Distribusjonsdirektør Jan A. Røsholm ledet Stiftelsen Elektronikkbransjens vårkonferanse, som i år ble holdt for 17. gang.

JUS, SERVICE OG BETALINGSLØSNINGER på årets Vårkonferanse

Service på hvitevarer, internettsalg og mobile betalingsløsninger var noen av temaene som ble drøftet på Stiftelsen Elektronikkbransjens vårkonferanse.

Konferansen ble også i år holdt på båten mellom Oslo og Kiel. Dette er blitt en tradisjon. I fjor ble konferansen arrangert på Københavnbåten, men det var et klart ønske fra deltakerne om å la turen nok en gang gå til Kiel. Årets arrangement var det 17. i rekken, og det gikk av stabelen i midten av mars. Deltakerantallet var totalt nær 100, mellom 60 og 70 var fagfolk fra bransjen, og et par av deltakerne har vært med på alle konferansene.

–Av det mest interessante vil jeg fremheve foredraget til advokat Kyrre Kielland fra firmaet Kluge med temaet regresskrav og parallellimport. Videre synes jeg at temaet mobile betalingsløsninger var en viktig del av konferansen. Spesielt gjelder dette verkstedansatte fordi de kan få pengen for servicearbeid direkte inn på konto fra kundenes mobiltelefoner, sier distribusjonsdirektør Jan A. Røsholm, som ledet konferansen.

I tillegg nevner han foredraget til Jan Fredrik Hansen fra Komplett ASA. Komplett er en av Nordens største nettbutikker, og her fikk vi vite hvordan firmaet styrer sin logistikk, spesielt med henblikk på retur og servicearbeid.

Servicefolk

Rundt halvparten av fagfolkene som deltok på konferansen kom fra verkstedene. Den høye andelen servicefolk har blitt en tradisjon, men Røsholm legger vekt på at konferansen er laget for alle aktører i bransjen og ønsker å få med flere fra leverandører og handlere.

–I år hadde vi interessante temaer for hvitevarereparatører, og vi savner stor deltakelse fra denne gruppen, sier han.

Når det gjelder det totale antall deltakere, sier Røsholm seg fornøyd, men det er selvfølgelig plass til flere. På det meste har det vært rundt 120 deltakere på vårkonferansen. Han regner med at vårkonferansen også blir holdt neste år, og et titalls bransjefolk har allerede meldt seg på.

–Er det en ide å kombinere denne vårkonferansen med andre samlinger innen bransjen for å øke deltakelsen?

–Intet er jo statisk, men vi må heller ikke ha et program som er for mye utvannet og for bredt, sier Røsholm.

Hjemmekinolys

På konferansen blir også leverandører invitert til å delta med informasjon og produktutstilling. Denne gangen var Nedis AB og Bleken Data AS utstillere. Nedis hadde nok det mest spesielle produktet å vise frem: Bordlamper med "innebygde" høyttalere. Sammen med en dypbasshøyttaler (subwoofer) dannet dette et hjemmekinoanlegg med litt originalt utseende.

Årets vårkonferanse, som ble holdt på Kiel-båten, samlet mer enn 60 deltakere, de fleste fra serviceverkstedene.
Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen orienterte om markedsutviklingen og bransjepolitiske saker.Innsamlingen og returordningen for verkstedene var et viktig tema som skapte debatt i salen.
Til toppen