Paneldebatten om allmenkringkasternes muligheter i et digitalt krinkastingsmarked ble ledet av Hans-Wilhelm Steinfeld. Fra venstre i panelet: Simon Pitts, ITV, Gunn Karin Gjul, AP, Olemic Thommesen, Høyre, forsker Hallvard Moe fra Universitetet i Bergen, NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas, Hein Espen Hattestad, MTG Norge og Harald S. Strømme, TV Norge.

FM-SLUKKING INNEN 2020?

Går det som stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul ønsker, er analog FM slukket inne 2020.

Uttalelsen fra Gjul som representerer AP, og er leder av kulturkomiteen på Stortinget, kom under paneldebatten på høstens møte i Digitalforum. Paneldebatten, som var en sentral del av møteprogrammet, hadde tittelen ”Hvordan overleve som allmennkringkaster i et digitalisert kringkastingsmarked”. Debatten ble ledet av Hans-Wilhelm Steinfeld. I panelet satt foruten Gjul stortingsrepresentant OlemicThommesen fra Høyre og ledere for kringkastingsselskaper og distributører med NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas i spissen. TV 2, som mange ventet ville bli en sentral del av debatten med den nye utlysningen fra Kulturdepartementet, glimret derimot med sitt fravær. Innleder til debatten, Simon Pitts, strategidirektør ved ITV som er den største kommersielle kringkaster i Storbritannia, fokuserte på TV. Når det gjelder de norske forholdene er imidlertid fokus mer og mer blitt lagt på digitalovergangen for radio. Så også i dette møtet. Mens Thommesen fra Høyre, som også er med i kulturkomiteen, ikke ga noen føringer for tidspunktet for overgangen til digitalradio, var altså Gjul mye tydeligere. Når det gjaldt TV, syntes ingen i panelet imidlertid å være i tvil om at nyutlysningen vil passe TV 2 som hånd i hanske. Til tross for ønskene fra Gunn Karin Gjul, kan man ikke vente at andre kringkastingsselskaper enn TV 2 vil søke på denne konsesjonen.

Innhold

Innlederen Simon Pitts i ITV, som distribuerer flesteparten av om lag 50 åpne TV-kanaler i Storbritannia, fokuserte på innhold som den viktigste faktoren både for dagens og fremtidens TV. Britene skal slukke all analog distribusjon rett etter sommer-OL i 2012. Men selv etter dette og en gradvis overgang til stadig flere HD-kanaler vil innholdet være det viktigste for seerne.

– Noe av det viktigste er at digital-TV må ha nytt innhold og ikke vise for mye repriser av gammelt stoff. I motsetning til en bok, som du leser alene, vil TV-apparatet i hverdagsrommet fortsatt samle familien slik at de kan dele informasjon og underholdning. Dette vil også være fremtiden for TV i beste sendetid. All forskning vi driver på TV-innhold, dreier seg primært om det som skjer i hverdagsrommet, sa Pitts.

Han la videre vekt på at digital-TV øker reklameinntektene. Halvparten av TV-seerne i Storbritannia bruker nå PVR-funksjonen i TV-boksene jevnlig.

Belyser aktuelle spørsmål

– Denne samlingen, som nå har skiftet navn fra Digital-TV-forum til Digitalforum, har som hovedoppgave å belyse aktuelle temaer for utviklingen av digital multimedia. Samtidig skal det være et sted hvor deltakerne felles og i mindre grupper skal kunne diskutere problemstillingene og stille spørsmål, sa styreleder i Digitalforum Stein Erik Jensen, da han innledet til høstens møte sist i oktober.

Administrerende direktør Svein Aarvik i NTV orienterte om status for overgangen til det digitale bakkenettet. Som kjent er dette Europas mest omfattende overgang, og det har skjedd på rekordtid. Første desember blir den siste analoge senderen for TV slukket.

Som nevnt innledningsvis er det stadig større aktivitet for å påskynde overgangen til digital radio og slukke FM. NRK, SBS og MTG har gått sammen om å danne selskapet Digitalradio Norge. Kulturdepartementet har hatt en åpen høring som innledning til en stortingsmelding om saken. Den skal være ferdig i løpet av neste år. Hva kan vi vente av den, spurte Øyvind Vasaasen distribusjonssjef i NRK. Mange venter på svaret og sentralt i hele spørsmålet står en konkret slukkeplan som stortingsrepresentant Gjul altså ønsker skal være avsluttet innen en tiårsperiode.

Nettsuksess

VGTV har hatt suksess som nettavis med levende bilder og aktualiteter kombinert med digitale tjenester.

– VG-nett skal være kanalen som viser nyhetene der det skjer. Vi skal ha med alt det viktigste av nyheter, men ikke nødvendigvis dekke alt utenom. Viktig for oss er interaktivitet. Brukerne skal ha stor frihet i valget av det de vil se og lett kunne søke frem og tilbake på dataskjermen. Vi skal også bidra til at tradisjonell TV møter økt konkurranse på underholdning, sa Thomas Magnus Hønningstad, leder for VGTV.

Fotball

Ingen er vel i tvil om at fotball vel representerer de viktigste TV-innslagene på dagens TV-innhold i skjæringspunktet mellom sport og underholdning. Dette gjelder alle digitale plattformer. Hans-Bjarne Solheim som er produktsjef for fotball i Altibox AS, snakket om brukertrender og verdikjeder i endring. Medierettighetene har stor betydning i konkurransen mellom aktørene. Altibox er blant de som har fått erfaring med fotballdistribusjon på nye teknologiplattformer.

Telenor er tilstedet på alle plattformer i dag. Konsernet satser sterkt på å være ledende også som TV-distributør i alle nett.

– Vi vet at on-demand-TV er i kraftig vekst. I USA er om lag fjerdeparten av innholdet folk ser bestillings-TV. Google er en viktig søkemotor for å finne innhold. Brukere har gjennomsnittlig seertid på ti timer per måned på slike program. 82 prosent av internettbrukerne ser video på nett, sa Nils Katla, strategidirektør i Telenor Nordic.

Sentrale deltakere på Digitalforums møte. Fra venstre strategidirektør ved ITV Simon Pitts, styreleder i Digitalforum Stein Erik Jensen og Hans-Wilhelm Steinfeld fra NRK som ledet paneldebatten.
Medietilsynet er alltid godt representert på Digitalforums møter. Her er Live Nermoen (t. v.), Jørgen Abelsen og Line Langnes.
Administrerende direktør Svein Aarvik fra NTV orienterte om slukkingen av det digitale bakkenettet.
Trude Malterud fra NTV møtte Ingve Bjerknes og Arild Hellgren fra NRK.
VG har suksess med levende bilder og digitale tjenester på nettstedet sitt. Thomas Manus Hønningstad er leder for VGTV.
Sentrale personer i Digitalforum er Nils O. Stennes (t. v.), Jostein Nyhammer og Synnøve Bjørke.
Til toppen