Vivian Mikalsen og Geir Røed i Forbrukerrådet presenterte en fersk test der mobilbransjen kommer svært godt ut av det. En spørreundersøkelse viser derimot at bransjen mangler tillit hos kundene. Foto: Tore Skaar.

KUNDENE FÅR HJELP viser Forbrukerrådets mobiltest

Forbrukerrådets 17 testtelefoner ble reparert uten problemer. Likevel har 36 prosent liten eller meget liten tillit til mobiltelefonbransjen, i følge en spørreundersøkelse.

– Dette var overraskende og veldig positivt. Kundene får hjelp dersom telefonen går i stykker, og det ikke er deres skyld. Vi reklamerte på 17 telefoner - og alle ble reparert. Det er betryggende at det ikke var noen feilaktige påstander som gjorde at vi ikke fikk kostnadsfri reparasjon, sier juridisk rådgiver Vivian Mikalsen i Forbrukerrådet.

Sammen med kollega Geir Røed presenterte hun undersøkelsen for bransjen under arrangementet på Radisson SAS Oslo Plaza hotell i forbindelse med kåringen av Årets julegaver.

I sin omtale av undersøkelsen skriver Forbrukerrådets tidsskrift Forbrukerrapporten at butikkene og verkstedene har behandlet eierne av de 17 telefonene slik de skal.

– På bakgrunn av mange henvendelser om dette fryktet vi at resultatet av undersøkelsen skulle være helt annerledes, men vi kan altså ikke bekrefte myten om at serviceverkstedene "alltid" avslår reparasjon, sier Mikalsen til bladet.

Hun har vært ansvarlig for mobiltelefoner i Forbrukerrådet i flere år, og har behandlet mange klager fra kunder som har fått avslag på kostnadsfri reparasjon fordi verkstedet har påstått at telefonen er brukt feil.

Positivt i test

Bakgrunnen for testen er at mange forbrukere opp gjennom årene overfor Forbrukerrådet har hevdet at de blir dårlig behandlet av butikker, verksteder og produsenter. Mens kundene har nektet for at telefonene har vært utsatt for støt, slag og fukt, har selgerne og verkstedene hevdet det motsatte - og avslått kostnadsfri reparasjon, heter det i Forbrukerrapporten.

I sommer kjøpte Forbrukerrådet 17 mobiltelefoner i private navn. Telefonene ble brukt i trygge omgivelser, og ikke utsatt for hverken fukt, slag eller støt. Deretter plantet laboratoriet Nemko på oppdrag for Forbrukerrådet forskjellige feil på telefonene, før det ble reklamert til butikkene.

– Til butikkene fortalte vi at vi har brukt telefonene på normal måte, men at de nå ikke lenger virket. Ville telefonene bli reparert uten problemer? Svaret viste seg å bli et rungende ja. 16 av de 17 telefonene ble reparert så bra at de etterpå fungerer like godt som før. Bare én reparasjon var litt for dårlig. Alle telefonene ble dessuten reparert kostnadsfritt for kunden, og det var ingen påstander om at telefonene hadde blitt utsatt for fukt, slag eller støt, skriver Forbrukerrapporten.

Negativt i spørreundersøkelse

Bladet omtaler også en spørreundersøkelse Forbrukerrådet har utført blant forbrukere som har kjøpt ny mobiltelefon det siste året. Av de over 1.000 personene som har svart på undersøkelsen, sier 30 prosent at de kjøpte ny telefon fordi den gamle gikk i stykker, og 26 prosent sier de kjøpte ny fordi den gamle var utslitt.

– Med andre ord kjøpte over halvparten ny telefon fordi de ikke kunne bruke den gamle lenger. Og når telefonen får en feil som kunden mener selger eller produsent er ansvarlig for, er det bare seks av ti som reklamerer til butikken eller produsenten, skriver Forbrukerrapporten.

Bladet mener årsaken til at fire av ti lar være å reklamere når de får problemer med telefonen sin, kan handle om mangel på tillit.

– 36 prosent sier de har liten eller meget liten tillit til mobiltelefonbransjen. Bare 20 prosent sier de har stor tillit eller meget stor tillit til mobiltelefonbransjen, skriver Forbrukerrapporten.

Undersøkelsen viser derimot at sjansen er stor for at man får medhold, hvis man tar seg bryet med å reklamere. Av de spurte som har reklamert på ødelagt telefon, fikk syv av 10 medhold i sin klage. Dette stemmer over ens med Forbrukerrådets test, der samtlige 17 telefoner reparert uten større problemer.

– Dette tyder på at flere må ta seg bryet med å klage og reklamere når telefonen ikke fungerer, og det ikke skyldes unormal bruk. I de aller fleste tilfellene får man det man har krav på, sier Vivian Mikalsen.

Til toppen