Nordensjef hos Linksys Andreas Bohman med nettverkslagringsenheten NAS200. Den kan koples til en separat harddisk lagringsenhet og dataskjerm med menystyring av alle funksjoner. Lagringsenheten koster 3.500,–

Også databransjen inntar IFA

Linksys deltar i Berlin og representerer en ny utstillergruppe som nå arbeider både mot profesjonelle innkjøpere og forbrukermarkedet.

Linksys er Ciscos forbrukerdivisjon. Tradisjonelt er Cisco en serviceoperatør som arbeider med nettløsninger for store firma. Forbrukersiden er blitt en stadig viktigere del av virksomheten. Linksys kjøpte Cisco i 2003.

– Vi opplever stadig økende krav om standarder fra virksomhet og utstyr som brukes i forbrukermarkedet. Linksys arbeider med produkter som rutere, gatewayutstyr og IP-kamera. Vi jobber med de nordiske Cisco-kontorene. Det norske kontoret ligger i Oslo, sier Andreas Bohman, som er nordensjef hos Linksys.

– Hva er det viktigste for dere på IFA?

Multimedia datastrøm

– Det store fokuset her er utstyr for multimedia datastrøm. Vi viser to nye produkter, en ruter med lagringskapasitet og bredbåndsruter basert på neste generasjons trådløs datateknologi. Dette utstyret kan du kople sammen med annet utstyr ved hjelp av USB-terminaler. På toppen av dette har du en medieserver som gjør det mulig å formidle datafiler for lyd, bilde og multimedia til hjemmet, sier han.

Informasjonsbehov

Den store utfordringen for produsenter som Cisco og Linksys er å få vanlige forbrukere til å forstå alt utstyret og bruken og mulighetene det gir. Bohman mener at databransjen har vært dårlige til å gi folk flest kunnskaper om produktene de markedsfører. Nå prøver Linksys-folkene å lære seg hva som skal til for å nå massemarkedet med god informasjon om dataproduktene.

– Vi ser at når vi skal informere på vanlig brukernivå, treffer vi folk som viser stor interesse for nye teknologier og medier. Den store interessen hos profesjonelle brukere jeg møter, som her på messen, er for det som skjer i det digitale hjemmet. På IFA kommer profesjonelle innkjøpere som arbeider mot forbrukermarkedet med alle typer plattformer og teknologier, sier Bohman.

Godt nordisk besøk

Bohman er fornøyd med interessen hos de besøkende på Linksys utstilling og legger vekt på at han har hatt besøk av mange nordiske bransjefolk. Også her er det fokus på det digitale hjemmet og det som skjer av teknologisk utvikling. Det er stor interesse rundt distribusjon av datastrøm rundt i hjemmet og IP-telefoni. I tillegg kommer interessen for lagringsenheter og rutere.

– Ruteren er sentralenheten i distribusjonen, mens serveren inneholder lagringsenheten. Begge funksjoner er like viktige i hjemmemiljøet. Den lagringsenheten som vi viser her som en nyhet, overtar mange av funksjonene for datamaskinen. Tanken er at datamaskinen i seg selv blir en av plattformene på samme måte som andre signalgivere, for eksempel radio, TV og video.

WRT350N er en trådløs ruter med mediesenter. Prisen er cirka 1.900,–
Til toppen