ikke har råd til å kjøpe nytt, og det skjer også nå. Det er større aksept blant kundene til å reparere produkter de tidligere valgte å vrake. Jeg anslår at denne økningen er 20-25 prosent, sier Brandal.

Servicesjef Terje Johan Skagen i Telenor Telehuset forteller at det er en økende tendens at folk ønsker å utføre reparasjoner til tross for at de selv har utført skaden på mobiltelefonen, dette gjelder til dels også datamaskiner.

Samme i Sverige og Danmark

– Vi merket dette allerede i september-oktober i fjor og tendensen er økende. Dette gjelder også våre søsterselskap i Danmark (Sonofon) og Sverige (Stores). Vi har ennå ingen målbare tall, men jeg vil anslå økningen av betalbare reparasjoner til rundt 10 prosent fra samme periode i fjor, sier Skagen.

Når det gjelder garantireparasjoner viser han til at det er en stor andel produkter i omløp med garanti.

– Nærmere sommeren vil vi se en tendens til at ting stabiliserer seg eller går noe ned, sier Skagen.

Konsernsjef Terje Gunnulfsen i InfoCare ser en klar sammenheng mellom en nedgang i salget av nye produkter og behovet for å reparere eksisterende produkter.

– Vi opererer i to ender av markedet. Som garantipartner til leverandørene på nytt utstyr merker vi en nedgang. Når det gjelder service på eksisterende utstyr er situasjonen motsatt. I sum har vi hatt et stabilt volum i nedgangskonjunkturen vi er inne i. En underliggende tendens er at vi har sett en nedgang på brunevarer, men for vår del er den kompensert med en økning innen IT. Vi er kommet til at IT i forbrukermarkedet de siste årene er gått fra å være noe som er kjekt å ha til noe man må ha. Nedgangen på brunt er relatert til at dette tross alt mer er en luksusvare, og ikke like virksomhetskritisk som IT etter hvert har blitt, sier Gunnulfsen.

På TV-siden forteller både Skubberud i Anovo og Brandal i Camera & videoteknikk at volumet inn til verksted er som før, men at folk velger rimeligere modeller når de kjøper ny. Brandal mener årsaken til dette er en annen enn finanskrisen:

TV nr. 2 er billigere

– Folk har allerede kjøpt seg flat-TV til stua. Nå kjøper de apparat nummer to og tre, til soverom, barnerom, kjøkken eller hytta. Der velger de mindre og rimeligere modeller, sier han.

Brandal sier feilraten på de billigere modellene er større enn for de dyrere, men at antall garantireparasjoner likevel ikke øker fordi den generelle kvaliteten på TVene – uansett prisklasse – er bedre enn for ett til to år siden.

Skubberud mener lavkonjunkturen fører til at produsentene i enda større grad ser på kostnadene sine.

– Dette kan gi ytterligere press på serviceverkstedene når det gjelder pris og avtaler. Vinnerne blir dem som er i stand til å komme opp med innovative løsninger som kan redusere totalkostnadene, sier han.

Også Skagen i Telehuset er opptatt av mulighetene som ligger i en tid preget av den internasjonale finanskrisen.

– Nedgangstider byr på muligheter for alle, og definitivt innen servicebransjen. I dårlige tider ønsker kundene at produktene skal vare, de ønsker forutsigbarhet og mindre kostnader. Vi har bevisst gått ut for å skape trygghet for kundene, slik at de skal vite at vi kan ta vare på produktene deres i hele levetiden, sier Skagen.

INFOCARE

– Norge utgjør rundt 25 prosent av totalomsetningen vår på 1,8 milliarder kroner. Når det gjelder fordelingen mellom forbrukermarkedet og IT-service mot bedriftsmarkedet er denne 50/50. Omsetningen mot det profesjonelle markedet har vært uendret så langt, da IT er virksomhetskritisk hos de fleste bedrifter, sier konsernsjef Terje Gunnulfsen i Infocare.

I Norge og Norden utgjør IT 60-70 prosent av driften i selskapet, mens brunevarer utgjør det resterende.

Infocare har 2.500 ansatte ved 70 avdelinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Estland. Cirka 600 arbeider ved selskapets 20 avdelinger i Norge. Hovedkontoret ligger i Kristansand. Hovedaksjonærer er investeringsselskapene CapMan og Segulah.

Terje Gunnulfsen har meddelt at han av personlige årsaker ønsker å fratre som konsernsjef, etter elleve år i selskapet. Han fortsetter i stillingen inntil ny konsernsjef er på plass.

