Alle som importerer eller produserer elektroniske og elektriske varer, har et lovpålagt ansvar for å betale det det koster å bli kvitt EE-produktet når det en dag blir avfall.

På nett med miljøportal for EE-rapportering

Elretur lanserer nettbasert rapporteringsverktøy for produsenter og importører av EE-produkter.

Alle som importerer eller produserer elektroniske og elektriske varer, har et lovpålagt ansvar for å betale det det koster å bli kvitt EE-produktet når det en dag blir avfall. Returselskapene har løst dette problemet ved å kreve inn miljøgebyrer fra sine tilsluttede bedrifter.

I forbindelse med den nye EE-forskriften som trer i kraft i juli i år, har Elretur laget et verktøy som skal samle all nødvendig rapportering og informasjon på ett sted, og spare både tid og ressurser for tilsluttede bedrifter og administrasjonen i Elretur. Det er økonomisjef Ole Strøm i Elretur som har vært prosjektleder for utarbeidelsen av det internettbaserte rapporteringsverktøyet som nå danner grunnlaget for miljøgebyrberegningen til Elretur.

– Det er enorme mengder EE-produkter som skal belastes med miljøgebyr, og alle disse produktene har forskjellig pris hva angår å bli kvitt disse når de en dag blir avfall. En mobiltelefon koster mindre å behandle som avfall enn en radio, og en vaskemaskin har lavere miljøgebyr enn et kjøleskap, forteller Ole Strøm.

Nøyaktig hvor mange forskjellige elektriske og elektroniske produkter som er representerte gjennom de nesten 700 importørene og produsentene som er tilsluttet Elretur vet han ikke nøyaktig, men anslår at det er langt over tusen.

På norsk og engelsk

Miljøportalen er et rapporteringssystem med oversikt og beskrivelse over alle produkter som er Elreturs ansvarsområder, og finnes både på norsk og engelsk. Tolltariffkodene er koblet opp mot varegruppebeskrivelser, og alle bedrifter har mulighet til laste sine egne varelister og varekoder inn i Miljøportalen. For bedrifter med færre produkter som skal rapporteres, ligger det en mulighet til å skreddersy informasjonen inne på Miljøportalen slik at bedriftens behov med hensyn til rapportering og listene stemmer over ens.

– En av de store forandringene for våre tilsluttede bedrifter er at de nå blir belastet med miljøgebyr på antall varer solgt, og ikke antall varer importert. Dette har vært spesielt gunstig for en del av våre mindre bedrifter, hvor det foretrekkes å motta betaling for varen før m iljøgebyret skal betales, sier Strøm.

Han forteller at importdataene fra Toll og Avgiftsdirektoratet, som tidligere var grunnlaget for miljøgebyrberegningen til Elretur, fortsatt vil være tilgjengelige i Miljøportalen.

– Mange av bedriftene som rapporterer til oss synes det er en god ekstraservice at vi gjør importtallene fra tollvesenet synlige for dem, slik at de selv har mulighet til å kontrollere egne salgstall opp mot dette tallmaterialet. Alt tallmateriale bedriftene får tilgang til, er selvfølgelig kun deres eget, understreker Strøm.

Antall og vekt

Fra juli 2007 kommer det nye krav i EE-forskriften som innebærer at alle importører og produsenter av EE-produkter må rapportere antall og vekt til myndighetene. Strøm forteller at for IKT-varer er vektrapportering godt innarbeidet for Elreturs tilsluttede bedrifter, mens dette er nytt for brune- og hvitevarer.

– Vi er klar over at det for noen bedrifter kan være en stor overgang å begynne å rapportere antall og vekt til oss, og vi har hatt stort fokus på å informere og gjøre overgangen til dette rapporteringssystemet best mulig. Vi hadde seks informasjonsmøter i mars, hvor over 200 personer deltok for å få opplæring i bruk av Miljøportalen. Dessuten har vi kundestøtte på både telefon og epost. Grete Astad, som er kundestøtteansvarlig for oss, har dessuten bakgrunn fra tollvesenet, så hun hjelper dem som ikke helt har oversikt over hvor deres forskjellige produkter hører inn i forhold til tolltariffen, sier Ole Strøm.

Han forteller at Elretur har fått gode tilbakemeldinger på sitt nye rapporteringssystem, og både gamle og nye bedrifter tilsluttet Elretur har vært imponerte over rapporteringsverktøyet Miljøportalen.

– Vi har også vært i Brussel og presentert Miljøportalen for andre europeiske kollektive returselskaper, og flere har sendt signaler om at de kanskje kunne være interesserte i å få tilgang til vårt system. Den avgjørelsen tar vi ikke før vi har driftet systemet i noe lengre tid, men helt uaktuelt er det jo ikke, sier Strøm.

Økonomisjef Ole Strøm i Elretur har vært prosjektleder for Miljøportalen.
Til toppen