– Kundene ikke lojale som før

– Kundene er ikke så lojale som før, og vi må sloss om de samme kjøperne. Men ikke alle har tilgang til samme kompetanse, og dette kan utnyttes.

Det sa president i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Carl Otto Løvenskiold.

– I dag er det meste tilgjengelig for alle. Ingen kunder er ”bare mine”. De er ikke så lojale som før, og vi må sloss om de samme kjøperne. Men ikke alle har tilgang til samme kompetanse. Den kompetansen vi bygger opp, har vi mulighetene til å utnytte ved å flytte oss bort fra konkurrentene, sa Løvenskiold.

Han kommer fra en gammel bedrift, men synes ikke den er gammeldags. Løvenskiold eier byggvarekjeden Maxbo, og er i tillegg president i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

– I likhet med Terje Osmundsen er også jeg opptatt av å ha gode og fornøyde kunder. Jeg kommer fra en gammel, men ikke en gammeldags bedrift. Vi skal inspirere kundene våre til å bygge og modernisere. Elektronikk er en del av varespekteret vårt. Vi er på en måte i samme bransje og kan leve ved siden av hverandre, sa Løvenskiold.

Hva er kompetanse og kunnskap? Vi legger mange begreper inn under det, mente Løvenskiold. Han så på det som et samlebegrep. Kunnskap er også ferdigheter innen et fag og det å ha spisskompetanse. Det kan også være holdninger. Hvilken holdning har vi til medmenneskene våre? Kompetansen bygges like mye opp med erfaringene vi har på arbeidsplassen og i privatlivet. Vinnerne har utviklet begge sider av denne kompetansen. Noen er bedre enn andre blant annet på grunn av dette.

Kunnskap på alle nivåer

Hvor står vi i dag? Hvor står dagens ungdom når de kommer ut fra skolen? De har en middelmådig plattform fra skoleverket. Noen har skaffet seg spesialkunnskap. De unge har fått oppdragelse, men har ingen erfaring fra arbeidslivet.

Næringslivet har utfordringen å utvikle de unge som medarbeidere i bedriften. De unge trenger kunnskap på alle nivåer.

Løvenskiold nevnte spesielt Varehandelens høyskole som en del av BI. Denne skolen spesialiserer seg blant annet på å forberede studentene på overgangen til jobb i næringslivet. Han trakk også frem Expert, som konkret har støttet oppbyggingen av et opplæringstilbud rettet mot bransjen.

– Det viktigste utdannelsestilbudet er imidlertid det som skjer internt i bedriften. Ut fra det Osmundsen viste til, er de viktigste delene av dette lederutviking, fagutdanning og kunnskap om produktene vi selger og hvordan vi selger dem. Vi må være gode og pålitelige selgere som gjør at kundene våre ønsker å komme tilbake. Min største anbefaling til dere er å legge stor vekt på intern utdanning, holdningsskaping og holdningsutvikling. Det er stor fokus på etikk i næringslivet. De som har en klar etisk plattform å stå på og som har et klart mål med oppbygging av organisasjonen vil stå godt rustet til å skape holdninger hos de ansatte, sa Løvenskiold.

Til toppen