Markedssjef Ingar Holtmon i Mono AS lærte deltakerne på vårkonferansen mye om lyd og lydgjengivelse.

LYD ER BEDRE PÅ CD enn DVD og Blu-ray

Markedssjef Ingar Holtmon i Mono AS er en av bransjens teknologieksperter. På Vårkonferansen informerte han om utviklingen av lydsystemer og HiFi.

Den naturlige starten på innlegg var overgangen mellom analog og digital lyd fra platemediet som kom med CDen. Som markedsansvarlig i firmaet Mono AS var det ikke overraskende at Holtmon først kåserte om forskjellen mellom gode og dårlige CD-spillere.

– Alle produsentene av CD-spillere følger de tekniske standardene, men noen velger dårligere tekniske løsninger enn andre uten at de avviker fra normene. Dette gjelder særlig teknologien rundt laserpickupen. Fettflekker, støv og riper i plateoverflaten kan gi uregelmessigheter i lyden fra dårlige spillere, mens de gode kan kompensere for slike svakheter. I Rega-spillerne vi importerer har vi en egen krets som skanner hele platen og danner seg et bilde av musikkinnholdet og den tekniske standarden på selve platen. Den optimaliserer musikkgjengivelsen og korrigerer feil, sier Holtmon.

I foredraget la han også vekt på at det ikke er til hinder å spille CD-plater både med DVD- og Blu-Ray Disc-spillere, men at CD-spilleren er optimalisert for dette mediet. Når en BD-spiller kan gjengi høykvalitetsmusikk, omgivelseslyd og HD-kvalitet på bildene, kommer det av at platen er annerledes preget og teknologien en annen i en BD-spiller enn i en CD-spiller.

Kolombiegg

Holtmon mener at HDMI-kontakten er et kolombiegg. Denne kontakttypen overfører både lyd, bilde og styringssignaler digitalt. Det gjør det meget lett for en forbruker både tilkoplingsmessig og for å opprettholde god kvalitet.

– Erfaringene våre viser stadig at folk flest er mer opptatt av innhold enn kvalitet. Hva tenker du om dette?

– Jeg tror svaret må bli todelt. Etter min mening har mange et mer bevisst forhold til det de ser enn til det de hører. Bildet har sterkere påvirkningskraft enn lyden. Jeg tror også at de fleste ikke har et så bevisst forhold til de mange ulike standardene for lyd og lydgjengivelse som produktene våre har. Det er vanskeligere å overbevise folk om lydkvalitet enn gode bilder. Her har alle vi i bransjen en oppgave å utføre. Rådet må være å vise publikum hva de går glipp av når lydkvaliteten og lydgjengivelsen er dårlig, svarer Holtmon.

DAB i separate mottakere

Holtmon berørte i foredraget sitt også digitalradio. Budskapet her var at mottakere for høykvalitetslyd, som DAB kan være, bør være separate enheter. Det vil si at når du kjøper en DAB-radio bør den helst ikke være kombinert med andre mottakertyper eller forsterkerfunksjoner.

– Det er enkelt og fleksibelt å ha en løs DAB-mottaker. Den kan koples til alle typer forsterkere, for eksempel musikkanlegg. En hovedgrunn til for å gå inn på separate enheter er å unngå uheldig påvirkning fra andre funksjoner i apparatet, for eksempel FM-mottaker, sier han.

– Hvilke råd vil du gi bransjefolk om lydfunksjonen kontra andre funksjoner i sammensetningen av produktene?

– Det er i første rekke at du selv er sikker på hvilke produkter som passer sammen teknologisk både i dag og videre fremover. Det neste er å sette sammen produkter som utnytter potensialet for kvalitet og egenskaper best mulig. For å få dette til, må du ha gode kunnskaper og være oppdatert. Både bransjens aktører og forbrukerne bør være bevisst på dette. Et eksempel er at etter hvert som TV-apparatet stadig blir tynnere, stilles det stadig større krav til de innebygde høyttalere for å få god lyd. Derfor bør bransjens aktører vurdere å selge et godt musikk- eller hjemmekinoanlegg til et TV-apparat.

Til toppen