– For å styrke reglene bør det vurderes forbud mot flere miljøgifter i elektriske og elektroniske produkter, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Foto: Miljøverndepartementet

ØNSKER FORBUD mot flere farlige stoffer

Norge vil at flere stoffer i elektriske og elektroniske produkter bør vurderes for forbud i EU-regelverket.

EUs politiske organer forsøker nå å bli enige om revidert regelverk for bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Norge vil at flere stoffer bør vurderes for forbud under regelverket, og et bredt virkeområde som inkluderer alle elektriske og elektroniske produkter, heter det i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttalte nylig dette på Kjemikaliedagene:

– Dette direktivet er viktig for å unngå helse- og miljøfarlig elektronikk på markedet i Norge. For å styrke reglene bør det vurderes forbud mot flere miljøgifter i elektriske og elektroniske produkter, sa Solheim.

I dag begrenser regelverket for elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet) innholdet av enkelt miljøgifter (Kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere). Regelverket gjelder Norge gjennom EØS-avtalen.

Bransjen fornøyd

I forslag til nytt regelverk vil det komme bestemmelser for hvordan nye stoffer skal legges til forbudslisten. Parlamentet, og noen land, ønsker å navngi flere stoffer som må vurderes umiddelbart. Det har også vært uenighet om reglene skal omfatte alt elektrisk og elektronisk utstyr. Kommisjonen har støtte fra flere land i å begrense dette til bestemte produktgrupper. EUs politiske organer forsøker nå å finne enighet om dette, heter det i pressemeldingen.

– Det bør ikke være hull og gråsoner i det nye regelverket. Vi ønsker derfor at reglene omfatter alt elektrisk og elektronisk utstyr. Det får heller gis tidsbegrensede unntak der det er gode grunner for det, sa Solheim under Kjemikaliedagene.

– Vi har arbeidet for at det ikke skal innføres særregler på kjemikalieområdet i Norge, og er glad for at arbeidet nå bærer frukter. Solheims ønske om å påvirke EU for at et felles regelverk blir strengere er riktig vei å gå, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Til toppen