IKKE LENGER HVITT HOS INFOCARE

I 2007 fusjonerte Infocare med Powermill, og de kjøpte konkursboet etter Strax. Den gangen sa Gunnulfsen til fagbladet Elektronikkbransjen at de ville videreføre hvitevareservicen de overtok etter Strax, men i fjor la de ned denne delen av virksomheten i Norge.

– En periode vurderte vi å satse på hvitevarer. Av den totale virksomheten til Strax utgjorde hvitevarer mindre enn 5 prosent og i vår omsetning ble andelen derfor forsvinnende liten. Hvitevareservice går fortsatt på sparebluss i Norden, men i Norge har vi avviklet hvitevareaktiviteten som bestod av en liten avdeling i Trondheim med 7-8 ansatte.

ANOVO

– En positiv konsekvens for oss som arbeidsgiver er at det er enklere å få tak i folk, sier administrerende direktør Jan Ole Skubberud i Anovo AS.

Han mener de økonomiske nedgangstidene ikke er noen krise for verkstedene, så lenge de driver ren reparasjonsservice.

Anovo AS omsatte for 135 millioner kroner i 2008. Selskapet har 70 ansatte på Kjeller, samt et nettverk av frittstående aktører med 200 ansatte.

Selskapet utfører service innen IT, brunevarer som parabolanlegg, TV og mottakerbokser. Anovo er nordisk garantipartner for Canal Digital, samt distribusjons- og returlogostikkpartner for ViaSat, og de håndterer inngående logistikk, lagring, returlogistikk, teknisk service, daglig drift av organisasjon og system for logistikk, lagerhold service og kundeadministrasjon.

CAMERA & VIDEOTEKNIKK

Camera & videoteknikk AS utfører service innen foto-, video og TV-produkter. Selskapet holder til på Åsane utenfor Bergen, og er med i Elesco-kjeden.

På kamerasiden utfører Camera & videoteknikk all service for Casio, Samsung, Sigma, Panasonic, Fujifilm og Nikon, unntatt proffservice på Nikon i Oslo-området.

– Vi har også hatt Canon i porteføljen, men mister dette fra 1. april da de begynner å sende all service på still- og videokamera til Tyskland, sier daglig leder Jostein Brandal.

Når det gjelder brunevarer følger selskapet kjedeavtalene til Elesco. Camera & videoteknikk er hovedverksted for Elprice og utfører service på hotell-TV-systemer for Quadriga.

– Vi har økt på TV, og henter og leverer selv serviceoppdrag med eget selskap mellom Førde og Haugesund, sier Brandal.

Han sitter i styret i Elesco, og forteller at kjeden i 2009 nærmer seg en omsetning på 100 millioner kroner.

– Camera & videoteknikk omsatte alene for 40 millioner kroner i fjor, kamerabiten vår går utenom Elesco-tallet, sier Brandal.

Han tror ikke på dårlige tider for verkstedbransjen.

– Andre bransjer har fattet interesse for teknikerne våre, og jeg ser store muligheter innen olje og gass – samt bilbransjen som blant annet vurderer å reparere moduler som tidligere ble skrotet, sier Brandal og kaster inn denne brannfakkelen:

– Bransjen må bli flinkere til å ta inn lærlinger. Vi har hatt 35 lærlinger innom oss – og de utgjør en stor del av staben vår som i dag teller 50 ansatte.

TELENOR TELEHUSET

– Det totale inntjeningsbildet på verkstedet er uforandret, sier servicesjef Terje Johan Skagen i Telenor Telehuset.

– Av 250 ansatte arbeider 44 med service og kundestøtte. Vi har blant annet seks Nokia-verksteder, og utfører også reparasjoner på HP, sier Skagen.

Telehuset ble etablert i 1992 og eies av Telenor ASA. Selskapet har 30 avdelinger, 25 av kontorene har også egne bedriftsavdelinger med kundekonsulenter og fagfolk.

Telehuset omsatte i 2008 for 585 millioner kroner, med fordelingsnøkkelen 67/33 for bedrift-/privatmarkedet.

Folk har fått en høyere betalingsvillighet når det gjelder reparasjoner av produkter som begynner å nå en viss alder. Administrerende direktør Jan-Ole Skubberud i Anovo.
Vi har ennå ingen målbare tall, men jeg vil anslå økningen av betalbare reparasjoner til rundt 10 prosent fra samme periode i fjor. Servicesjef Terje Skagen i Telenor Telehuset.
Nedgangen på brunt er relatert til at dette tross alt mer er en luksusvare, og ikke like virksomhetskritisk som IT etter hvert har blitt. Konsernsjef Terje Gunnulfsen i Infocare AS.
Til toppen