ØKT SATSING PÅ BIL-ADAPTERE

Digitalradio Norge etablerer Norsk bilradiopromotering, som blant annet skal gi radioleverandørene mulighet til å reklamere på radio.

Publisert Sist oppdatert

Den 16. april kom nyheten om regjeringens beslutning om å slukke FM-nettet i 2017 og ikke i 2019, som var alternativet. Etableringen av Norsk bilradiopromotering skal bidra til økt satsning på gode adaptere og sikre tilgjengelighet over hele landet. Kringkasterne vil bidra med både markedsføringsressurser og kompetanse i utviklings- og testfasen av apparatene.

– Vi står overfor en ny fase i FM-slukkingen i Norge. Vedtaket om at slukkingen vil skje i 2017 vil gi tydeligere rammer, både for bransje og lyttere. Særlig for bilbransjen er det viktig at de kan ta med seg en slukkedato tilbake til hovedkontoret, sier markedssjef Jarle Ruud i Digitalradio Norge.

Fagbladet Elektronikkbransjen møter ham på et pressearrangement i Oslo i regi av den britiske digitalradioprodusenten Pure.

Reklamen finansieres gjennom etterskuddsvis provisjon av de solgte produktene

– Anslagsvis to millioner biler skal få en digital løsning i Norge. Derfor har vi etablert Norsk bilradiopromotering, som skal øke kjennskap til og utbredelse av gode biladaptere, fra i år til og med slukkeperioden. Vi vil inngå avtaler med tilbydere, der vi tilbyr radioreklame hos P4-gruppen og SBS-kanalene. Reklamen finansieres gjennom etterskuddsvis provisjon av de solgte produktene. Det gjør det lettere for en ikke veldig stor aktør å delta, og medfører en risikoreduksjon for markedsaktøren. Vi setter et tak når reklamen er betalt til normale nettopriser, og vil bruke eventuelle inntekter over dette i videre markedsføring, da Digitalradio Norge ikke skal tjene penger på tiltaket, sier Ruud.

20 av bilene har dab

Ifølge en pressemelding er Digitalradio Norge i samtaler med nettopp Pure, som er en av verdens største dab-radioprodusenter. Pure er blant selskapene som nå jobber med nye adapterløsninger for å øke produktutvalget på markedet i Norge og utlandet. Norsk bilradiopromotering er også i dialog med de tre store norske selskapene på området; AutoHiFi, Sahaga og TT Micro.

Digitalradio Norge anslår at en halv million av den norske bilparken på omtrent 2,6 millioner personbiler allerede har dabradio montert. Dette betyr at 80 prosent av bilene skal oppgraderes eller få byttet radio i løpet av et relativt begrenset tidsrom.

– For å få en god gjennomføring er det nødvendig å sikre bredest mulig tilgang på produkter i markedet på et tidlig stadium. Norsk bilradiopromoterings bidrag er blant annet å senke produsentenes risiko knyttet til markedsføring av adaptere, sier Ruud.

58 prosent har dab-radio

Under Pures pressearrangement fortalte han også om status for den digitale radiolyttingen. Ifølge Digitalradioundersøkelsen som ble offentliggjort 4. mai benytter 57 prosent daglig en digital lytterplattform, mens 44 prosent kun lytter til radio via FM.

Mens TV og internett har hatt en svak stabil vekst, har dab-lyttingen økt fra 15 til 38 prosent, og 58 prosent av norske husstander har minst én dab-radio. 21 prosent lytter til digitalradio via internett, mens 10 prosent bruker digital-TV. Fjerner man dobbeltkilder gir dette en akkumulert digital radiolytting på 57 prosent.

– Kringkasting er en viktig plattform for radio, særlig når du tenker på at over halvparten av norske hjem har dab, mens nesten alle har internett. Dette vitner om at kringkasting har noe viktig med seg for norske lyttere. Det er solgt 2,2 millioner digitalradioer i Norge siden tidenes morgen. Hvis vi ser på totalsalget av radioer har det ligget på mellom 600.000 og 800.000 enheter i året, inntil i fjor da det skjøt i været, sier Ruud.

7,9 millioner FM-radioer

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Målingen er i forkant verifisert av myndighetene som en valid måling.

Digitalradio Norge anslår at cirka 7,9 millioner FM-radioer blir berørt av slukkingen i 2017.

– Over 90 prosent av de innleverte radioene i vekt går tilbake i produksjon, fordi vi har et effektivt retursystem i Norge. Når vi skal bytte fra FM til digital teknologi kan mange radioer også gjenbrukes. Dab+-adaptere gjør det mulig å fortsatt bruke bilradioer og større hjemmeradioer, sier Ruud.

Digitalradio Norge vil etter at FM-slukkingen er bestemt å skje i 2017, og ikke i 2019, snakke mer om hvordan vi skal digitalisere, mindre om hvorfor.

Tunellene bygges ut

– Vi gjennomfører en endring slik at hjemmesiden vår, radio.no, nå blir et sted der forbrukerne får hjelp til å gå digitalt. Vi har to fantastisk gode dab-nett i Norge i dag, og dab har allerede større flatedekning enn FM. Tunellene er et tema, og Statens vegvesen er godt i gang for å kunne gi dab-dekning i tuneller over 500 meter med en viss trafikk.

Mer enn 90 prosent av befolkningen kan nå høre 22 riksdekkende dab-kanaler, mens vi har fem på FM. I tillegg er det et lokalt prøvesendingstilbud. Sett både fra kringkasterne og forbrukernes side er det klart for FM-slukking, sier Ruud.

NRK har over 99,5 prosent befolkningsdekning på dab, mens de kommersielle kanalene dekker 92,8 prosent. Halvparten har et lokalradiotilbud på dab.

Ifølge Digitalradio Norge har mange land i Europa begynt overgangen fra analoge til heldigitale sendinger. Storbritannina, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike, Sverige og Danmark er i en omlegging med enten gitte kriterier eller en tidfestet plan for overgang til dab og digital radio.

Powered by Labrador CMS