Medlemsfordeler


Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr et bredt spekter av tjenester og servicetilbud for sine medlemmer.

Rådgivning

Stiftelsen Elektronikkbransjen har en svært kunnskapsrik stab medarbeidere med lang erfaring fra arbeid med elektronikkbransjens utfordringer. Våre medarbeidere er tilgjengelige for rådgivning for foreningens medlemmer, holder kurs og seminarer, foredrag, samt tilrettelegger informasjonsmateriell og informasjon på vår nettside.

Juridisk hjelp
Elektronikkbransjen tilbyr juridisk hjelp til sine medlemmer. Er det problemstillinger innen kjøpslov, forbrukerkjøpslov eller andre juridiske spørsmål, ta kontakt med oss. Vi er behjelpelige med utforming av tilsvar til FTU eller Forbrukerråd.   I juridiske problemstillinger forbundet med det å drive firma, eksempelvis generasjonsskifte, opprettelse av spesielle avtaler, aksjer, opsjoner, kriminelle handlinger (underslag), oppsigelser og lignende, har vi avtale med Advokatfirma Ræder.. Våre medlemmer får 15 minutter gratis telefonhjelp av en fast advokat. På disse 15 minuttene avklares det om en aktuell sak bør tas videre eller ei. Medlemmet står selvfølgelig fritt til å engasjere denne advokaten eller andre til eventuelt videre oppfølging. Det er 15 minutter per spesifikke sak, før eventuelle kostnader påløper.

Det anbefales imidlertid å kontakte oss først, da vi ofte har erfaring fra ulike saker. 

Støttesystemer
Stiftelsen Elektronikkbransjen har tilrettelagt og drifter flere nyttige informasjons- og støttesystemer for sine medlemmer.

IT-systemer (krever pålogging):

  •  Rapporteringssystem for NRK-lisens
  • Ombyttesystemer
  • NELREG (garantidata for hvitevarer)
  • Register over leverandører, handlere og verksteder

Fagbladet Elektronikkbransjen
Stiftelsen Elektronikkbransjen har sin egen redaksjon som kontinuerlig publiserer nyheter om bransjen på dette nettstedet. Foreningen utgir også fagbladet Elektronikkbransjen med 6 årlige utgivelser, dette distribueres til hele bransjen.

Tall og statistikk
Vi lager statistikker og salgstall for alle produktgrupper, samt prognoser for neste år. Dette gis til pressen, og legges ut på nett.

Påvirkning
Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer medlemmene både med kontinuerlig arbeid på temaer som er relevante for bransjens utvikling, som lobby mot myndigheter og deltagelse i politiske prosesser og høringer. Dette har gitt foreningen et bredt kontaktnett. Bransjen arbeider også  som aktiv part for å få avklart bransjerelaterte juridiske tvister. Foreningen bistår jevnlig i prinsipielt viktige saker i rettsvesenet. Stiftelsen har også utbredt kontakt med Forbrukerråd, Forbrukerombud, DSB, Medietilsyn, Norsk Kommunikasjonsmyndighet og andre relevante tilsyn og direktorat.

  • I seksjonen "Rammebetingelser" på dette nettstedet finner du en oversikt over sentral tematikk som foreningen arbeider med
  • På temasiden "Politikk og samfunn" finner du mer informasjon om foreningens politiske påvirkningsarbeid
  • På temasiden "Jus" finner du mer informasjon om foreningens juridiske arbeid

Informasjon og presse
Foreningen har jevnlig kontakt med ca 200 pressefolk, og sender ut stadige pressemeldinger, samt arrangerer pressekonferanser, ofte i forbindelse med omsetningstall. I tillegg arrangerer vi et stort pressearrangement ”Årets julegaver” i november hvert år, hvor vi kårer hva som skal ligge under treet det året. Her deltar over 200 personer. Den årlige pressekonferansen på IFA-messen i Berlin er et annet stort arrangement mot massemedia. 

Pressemeldingstjeneste
For medlemmer tilbys en pressemeldingstjeneste. Her kan foreningen bidra med å utforme pressemeldinger, samt sende disse ut til pressen. Vi har oppdaterte kontaktlister mot massemedia, og en unik innsikt i hvem som skriver om de ulike tema.

Møteplasser
En viktig oppgave for foreningen er å skape møteplasser hvor foreningens medlemmer kan møte og bli kjent med andre aktører i sin egen bransje. Dette skaper en arena hvor både konkurrenter og samarbeidspartnere kan bli bedre kjent, og hvor representanter fra ulike grupper, som verksteder, importører eller forhandlere, kan møtes og diskutere felles problemstillinger.

  • Ved deltagelse i foreningens undergrupper kan man engasjere seg i problemstillinger som er aktuelle for eget segment.
  •  Stiftelsen Elektronikkbransjen arrangerer jevnlig møteplasser, kurs og seminarer for medlemmene. Følg med på foreningens arrangementskalender.

Kurs
Foreningen tilbyr spesialtilpasset kurs i Forbrukerkjøpslovgivning for våre medlemmer. Disse avholdes enten lokalt hos medlemmet eller i forbindelse med andre arrangement. Det tas forbehold om dekning av eventuelle reisekostnader.  

Miljø og retur
Bransjeorganisasjonen er hovedeier i returselskapet Norsirk. Alle som omsetter forbrukerelektronikk plikter å ha en avtale med et returselskap. Bransjen ønsker å fremstå som miljøbevisst, og har derfor stort miljøfokus. 

Rekruttering
Elektronikkbransjen har et utstrakt samarbeid med skolevesenet, primært yrkesskolene. Verksteder mangler teknikere, og vi deltar blant annet på utdanningsmesser etc, for å få ungdom til å velge linjer tilpasset våre produkter.

Rammeavtaler med rabatter
Medlemmer i foreningen har også tilgang på rabatter hos følgende samarbeidspartnere:

Forsikringer
Elektronikkbransjen har fremforhandlet en rammeavtale som dekker alle de forsikringer et firma er pliktige til å ta (obligatorisk tjeneste pensjon,yrkesskade etc.) i tillegg til en del frivillige. Over 10 000 ansatte i vår bransje er innbefattet i denne avtalen. Vi har også spesialforsikringer som for eksempel mot transportskade.

For mer informasjon, se http://elektronikkforsikring.no/

Digital markedsføring
Vår samarbeidpartner Idium er Norges største leverandør av nettsider og digital markedsføring, og et av de eldste mediebyråene i Norge. Idium har siden 1999 levert løsninger for lønnsom markedsføring og håndterer i dag nærmere 5 000 kunder. I tillegg til nettsider leverer Idium blant annen annonsering på Google, sosiale medier, søkemotoroptimalisering, medierådgiver, markedsplan m.m. Bransjens medlemmer får gode rabatter. Les mer her

Innkjøp av kontorrekvisita
Norengros er en av Norges største grossister av ”alt” av forbruksvarer tilnæringslivet, og tilbyr spesialpriser for våre medlemmer. 

Drivstoff
Esso gir ekstra rabatt på drivstoff til Elektronikkbransjens medlemmer. 
Ønsker du mer informasjon om de medlemsfordelene et medlemskap i Elektronikkbransjen gir, ta kontakt med oss på telefon 23060707 eller e-post: adm@elektronikkbransjen.no

Til toppen