Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Foto: John Berge.

Hva gjør forbrukeren når det digitale bakkenettet kommer?

– Suksessen til bakkenettet avhenger selvsagt av hvorvidt forbrukerne vil ta det i bruk.

Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo påpekte at dette åpenbare spørsmålet så langt har vært lite oppe i debatten.

- Det har derimot dreid seg om ny teknologi, samt NTVs søknad og myndighetenes rammevilkår, sa Schanke Sundet under møtet i Digital-TV-forum.

Hun har sett på mulige følger av konkurransesituasjonen når det digitale bakkenettet bygges ut i regi av Norges Televisjon (NTV), og mener NRK og TV 2s tidlige inntreden som utbyggingsaktører sammen med Telenor, ga disse et sterkt forhandlingskort overfor Staten.

Ingen selvfølge

– Generelt har NTV fått friere og bedre vilkår enn tilsvarende utbyggere i våre naboland, fastslo medieforskeren, som også poengterte at det i Norge lenge ikke var en selvfølge at det skulle bli et digitalt bakkenett.– Spesielt for Norge er også at utbyggingen skjer uten statlig styring på samme måte som i andre land.Forskeren argumenterte videre for at det selvsagt er et stort pluss for NRK og TV 2 at de får kontroll over fremtidens digitale plattform, mens det på minussiden blir riksdekkende konkurranse for TV2. I dagens analoge nett har TV 2 mye større utbredelse enn konkurrentene TVN og TV3, som i fremtidens nett får samme vilkår som TV2. Minuset for de to outsiderkanalene er derimot at de blir underlagt NTVs kontroll og rammevilkår.– Seerne vil trolig få flere kanaler, men dette blir trolig klynger av søsterkanaler til hovedkanalene. Det blir spennende å se hvordan krigen om seerne vil arte seg. Vi kan nok vente oss noen fete åpningstilbud.

Til toppen