RiksTV har passert 50.000

Etter 12 ukers drift har RiksTV passert 50.000 kunder. I en melding fra firmaet sier de seg fornøyd med situasjonen, og poengterer at det er langt over prognosene i budsjettet.

På grunn av den store etterspørselen har det i perioder vært mangel på mottakere hos handlerne.

Rundt 80 prosent av kundene har valgt å abonnere på Rikspakken. De resterende 20 prosentene mottar kun NRK-kanalene og TV 2 som alle er gratis (TV 2 er gratis ut 2009).

RiksTV har nesten 800 handlere over hele landet. Målet for RiksTV er en kundemasse på mellom 500.000 og 800.000 kunder i løpet av fem år. 81 prosent av husstandene i Norge kan nå ta inn RiksTV.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Til toppen