– Konferansen 23. november vil være viktig for alle som arbeider i mobiltelefonbransjen, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

MILJØKONFERANSE OM MOBILTELEFONER

Den 23. november blir det holdt en stor konferanse i Oslo med deltakere fra mobiltelefonbransjen og myndighetene.

Konferansen vil være et ledd i det omfattende prosjektet som gjelder råstoffer, produksjon og resirkulering av mobiltelefoner.

– Denne konferansen vil være viktig for alle som arbeider i mobiltelefonbransjen. I tillegg vil den også være aktuell for andre utøvere i elektronikkbransjen, enten du selger TV, vaskemaskiner eller PCer. Spørsmålene som blir tatt opp angår miljøet rundt produktene vi omgir oss med og forholdene produktene blir laget under, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hun fokuserer på at blant annet Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, som skal være svært opptatt av disse spørsmålene, deltar på konferansen. I tillegg til Lysbakken vil administrerende direktør Ellen Hambro i KLIF delta. Hun fokuserer på ”renere” produkter og å få satt en stopper på smugling av elektronisk skrot ut av landet. Blant de andre deltakerne på konferansen er Matts Pellback Sharp fra Sony Ericsson, som kjenner mobiltelefonens livssyklus godt. Han skal snakke om smart og grønn design og om hvordan en internasjonal mobilprodusent arbeider. Jostein Sollie fra Nemko fokuserer på hvordan kinesiske produsenter bygger ”skyggefabrikker”, som produserer under svært kritikkverdige forhold.

NRK satte fokus

Høsten 2009 satte FBI i NRK fokus på miljø og forurensing av mobiltelefoner og produksjon gjennom TV-serien Connecting people. Programmene tok for seg utvinning av råstoff i Kongo, produksjonsforhold på fabrikker i Kina og forsøpling fra returnerte mobiltelefoner i Afrika og Asia.

Dette førte til kraftige reaksjoner fra norske myndigheter. Audun Lysbakken tok saken opp på bred basis og utfordret mobilbransjen i Norge i en debatt etter NRKs programmer. Utfordringene har blant annet gått ut på å sørge for at norske forbrukere skal kunne føle seg trygge på at mobiltelefonen de kjøper ikke inneholder coltan fra Kongo. Likeledes skal de være sikre på at produksjonen i Kina foregår under ansvarlige forhold. Lysbakken har også vært opptatt av at telefonene skal får korrekt og miljømessig riktig behandling når de resirkuleres. I et mandat til bransjen uttrykte han det slik:

Norske forbrukere skal få innsyn i hva mobiltelefonene inneholder, under hvilke arbeidsforhold de er produsert og hvordan man kan resirkulere slike telefoner.

Han ønsket seg videre svar på tre hovedoppgaver:

1. Hva inneholder produkter av mineraler og kjemikalier?

2. Hvordan skal man sikre internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold?

3. Plikter og rettigheter ved gjenvinning av mobiltelefoner.

Arbeidsgruppe og nettsted

Dette førte til at det ble dannet en arbeidsgruppe med Synnøve Bjørke og Jan A. Røsholm fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, Familiedepartementet, Forbrukerrådet, Initiativ for etisk handel, Stiftelsen miljømerking, Expert, IKT-Norge og Nemko.

Gruppen har blant annet konstatert at man ikke kan garantere fremtidig brudd på arbeidsrettigheter. Derimot er det blitt lovet at bransjen skal vise større åpenhet og arbeide med forbedringer i alle ledd av prosessen. Et første skritt er å være åpen overfor forbrukerne om hvordan bransjen arbeider og tar spørsmålet på alvor. I tillegg skal man arbeide for forbedringer skritt for skritt.

Forbrukerne skal på sin side blir mer bevisst på å levere mobiltelefonene inn til resirkulering når de skal skiftes ut.

– På møtet 23. november åpner Lysbakken også et nytt nettsted om mobiltelefonenes livssyklus. Nettstedet skal gi opplysninger og svare på alle spørsmål publikum måtte ha om disse temaene. Dette vil også være en god veiviser for alle bransjefolk, sier Bjørke.

Til toppen