Forbrukerminister Audun Lysbakken og administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen lanserte nettstedet eletikk.no under en konferanse i Oslo 23. november. Foto: Erik Andersen

STARTEN PÅ ET VIKTIG ARBEID i følge forbrukerminister Lysbakken

– Jeg håper at denne konferansen og eletikk.no er begynnelsen og ikke slutten på en viktig prosess.

Det sa forbrukerminister Audun Lysbakken da han åpnet konferansen ”El:etikk – Ja takk!” i regjeringskvartalet i Oslo den 23. november. Han var glad for at bransjen har vært velvillige og fulgt opp initiativet han tok etter NRKs dokumentarserie som for ett år siden belyste de etiske, sosiale og miljømessige utfordringene i forbindelse med materialutvinning og produksjon av mobiltelefoner. Lysbakken takket for innsatsen, men la vekt på at han først og fremst ønsket lykke til i det videre arbeidet.

– Jeg er glad arbeidet har gitt resultater, og at dette vil gi forbrukerne større innsyn. Signalet fra Stiftelsen Elektronikkbransjen er tydelig. Vi i vårt lille, men viktige markedet fordi vi kjøper mest mobiltelefoner i forhold til innbyggertallet, har en mulighet til å gi innflytelse. Målet er å bidra til reell endring, sa Lysbakken.

Han er statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som stilte møtelokaler til rådighet for konferansen. Lysbakken fortalte i sin åpningstale at han hadde reagert på det som kom frem i NRK-dokumentaren, også fordi vi alle er en del av livssyklusen til mobiltelefonen.

Bevisste valg

– Det handler om miljøkonsekvensene av forbrukssamfunnet vi er en del av. Mobiltelefonene er en illustrasjon på de mange produktgruppene der dette er en utfordring. Som forbrukerminister mener jeg forbrukerne må ha mulighet til å ta opplyste valg og bruke sin rolle som forbruker til å flytte samfunnet i riktig retning. Da er informasjon en nøkkel, at man kan finne relevant og riktig informasjon. Media kan hjelpe oss, men dette er ansvaret til produsenter og forhandlere. Derfor inviterte jeg representanter fra mobil- og elektronikkbransjen til en diskusjon, og jeg ga dem en tydelig utfordring. Norske forbrukere må få vite under hvilke forhold mobiltelefonen deres er produsert. Jeg er glad dere tok utfordringen. Noen av resultatet blir presentert i dag, og jeg håper dette er starten på noe som utvides til å gjelde andre elektronikkprodukter, sa Lysbakken.

Han ga uttrykk for at sosiale, etiske og miljømessige problemstillinger må ha en fremtredende plass, og at det må arbeides på flere fronter for å skape endring.

Forbrukerne må stille krav

– Forbrukerne må stille krav. Regjeringen sier det er avgjørende at forbrukerne lettere skal ta miljøvennlige valg. Det samme gjelder det etiske, under hvilke forhold produktene er produsert. Mange forbrukere ønsker å handle miljø- og etisk riktig, men forutsetningene og informasjonen er ofte dårlig. Merking av produktene, som miljømerket Svanen, er bra. Samtidig er det krevende, fordi det finnes så mange ordninger. Jeg og regjeringen ønsker å gå gjennom de ulike merkene. Dette har vært tema i arbeidsgruppen, og jeg håper det fortsatt vil være det, sa Lysbakken.

Han understreket at forbrukerne bytter mobiltelefoner i takt med tekniske nyvinninger og funksjoner, og at man ikke bare kan skylde på dårlig informasjon fra leverandørene.

Næringslivet har ansvaret

– Vi trenger et større engasjement hos forbrukerne også. Folk som kjøper mobiltelefon må påminnes at de kan etterspørre modeller som er bedre når det gjelder miljø og etikk. Hvis flere får mulighet til å ta informerte valg vet vi at det vil påvirke produsentene. I en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar har vi ønsket å løfte debatten. Vi har i tillegg satt fokus på offentlig sektor som innkjøper, her har vi makt å sette bak kravene om miljø og etikk, sa Lysbakken.

På nyåret vil departementet lansere en veileder for privat sektor, for de i næringslivet som ønsker å arbeide systematisk med etisk handel.

– Til syvende og sist og først og fremst er det næringslivet selv som har det største ansvaret og de største mulighetene til å sikre akseptable arbeidsforhold og miljøriktige produkter. Det må stilles etiske krav til underleverandørene, og disse må følges opp. Det handler om bevissthet i alle ledd. Å vise samfunnsansvar oppfattes som et konkurransefortrinn for mange. Merkevarer og omdømme faller fort i verdi dersom det mangler akseptable standarder. Dette er en vinn-vinn-situasjon for forbrukere og bransjen, sa Lysbakken.

– Å vise samfunnsansvar oppfattes som et konkurransefortrinn for mange, sa forbrukerminister Audun Lysbakken (SV) da han åpnet eletikk-konferansen i regjeringskvartalet i Oslo den 23. november. Foto: Erik Andersen.
Til toppen