INGEN GRUNN TIL Å VENTE MED DAB I BIL

KRONIKK: Norge står overfor et historisk skifte. Radioen går over til heldigitale sendinger og får med det et nytt mulighetsrom.

Publisert Sist oppdatert

Flere kanaler, mer unikt innhold og ikke minst en spredning av mangfold til hele landet. Endringen er merkbar fra nord til sør – allerede nå. Steder der det knapt nok finnes fire kanaler på FM, har nå minst ti kanaler på dab. Noen steder har utvalget vokst til 22 kanaler.

Overgangen fra FM til dab krever imidlertid mer enn bare omlegging i sendernett – og vi vet at det tar tid å endre folks vaner. Det er også årsaken til at det er satt fem kriterier for overgangen til digital radio. Kriteriene stiller krav til både dekning, merverdi, lytting og apparattilgang i bilen før man kan slukke FM-nettet. Når året er omme vil myndighetene vurdere hvorvidt alle kriterier er oppfylt, og derfra sette en slukkedato. Det vi vet er at slukking tidligst vil skje i 2017 og senest i 2019.

Stadig flere lyttere oppdager tilbudet og innholdet på digital radio. 45 prosent av alle lyttere er nå på digitale flater. Fullt så stor oppslutninger er det imidlertid ikke på radio i bil og noe av årsaken er at mange bilradioer fortsatt er FM-radioer. I løpet av tre til fem år må imidlertid et stort antall bilradioer oppgraderes. Både nye biler og gamle biler må endre radioapparat. Dette er en stor omlegging, men stadig flere gjør omleggingen og med god informasjon tror vi alle bilister vil ha mer enn nok tid til å oppgradere bilradioen i god tid før 2017. En større bekymring er at alle skal vente til siste stund, slik at det blir lange køer og utsolgte varelagre.

Ser de kundene i øynene og sier at joda – bilen er bra, men radioen vil slutte å virke?

Bilbransjen vil vente

Bilbransjen er skeptisk til å slukke i 2017, og ber om utsatte slukking i to år, det vil si til 2019. De frykter blant annet lille Norges mulighet til å påvirke utenlandske fabrikker. Norge er et lite land, men det som dessverre kommer dårlig frem er at mange bilprodusenter faktisk gjør spesialtilpasninger for Norge, nettopp for å møte kravene til ny teknologi. Det ser man blant annet på veksten av antall biler med dab+-radioer, som har vokst drastisk på få år. Tendensen er enda klarere for de mest solgte bilmodellene. 18 av de 20 mest solgte modellene har dab+ som standard eller tilvalg. Ser man ut over Norges grenser ser man også at Europa går i samme retning. Tyske bilprodusenter har hatt flere møter med tyske kringkasterne om en overgang mot dab+, og bilbransjen besluttet i mai å fremme dab+ i bil. I Storbritannia er også dab+ i bil på sterk fremmarsj etter samtaler mellom kringkastere, myndigheter og bilbransje.

En bjørnetjeneste

Den samme dialogen er etablert i Norge, og norsk bilbransje har lenge vært godt informert om den norske overgangen og jobber godt med å informere sine egne. Men istedenfor å be om utsatt slukking, bør de kanskje snu spørsmålet på hodet. Hva skjer hvis de ikke informerer godt nok om alternativene ved å ikke ha en løsning i bilen? Ser de kundene i øynene og sier at joda – bilen er bra, men radioen vil slutte å virke?

En utsatt slukking vil ikke endre rammebetingelsene rundt selve salget. Salg av feil radioformat i dag gir grunnlag for reklamasjon både i 2017 og 2019, i følge lovverket. Mange aktører er med andre ord tjent med å finne løsningene allerede nå, - å be om utsettelse kan fort være å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

Avanserte adaptere

Apparatmessig er det liten grunn til å vente. I kategorien for avanserte adaptere er det mange varianter å velge blant. Mange apparater kan integreres med den gamle FM-radioen, uten at de trenger å være synlige i bilen. De monteres sammen med annen elektronikk og styres akkurat slik man er vant til. Flere gode antenneløsninger er det også. Akkurat slik man en vant til. Det lønner seg med andre ord å bruke tid på å finne løsninger sammen med bileierne. Gjør man ikke det, er det fort andre som kommer på banen.

Dekningen fra dab-nettene begynner nå å bli god og i hele Sør-Norge kan du ta inn stabile radiosignaler på dab. Justeringer av nett vil pågå ennå en tid, men i løpet av året vil 99,5 prosent av alle nordmenn ha like god tilgang til digitale sendinger som til FM-sendinger. En av de store forskjellene mellom gammel og ny teknologi er bedre dekning langs veien, som alltid har vært vanskelig med de gamle FM-nettene. Det er ingen grunn til å nøle. Vil du høre på skurrete FM-sendinger når det er skurrfritt og større kanalutvalg på digitale sendernett? Kringkastingsnettene legges om for å gi Ola Nordmann et bedre radiotilbud for fremtiden, og fremtiden er her nå.

DIGITALRADIO NORGE AS

Selskapet har i oppdrag å sikre en smidig overgang til digital radio for landets radiolyttere og radiobransjen. Selskapet ble stiftet 10. november 2009, eies i dag av P4 og NRK, og har et tett samarbeid med SBS Radio.

Les også:

Nå sjekkes DAB-tilbudet for bil

DAB-nettet klart til høsten

Viktige DAB-valg til bilen

Powered by Labrador CMS