– Vil bli tydeligere med ny logo

Bransjeorganisasjonen forenkler navn, og vil fra nyttår hete Elektronikkbransjen. Samme logo skal brukes på blad og stiftelse.

– Vi ønsker å fremstå tydeligere, og forenkler derfor navnet til Elektronikkbransjen, sier adm. direktør Synnøve Bjørke.

Den nye logoen vil gradvis bli tatt i bruk frem til årsskiftet, og 1. januar er den offisielle datoen for navnebyttet. Organisasjonen, som samler kjeder, handlere, leverandører og verksteder innen bransjen, har hatt flere navn, og omfattet ulike deler av bransjen. ElektronikkForbundet, som omfattet handlere og verksteder, gikk i 1998 sammen med Leverandørforbundet LYD & BILDE om å opprette ElektronikkBransjens Servicekontor AS (EBS). I 2001 ble EBS lagt ned, og EE-bransjen (Elektro- og elektronikkbransjen) ble stiftet. Det er denne stiftelsen som forenkler navn til Elektronikkbransjen.

Dette er for øvrig det samme navnet som bransjebladet har hatt siden 1990. Bladet kom ut første gang i 1937, da Norsk Radiohandels Landsforbund begynte å gi ut bladet Radio-handleren. I 1960 ble bladet døpt om til Radio-TV handel og service, i 1964 Radio-TV bladet og i 1972 Radiobransjen. I 1990 kom dagens navn; Elektronikkbransjen, da med ElektronikkForbundet som utgiver.

Nytt bladdesign

– Fagbladet vil fra nr. 1/2007 komme i ny drakt, med den nye logoen som bladhode. Elektronikkbransjen er et sterkt varemerke, og vi har valgt å beholde dette til tross for at det for noen år siden ble utlyst en navnekonkurranse. Ved at stiftelse og blad nå får samme logo og navn, vil vi fremstå med en tydeligere profil, sier ansvarlig redaktør Stian Sønsteng.

Adm. direktør Bjørke håper stiftelsen nå blir tydeligere – både for medlemmene og folk flest.

– Vi er daglig i media, og det finnes utallige eksempler der journalisten bruker feil navn eller en forkortelse som ikke finnes. Det er viktig at vår organisasjon er avsender, slik at vi blir mer synlige. Nå er tiden moden for et enklere navn. Etter hvert som produktene smelter sammen, er det ikke lenger nødvendig å differensiere hvite- og brunevarer på samme måte som tidligere, sier Bjørke.

Det har lenge vært et mål å finne et enkelt navn som omfatter alle aktivitetene til stiftelsen. De fleste har vært enige om at Elektro- og elektronikkbransjen og forkortelsen EE-bransjen har vært tungvinte.

– Vi representerer en innovativ bransje, og håper våre medlemmer vil føle seg hjemme under vår nye logo og vårt nye symbol, sier Bjørke.

På nyåret kommer også en ny versjon av nettsidene, med adressen www.elektronikkbransjen.no.

Designer Sindre Risheim er mannen bak logoen. Han sier at målet med en god visuell profil er å bli lagt merke til på en positiv måte i en tid der alle kjemper om å få oppmerksomhet.

Av/på-symbol

– Lykkes man i å kommunisere tydelig og godt med kunder og samarbeidspartnere, gir det et godt utgangspunkt for videreutvikling slik at man når sine mål. I den forbindelse er det svært viktig å fremstå med et klart entydig utseende, eller profil, som bærer preg av kvalitet og seriøsitet og ikke minst et helhetlig ansikt utad, sier Risheim.

Logoen og den visuelle profilen er utformet i forhold til Elektronikkbransjens verdier: entusiastisk, modig, åpen og langsiktig. Logoens symbol, av/på-symbolet, går igjen på nesten alle produkter bransjen representerer. Den gir et klart og godt signal på hvilke områder Eletronikkbransjen favner.

– Symbolet er omsluttet av et kvadrat som sammen med navnet Elektronikkbransjen utgjør logoen. Som hovedfarge er det valgt en blåfarge med innslag av grått. Det vil bli utviklet en fargepalett og retningslinjer for bruk av logoen, farger og typografi. Den nye visuelle profilen skal forenkle og tydeliggjøre Elektronikkbransjen, og bidra til at den fremstår som samlet både for medlemsbedriftene og samfunnet for øvrig, sier Risheim.

Til toppen