Hannah Eline Ander i ungdomsorganisasjonen Changemaker mener et etikkombud bør opprettes. – Jeg er sikker på at mobilbransjen ikke ønsker å tjene seg rik på tragiske menneskeskjebner, sa hun under eletikk-konferansen. Foto: Erik Andersen

OFFENTLIGE INNKJØPERE MÅ GÅ FORAN

– Hvis det offentlige går foran med et godt eksempel, vil det bevisstgjøre forbrukere flest.

Det sa Hannah Eline Ander i sitt foredrag på eletikk-konferansen. Hun representerer ungdomsorganisasjonen Changemaker, som arbeider for å fjerne årsakene til internasjonal urettferdighet.

– Det er ikke mannen i gata som er den største forbrukeren, men de store innkjøperne. Vi har hatt en kampanje for innføring av etiske krav ved offentlige innkjøp. I dag er det opp til den enkelte instans om de vil følge disse retningslinjene. Da Statoil kjøpte 10.000 telefoner valgte selskapet den minst miljøvennlige modellen fordi den kostet 200 kroner mindre, sa Ander.

Grete Solli fra Helse Sør-Øst RHF er en av de offentlige innkjøperne Ander refererer til. Solli satt i salen under konferansen, og delte sine erfaringer som etisk bevisst innkjøper med de andre deltakerne.

– Hvor er forhandlerne på denne konferansen? sa Solli og uttrykte skuffelse over at kun Expert var til stede fra kjedene. Håkon Ingvaldsen i Blu-front repliserte fra salen at Stiftelsen Elektronikkbransjen representerte disse på konferansen.

Ønsker etikkombud

Philips Straumsheim fra Expert sa det har vært lite fokus på miljø og etikk blant den jevne nordmann.

– Dette kommer det til å bli en endring på. Nettstedet eletikk.no, som er lansert i dag, ligger allerede på expert.no. Her vil gi forbrukeren finne den informasjon hun eller han trenger. Samtidig håper vi de store innkjøperne fra det offentlige viser veien. De skal ha 2.500 telefoner, mens herr og fru Hansen kjøper to, sa Straumsheim.

Ander i Changemaker mener et etikkombud bør opprettes.

– Et ombud for etisk handel vil ha innsyn i selskapene, selvsagt med taushetsplikt. Men bransjen må ikke sitte på gjerdet og vente på at politikken formaliseres. Jeg er sikker på at mobilbransjen ikke ønsker å tjene seg rik på tragiske menneskeskjebner, sa Ander.

Philip Straumsheim (Expert) og Grete Solli (Helse Sør-Øst RHF) i samtale under eletikk-konferansen. Foto: Stian Sønsteng
Til toppen