VIL TA TYVEN med avanserte systemer

Mellom 30 og 50 prosent av alt svinn i butikker er tyverier de ansatte står for.

Nye overvåkningssystemer og megapikselkameraer skal hjelpe til med å bedre kontrollen.

– Når det gjelder sikkerhet og sikkerhetsprodukter, kan vi tenke oss at elektronikkdistributørene, både importører og handlere, kan selge slike produkter. Men samtidig er de også brukere av produktene og av sikkerhetssystemene.

Det sier Johan Åkesson direktør for forretningsutvikling hos Axis Communications AB. Når det gjelder sikkerhetsproduktene, legger Åkesson vekt på at Axis markedsfører utstyr for profesjonelt bruk og ikke til forbrukermarkedet. Men det finnes produkter i grenseland mellom proff og forbruker, og de mener han er aktuelle også for elektronikkhandelen.

– Overvåkning i hjemmet er også et felt som er i sterk vekst og der kan også våre produkter brukes. Overvåkningen blir her styrt av egne operatører som tjenesteytere, og Axis opererer ikke i denne delen av markedet, sier han.

Mange typer svinn

I følge Åkesson finnes det mange typer svinn i handelen i dag.

– Mellom 30 og 50 prosent av det som forsvinner ut av butikkene blir faktisk tatt av personalet selv. Slike tyverier foregår på forskjellige måter. Man kan ta varene på kroppen og man kan lure kassasystemet på ulike måter. Til det siste problemet har vi arbeidet med å utvikle egne systemer for å avsløre transaksjoner som ikke er normale for kassasystemet. Det kan for eksempel være en ekstra kontroll når kassasystemet blir betjent manuelt og registreringen ikke skjer automatisk med for eksempel strekkoder. Det kan også være ulovligheter som skjer i selve kassen ved at kassaoperatøren for eksempel gir et uønsket avslag på en vare til en bekjent eller varen bevisst blir registrert med et lavere beløp enn det riktige, sier Åkesson.

Axis har utviklet slike systemer for kassakontroll, og det blir markedsført gjennom samarbeidspartnere det svenske firmaet har i hvert land. Videoovervåkning er en del av et slikt system, en annen faktor er kontroll av kassakvittering opp mot varens identifikasjon. En av partnerne Axis har i Norge er Check Point Software Technologies Norway AS. Deres programvare heter Check View. En annen programvareagent heter Extenda Retail Systems.

Megapikselkamera

Hittil har det vært et problem at overvåking med video har vært basert på kameraer med forholdsvis dårlig oppløsning. Dette har gjort det vanskelig å se detaljer i bildet og gjenkjenne folk. Nå forteller Åkesson at det kommer ny teknologi og langt mer avanserte kameraer på markedet.

– Nå har vi meget avanserte kameraer med oppløsning på flere megapiksler. Det betyr fremfor alt at vi får mye bedre bildekvalitet og helt nye muligheter for identifikasjon og å se detaljer. Signalene fra et megapikselkamera gjør det også mulig å zoome inn. Dette er spesielt viktig i kassaområdet. Megapikselkameraer gjør det også mulig å overvåke større områder samtidig og er ideell for overvåkning av hyller, der varene kan stå tett og gjør det nødvendig å ha god oppløsning for å se detaljer, forteller Åkesson.

Åkesson vil ikke gi noen faste normer for hvor mange kameraer som skal til for å overvåke et forretningslokale. Han sier imidlertid at med de nye sikkerhetssystemene og avanserte kameraene kan overvåkningen gjøres med færre kontrollpunkter enn med de tidligere analoge systemene. Men samtidig øker datamengden for hvert kontrollpunkt og stiller større krav til utstyr som formidler og lagrer datasignalene, for eksempel servere.

 

STORE PÅ VERDENSBASIS

Det svenske firmaet Axis Communication AB med hovedkontor i Lund ble grunnlagt i 1984. Selskapet har de siste årene vokst til å bli et av de ledende i verden innen profesjonelle sikkerhetssystemer. Selskapets omsetning var i 2006 163 millioner dollar. Nitti prosent av omsetningen er nettverkssystemer for videoovervåkning. Fra 1980 var de analoge overvåkningssystemene basert på bruk av VHS videoopptakere. Ti år senere begynte digitaliseringen av nettverksutstyret. Fra 1996 har Axis markedsført digitale lagringsmedier. Etter år 2000 begynte man å integrere digitale standarder i systemene. I det inngår intelligente dataløsninger og intelligente produkter.

Markedet for video/TV-overvåkning er på verdensbasis beregnet til fem milliarder dollar per år. Veksttakten er rundt ti prosent årlig. Femten prosent av omsetningen er nettverkssystemer for video. Her er det ventet en vekst på hele 40 prosent årlig på global basis.

Fjorten prosent av totalomsetningen for nettverkssystemer er videokameraer. Selskapet har solgt til nå en million videokameraer til overvåkning.

I følge opplysningene fra Axis har deres produkter en markedsandel på rundt 15 prosent globalt. I Norden opplyser selskapets ledelse at andelen er rundt 20 prosent. Selskapets mål er å ha 50 prosent andel innen 2011 i Europa. Ledelsens totale målsetning er at konsernets omsetning skal bli fem ganger så stor innen fem år.

Selskapet har egne kontorer i 18 land og representert i 27 totalt. Omsetningen av Axis sine produkter skjer i 110 land verden over. I dag har selskapet rundt 500 ansatte. På kort sikt vil det skje en sterk satsing på det amerikanske markedet og på lengre sikt ønsker selskapet å etablere seg i Kina og India.

– De nye megapikselkameraene er til stor hjelp for å bedre videoovervåkningen i forretninger, først og fremt fordi du kan se mye mer detaljerte bilder enn før, sier direktør for forretningsutvikling hos Axis Johan Åkesson.
Det svenske Axis-konsernet holdt for fjerde gang en internasjonal konferanse for presse og massemedia, og direktør Johan Åkesson orienterte blant annet om firmaets vekst og den raske utviklingen av profesjonelle sikkerhetssystemer.
Til toppen