Den finske presidenten Tarja Halonens bilde henger på veggen på kontoret til Odd Erik Hansen som et symbol på at han er finsk konsul i Tromsø.

Konsul Hansen

Odd Erik Hansen har de siste 11-12 årene har vært finsk konsul i Tromsø. Dette er et av den allsidige forretningsmannens samfunnsganglige virksomheter.

Utnevnelsen som konsul kom uventet, fordi Hansen var oppnevnt som referanse for en annen som prøvde å få denne stillingen. Og Hansen mottok æresbevisningen med glede:

– Det er populært å være konsul og spesielt for Finland her i Tromsø, fordi det er veldig mange finske statsborgere som arbeider i dette området. En del er tilknyttet sykehuset, og vi har mange finske studenter ved universitetet her. En av grunnene til at det er så mange, er at avstanden til Finland er ganske kort, sier Odd Erik Hansen.

– Hvilke oppgaver har konsulen?

– Jeg virker som et kontaktledd som finske statsborgere kan utnytte med ting de ønsker å få utført i Norge. Det kan for eksempel være at de vil avlegge en eksamen her på konsulatet. Tidligere utstedte vi pass hos oss, men den største jobben har vært å utstede visum. Det siste er særlig aktuelt for russere som skal reise hjem gjennom Finland. De finske myndighetene er strenge på slik gjennomreise og er nøye på hvem som får komme inn i landet.

Ordfører og biskop

Konsulatet Tromsø regnes som en hovedbase for landsdele n. I tillegg har Finland konsulater i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Narvik og Bodø.

Landets ambassadør blir skiftet omtrent hvert tredje år. Hver ny ambassadør avlegger de viktigste konsulatene et besøk. Det gjelder også konsulatet i Tromsø. Hansen forteller at de ofte har besøk av andre finner i forbindelse med oppgaver de har på universitetet eller besøk hos firmaer.

– Ofte er det min oppgave å medvirke ved slike besøk. Når det kommer en ny ambassadør inviterer jeg som regel til privat middag eller lunsj, med offentlige personer i Troms og byen, for eksempel fylkesmann, ordfører og biskop. Meningen er at ambassadøren skal bli litt kjent med personer i regionen som kan bety noe for ambassaden og landet, og i tillegg gi kunnskap om området her. Det er også en viktig oppgave å formidle kontakt mellom ambassaden i Oslo og det lokale næringsliv og administrasjon i området.

Aldersgrense?

Hansen er usikker på om det er noen øvre aldersgrense for konsuloppgaven.

– Jeg har ikke hørt at det er noe skifte på gang. Det artige med å være konsul er at man beholder tittelen livet ut, men den praktiske oppgaven blir selvfølgelig overlatt til nye folk. Jeg er på halvdags stilling og styrer konsulatet med to sekretærer, som ordner alt det praktiske og daglig arbeid.

– Har du lært deg finsk?

– Nei, det har stort sett gått greit uten. Men en finne jeg kom i kontakt med klaget og ble ordentlig fornærmet. Men han snakket godt engelsk selv, så jeg gav ham telefonnummer og kontaktperson til ambassaden i Oslo som kunne ordne det han trengte. Han er også den eneste som har klaget, sier Hansen.

I fjor fikk konsul Hansen den finske Leion-ordenen av den norsk-finske foreningen i Tromsø, som i tillegg utnevnte han som æresmedlem.

Til toppen