Forbrukerrådet var vertskap for møtet om moms, mens representanter for de andre organisasjonene deltok både fysisk og digital. Foto: Marte Ottemo

FELLES MØTE OM MOMS

Stiftelsen Elektronikkbransjen går sammen med flere andre organisasjoner for å fremme krav om fjerning av moms på reparasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen Elektronikkbransjen mener fjerning av moms på reparasjoner, reservedeler og ombrukte produkter er viktig for å oppnå målet om en mer sirkulær økonomi for forbrukerelektronikk.

Innspill til budsjettforhandlinger

Sammen med representanter fra Forbrukerrådet, Avfall Norge, Restarters, Naturvernforbundet, Regnskap Norge, Framtiden i våre hender og Virke jobber vi nå for å få Finansdepartementet og Regjeringen med på laget, og i et møte hos Forbrukerrådet i mars ble man enige i hovedtrekkene til et brev med innspill til vårens budsjettforhandlinger.

Det var også bred enighet om å fortsette lobbyvirksomhet mot enkeltpartier og politikere, for å få fram viktigheten av momsfritak for å nå må målene fra Hurdalsplattformen, som slår fast at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille.

Stiftelsen Elektronikkbransjen og de andre samarbeidspartnerne oppfordrer derfor regjeringen til å ta initiativ til et snarlig fritak for MVA på reparasjon av hvitevarer

Oslo Economics, på oppdrag for Forbrukerrådet, har nylig har gjennomført en utredning av virkningene av å fjerne eller redusere merverdiavgiften på reparasjoner av ulike forbruksvarer. Rapporten viser at potensialet for en høy effekt av en mva-reduksjon vil være størst for reparasjon av hvitevarer.

Norske forbrukere er opptatt av å ta miljøvennlige valg. Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse om sirkulærøkonomi fra juni 2021 viser at nesten ni av ti mener at merverdiavgift på reparasjonstjenester enten bør reduseres eller fjernes helt.

– Stiftelsen Elektronikkbransjen og de andre samarbeidspartnerne oppfordrer derfor regjeringen til å ta initiativ til et snarlig fritak for merverdiavgift på reparasjon av hvitevarer, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Fremmer ombruk

Et slikt moms-kutt bør være første ledd i en trinnvis innføring av kutt i merverdiavgift for reparasjonstjenester for stadig flere produktgrupper. På sikt bør et fritak for merverdiavgift utvides til også å omfatte andre hensiktsmessige produktkategorier som for eksempel all elektronikk, møbler, sykler, klær og sko.

Skatter og avgifter bør fremme holdbarhet og reparasjon og motvirke omsetning av produkter med kort levetid som ikke kan repareres. Fritak for merverdiavgift på̊ reparasjoner vil gjøre det mer lønnsomt for norske husholdninger og forbrukere å reparere det man allerede har fremfor å kjøpe nytt. Et momsfritak vil også kunne gjøre det mer attraktivt å starte nye virksomheter som tilbyr reparasjonstjenester.

Med på møtet hos Forbrukerrådet var Pål Haugen, daglig leder i OmBrukt, Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge, Martin Brandtzæg, avdelingsleder i Naturvernforbundet, Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, Anine Dedekam Moldskred, prosjektleder i Restarters og Bjarki Eggen, forbrukerpolitisk rådgiver, Kiti Gjerstad, forbrukerpolitisk rådgiver, Andreas Framnes, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, leder forbrukerpolitikk, alle i Forbrukerrådet.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2022, som ble distribuert 19. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS