Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge mener lyttermålingen på 51 prosent gir grunn til optimiske for at FM-nettet blir slukket i 2017.  Foto: Tore Guriby

NOK LYTTERE FØRST I FJERDE KVARTAL

– Vi venter ikke at vi oppnår kravet om en dab-lytting på 50 prosent før i fjerde kvartal, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Når fagbladet Elektronikkbransjen går i trykken 9. oktober, venter han på lyttertallene for tredje kvartal. Han har ingen forventninger om at dab-lyttingen her er på 50 prosent, noe som er et av kravene som må oppfylles for at FM-nettet skal slukkes i 2017.

– Dette er basert på erfaringene fra målingene i fjor. Vi forventer derimot at vi kommer opp til eller forbi 50 prosent i fjerde kvartal, sier Torvmark.

Vi forventer derimot at vi kommer opp til eller forbi 50 prosent i fjerde kvartal

Hvis regjeringen på vårparten vedtar en slukking av FM-nettet i 2017, har kringkasterne planen klar for slukkingen. Denne bør foregå regionvis, mener kringkasterne, som sammen har sendt Kulturdepartementet et forslag til slukkeplan for 2017.

Nordland først

I denne er Nordland først ut, der både NRK og de kommersielle kanalene foreslås å slukke FM-signalene 11. januar 2017, hvis NRK, P4-gruppen og SBS radio får det som de vil.

– Hovedbegrunnelsen for en regionvis slukking er å sørge for god tilgang på dab-apparater, spesielt biladaptere og kapasitet på installasjon av disse. Dette kunne blitt et problem hvis hele landet skulle slukkes samtidig, sier Torvmark i Digitalradio Norge.

På radio.no ligger en kopi av brevet, som ble sendt Medieavdelingen i Kulturdepartementet den 25. august.

Her har kringkasterne delt landet inn i seks regioner, og de er enige om at NRK skal slukke sine kanaler noe tidligere enn de kommersielle aktørene i fire av disse. Unntaket er Nordland, som kommer først, samt Troms og Finnmark som kommer sist, den 13. desember 2017.

Forutsigbart

I Trøndelag og Møre og Romsdal foreslås NRK slukket 8. februar, mens Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland foreslås slukket 26. april. I Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder foreslås NRKs FM-signaler slukket 21. juni, mens datoen for Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus er 20. september.

P4, Radio Norge og lokalradio foreslås i de fire midterste regionene å slukkes to til tre måneder etter NRK.

– Planen gjør det mulig å kommunisere forutsigbart til publikum. Dessuten gir den radiobransjen en økonomisk forutsigbarhet, og en kort periode med dobbeltdistribusjon som igjen betyr rasjonell drift, sier Torvmark.

Til toppen