Kulturminister Trond Giske blir intervjuet av NRKs rerpoter Line Gewelt Andersen i forbindelse med høstmøtet i Digital-TV-forum. Foto: Stian Sønsteng.

NRK uten kort og kryptering på billige bokser

En skikkelig konkurranse vil sørge for at boksene blir billige. Man skal kunne velge en boks uten kort og kryptering, og bare se NRKs sendinger.

Det sa kulturminister Trond Giske i sin åpningstale på høstsamlingen i Digital-TV-forum på Lillestrøm 11. oktober. TV 2 skal gå kryptert i det digitale bakkenettet, men frem til 2009 skal kundene få et gratis kort som åpner kanalen.

– Jeg utelukker kryptering på NRK. Vi skal ikke tvinge folk til å velge dyrere løsninger, sier Giske.

Han presiserer at NTV-konsesjonen ligger hos samferdselsministeren, og at det her ligger føringer for hvordan NTV kommersielt skal gå inn i forhandlingene med de ulike kanalene.

– Som politiker med ansvar for seernes interesser ønsker jeg mest mulig gratis og ukryptert TV. Hva slags forpliktelser og rettigheter NTV og NTV Pluss har, vil jeg ikke gå inn i. Men jeg synes det er interessant at man i Sverige anså det som et konkurransefortrinn for plattformen at kanalene lå ukryptert. Kampen dreide seg ikke om hvilke kanaler kundene valgte, men om de valgte det digitale bakkenettet fremfor satellitt og kabel. Her har TV 2 ulike interesser, som TV-kanal og medeier i NTV, sier Giske.

På spørsmål fra fagbladet Elektronikkbransjen om en kommentar til Telenors eierrolle både i kabel- og satellittdistr ibutøren Canal Digital og i NTV, sier Giske:

Uansett vinner Telenor

– Dette må konkurransemyndighetene ta seg av, om en aktør får for stor markedsdominans. Svenskene sier at ”I Norge har man fri konkurranse. Uansett vinner Telenor”. Telenor er en dyktig bedrift, og gjør det de skal. Vertikal integrasjon er en utfordring. Uansett hvem som er aktør, ser du hva som skjer hvis du får for stor dominans i alle ledd i kjeden.

I juni ga regjeringen konsesjon for digitalt bakkenett, og de inngikk en avtale med TV 2 som gir TV 2 gratis distribusjon til 2009. I sin åpningstale sier Giske:

– I dag har 46 prosent kabel-TV mens 31 prosent tar inn satellitt. Skulle bakkenettet bygges ut, måtte det skje nå – ellers hadde ikke det økonomiske grunnlaget vært til stede. Det er bare det digitale bakkenettet som sikrer et landsdekkende nett. For forbrukerne er det aldri negativt med alternativer. NTV og NRK er pålagt å legge opp et apparat for å gi skikkelig kundestøtte. Dette blir et formidabelt løft. Vi har arbeidet aktivt for å sikre at kostnadene for den enkelte forbruker blir lavest mulig. 1.500 kroner per boks er selvsagt alt for dyrt, men jeg har som kjent lovet en kasse champagne til den første elektrodistributøren som kommer ned på 750 kroner, sier Giske.

Han tror det sikkert kommer bokser til 1 krone med abonnementsbinding.

– Å forklare at folk skal betale i dyre dommer for noe de før fikk gratis er ikke lett. Hvis ikke innholdet blir bedre. Her har vi et felles ansvar. Medietilsynet har ansvaret for informasjon om overgangen. Myndighetene skal ikke lede forbrukerne til den ene eller andre plattformen, men gi dem best mulig forutsetting for å gå inn den digitale tidsalderen, sier Giske.

I en Stortingsmelding neste vår skal man gå gjennom Stortingets krav til og mål med NRK som allmennkringkaster med en ikke-kommersiell profil.

Verdens beste

– Vi har verdens beste allmennkringkaster. Ingen har maken posisjon i verden. Dette setter en standard alle strekker seg etter, selv der bunnlinja er avgjørende, mener Giske.

Han beskriver Digital-TV-forum som en utrolig viktig møteplass. Mens forsvarsindustrien lenge drev utviklingen i USA, er det underholdningsindustrien som i dag driver behovet for stadig større regne- og datakapasitet.

– Myndigheten er en del av dette samspillet. Det er vik tig å gi gode rammevilkår for utviklingen av nye tjenester. Det kreves endringer i mediereguleringen. Vårt overordnede mål er basert på politiske prinsipper på siden av den teknologiske utviklingen. TV-bransjen er en del av bildet. Vi ønsker dette skal være en sunn næringsgren, og at Norge skal ha et mangfoldig og velfungerende medielandskap, sier Giske.

Han er oppmerksom på hvordan digitaliseringen får konsekvenser for hele mediemarkedet. Produksjon og distribusjon av innhold krever mindre ressurser enn tidligere, og fører til skjerpet konkurranse.

– Mens vi diskuterer plasma og LCD, lanseres SED og andre teknologier. Vi som nettopp har kjøpt oss HD-klare skjermer vet ikke hvilke utgifter som venter oss. Det minner litt om Telenors salg av ISDN, sier Giske og det humres i salen.

– Norge er et av topplandene når det gjelder å ta ny teknologi i bruk, men radio og TV holder stand. Statistikk viser at TV-tittingen har økt, mens radio minsker. Utviklingen har ført til økt mediebruk, sier Giske.

Han påpeker at etableringen av det digitale bakkenettet vil gi hele befolkningen tilgang til et omfattende medietilbud, på minst én plattform.

Nisjekanalene kommer

– De store TV-aktørene har i flere år hatt stabilt 90 prosent av markedet. Det er ikke gitt at dette fortsetter. Noen kanaler har hittil hatt bredere distribusjon. Denne forsvinner når det digitale bakkenettet kommer. Flere norske kringkastere har varslet at de vil etablere nye nisjekanaler. Selv med NRKs beskjedne lisensøkning kommer det nye NRK-kanaler. Det er positivt at norske kringkastere finner økonomisk grunnlag for nye norske kanaler, og det blir spennende om disse kanalene står seg i konkurransen, sier Giske.

Han drar inn mangfoldet i media, der vanlige folk i større grad deltar aktivt gjennom SMS- og virkelighets-TV.

– En undersøkelse viser at de seks norske TV-kanelene viser over 20 timer hver dag der vanlige folk deltar. Mens det tidligere var samfunnseliten som brukte media, er det i dag tilgjengelig for alle. På internett florerer blogg- og debattsidene, men de blir ikke nødvendigvis funnet av den brede lesermassen. Kanskje er det noen få som skriver for hverandre, slik kommentarspaltistene i Akersgata? spør ministeren og smiler skjevt.

Han er opptatt av problemstillingene høyoppløst TV reiser når det gjelder vederlagsordninger og rettighetsklarering.

– HD-signaler har større og varig verdi. Det er selvsagt Hollywood klar over, og dette reiser problemstillinger om kopisperrer. Å bryte disse er forbudt. Hvis du har kjøpt en CD, skal den kunne overføres til MP3. Skal musikken fra iTunes kunne overføres til MP3-standarden? Jeg tror ikke folk hadde funnet seg i å kjøpe CD-plater hvis de bare kunne spilles på en Sony-spiller, sier Giske.

Vi er på vei mot ukjent land, men vi skal ikke være pessimistiske som folk er når nye ting skjer. Det gir fabelaktige muligheter for nye tjenester og muligheter, innen kulturbaserte næringer.

Til toppen