I paneldebatten deltok fra venstre Olle Lindbom (Philips), Kurt Brun (Elesco Danmark), Magnus Ekberg (Solid Forsikring) og Roger Tangen (Expert). Foto: Kristina Wirbing, Elektronikbranschen.

FOKUS PÅ PARALLELLIMPORT

Utfordringen med parallellimport og hvem som skal betale serviceregningen var tema på Service 2009.

For sjette gang var servicebransjen samlet i Gøteborg for den årlige nordiske servicekonferansen. Arrangementet er et samarbeid mellom de nordiske bransjeorganisasjonene.

I år var problemstillingen rundt parallellimport et av hovedpunktene. Det er en utfordring for serviceverkstedene at produkter kommer inn på markedene gjennom ulike kanaler. Verksteder som utfører garanti- og reklamasjonsservice for leverandører får stadig oftere problem med å få betalt for utført arbeid. Merkeleverandørene ønsker ikke å betale for utført service på produkter som er levert av andre kanaler.

EU ønsker en økning av ”fri flyt av varer over landegrensene”, og dermed vil dette problemet øke i omfang. Det er vanskelig å se av et serienummer etcetera hvem som har importapparatet.

Under konferansen ble det ytret ønske fra serviceverkstedene at bransjen ser på denne utfordringen, slik at ikke forbruker blir skadelidende.

Nye energimerker

Energimerking på hvitevarer er vi allerede vant til, men nå kommer det også på andre produktgrupper, herav brunevarer. Det kommer stadig nye og mer strømsparende produkter, noe som har resultert i energimerker som A+ og A++. Det er derfor nå utviklet et helt nytt merkesystem hvor det vil være undergrupper i hver gruppe (A1, A2 og så videre). Den svenske Energimyndigheten, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gjennomgikk hovedpunktene i de nye merkesystemet.

Fremtidens service - hva skjer?

En av servicebransjens utfordringer er logistikk. Det er kostbart å transportere produkter til service over lange strekninger. Dette var et av temaene som ble tatt opp i paneldebatten. Her var det stor uenighet mellom noen av paneldeltakerne. Olle Lindbom fra Philips mente at vi i fremtiden ville ha rundt 20 store verksteder totalt i Norden, og at disse ville fungere som kompetansesentre. Han mente at med fremtidens komplekse produkter ville det være en tilnærmet umulig oppgave å inneha nødvendig kompetanse overalt. Elescos Kurt Brun var sterkt uenig i dette. Hans argument var at forbruker vil forvente rask og effektiv service lokalt, eller til og med hjemme. Det blir dyrere for leverandøren med lang transport, det tar lenger tid for kunden, og ikke minst er det mer miljøvennlig med desentraliserte verksted. Butikkens syn er at service skal skje raskt og hensiktsmessig for forbruker. For at dette skal fungere optimalt er man i følge Brun avhengige av gode IT-løsninger som fungerer på tvers mellom leverandører, butikker og verksteder.

Nest års nordiske servicekonferansefinner sted i København høsten 2010.

Lovisa Blomqvist fra den svenske Energimyndigheten redegjorde for det kommende EU-direktivet som omhandler energimerking.Foto: Kristina Wirbing, Elektronikbranschen.
Service 2009 samlet 105 deltakere fra Sverige, Norge, Danmark og Finland.Foto: Kristina Wirbing, Elektronikbranschen.
Verkstedenes dokumentasjonskrav var i hovedfokus under innlegget til Mats Holme fra den svenske bransjeorganisasjonen.Foto: Kristina Wirbing, Elektronikbranschen.
Til toppen