HER ER VÅRE NYE FOTOVANER

Mobilen fortsetter å spise av fotobransjens markedsandeler. Dette viser den årlige fotoundersøkelsen, som ble lagt frem på Fotorådets vårmøte.

Publisert Sist oppdatert

Fotorådet hadde i fjor 20 medlemsbedrifter, 12 leverandører og åtte fra handelen. Under vårens møte på Bjørvika konferansesenter ble både den årlige markedsundersøkelsen om kjøp av kamera og bildeprodukter lagt fram, og Norsk selskap for fotografi var til stede for å fortelle om hva deres medlemmer ønsker fra bransjen.

Ser trendene

Generelt er det en del som ikke benytter kameraene sine, og spesielt er det mange som ikke bruker videokameraet de har liggende

Morten Island fra Respons Analyse var førstemann på talerstolen og la fram Fotorådets markedsundersøkelse. Denne lages for å gi bransjen innsikt i folks fotovaner, kjennskap til aktører og kjøpevaner, og ble gjennomført i mars/april 2014.

– Enkelte spørsmål i undersøkelsen går helt tilbake til 2010, så vi kan etter hvert se noen klare trender, sier Island til fagbladet Elektronikkbransjen. 

Blant spørsmålene som stilles er hvilke fotobutikker folk kjenner til. Den uhjulpne kjennskapen til generalistene som Elkjøp, Expert og Lefdal er nå stabil og forbrukerne er fremdeles minst fornøyd med disse utsalgsstedene. Fotospesialistene øker når det gjelder kjennskap og tilfredshet, og forbrukerne synes nå i større grad også å preferere dem ved neste kamerakjøp.

– Grunnet Foto Knudsens nedleggelse av butikker er det en del endringer fra 2013 til 2014.  Japan Photo har en økning på seks prosentpoeng, noe som kan forklares med Foto Knudsens nedgang i forbrukernes bevissthet. Dette profitterer også Fotovideo og Elite foto på, med en fremgang på henholdsvis fem og tre prosentpoeng, sier analytikeren.

Nedgangen for de fysiske utsalgstedene i konkurranse med internettsalg er ikke spesielt stor fra 2010 til 2014, noe som viser at den kompetansen som finnes i butikkene er viktig for og verdsettes av forbrukerne.

Nikon spiser innpå

På kamerasiden er Canon også i 2014 Norges ledende merke, fulgt av Nikon på andreplass. Nikon har en oppgang på 3 prosentpoeng mens Sony har en tilbakegang på 3 prosentpoeng.

– Canon har fremdeles klart høyest uhjulpet kjennskap, etterfulgt av Nikon. Begge merkene opplever fremgang, men Nikon som går frem hele syv prosentpoeng er i ferd med å komme i en posisjon der de på sikt kan utfordre Canon som markedsleder i Norge, sier Island.

Når analysebyrået spør om spesifikke kameramerker, er det en nykommer som gjør det skarpt. Actionkamera-produsenten GoPro øker med hele 20 prosentpoeng i forhold til 2013.

Fra kompakt til speil

På spørsmål om hvilket kamera man kjøpte sist, svarer 47 prosent at de valgte et kompaktkamera, en nedgang på seks prosentpoeng, mens 37 prosent kjøpte speilreflekskamera. Det er en fremgang på tre prosentpoeng.

Totalt sier nå henholdsvis 73 og 58 prosent av nordmenn at de har et kompaktkamera og speilreflekskamera. Dette er en liten nedgang for kompaktkamera (fra 75 til 73 prosent), og en klar oppgang for speilreflekskamera (fra 51 til 58 prosent). Fortsetter denne trenden vil norske hjem ha flere speilreflekskameraer enn kompaktkameraer om rundt to år.

– Disse tallene bekrefter endringen vi forutså i forrige års rapport, sier Island.

Også i bruken er det en svingning fra kompaktkamera over til speilreflekskamera, hvor 76 prosent sa de brukte kompaktkamera i 2012, mens det i år er bare 58 prosent som sier det samme. I samme periode har bruken av speilrefleks økt fra 43 til 51 prosent. Action-kameraene har vokst fra tre til åtte prosent de to siste årene.

– Generelt er det en del som ikke benytter kameraene sine, og spesielt er det mange som ikke bruker videokameraet de har liggende. Her har bruket falt med 15 prosentpoeng, sier Island.

Venter lengre med kjøp

Det tar nå også lengre tid før folk velger å kjøpe nytt kamerautstyr. Andelen som har kjøpt kamera for to eller færre år siden er lavere i år enn i 2013.

– Denne trenden kan, i visse segmenter, forsterkes når mobiltelefonkameraene forbedres ytterligere. Dette underbygges av at folk sier kvaliteten på mobilkamera er viktig når de kjøper mobiltelefon, sier analytikeren.

Ifølge undersøkelsen er det ingen store endringer fra 2013 til 2014 når det gjelder andelen som har planer om å kjøpe nytt kamera det neste året.

På spørsmålet «Når du skal erstatte kompaktkameraet ditt, vil du da kjøpe...?», viser resultatene at forholdet kompaktkamera og smarttelefon vil bli ytterligere forsterket til fordel for mobiltelefonen i nær fremtid, og det er aldersgruppen 25-54 år som dette er mest aktuelt for.

Den yngste aldersgruppen som har brukt smarttelefon i mange år er den gruppen som i størst grad vil bytte ut kompaktkameraet med et speilreflekskamera, hvor hele 24 prosent har det som mulighet.

For de som har kjøpt nytt kamera har andelen som kjøper kompaktkamera gått ned mens andelen som kjøper speilreflekskamera og actionkamera har gått noe opp fra 2013 til 2014. Speilrefleks har økt fra 31 til 37 prosent, mens actionkamera steg fra to til seks prosent i perioden.

Mobilen svekker salget

31 prosent av de som ikke skal kjøpe nytt kamera det neste året, oppgir at kameraet de har på sin mobiltelefon dekker deres behov. I aldersgruppen 16-24 år oppgir hele 41 prosent at kameraet de har på mobilen er bra nok.

– Omregnet kan vi si at rundt 27 prosent av det potensielle kameramarkedet faller bort i 2014 og 2015 grunnet mobilkameraet. Vi kan på bakgrunn av disse tre målingene si at trenden er økende og bygger opp under funnene fra en internasjonal undersøkelse fra 2013, som viser at det bare er fire prosentpoeng flere som benytter kompaktkamera enn mobilkamera (71 mot 67 prosent), sier Island.

Han mener det er smartmobilenes enkle oppkobling som gjør at forbrukerne i stadig større grad velger mobilen som kamera.

– Den er alltid tilkoblet nettet og gjør deling av bilder på sosiale nettsteder svært enkelt og tilgjengelig, sier han.

Speilløst vinner fram

Blant de som skal kjøpe nytt kamera i år eller neste år, sier nå 25 prosent at de skal kjøpe et kompakt systemkamera. Det er en voldsom vekst de siste to årene; i 2012 var det bare syv prosent som planla å kjøpe speilløst.

24 prosent sier de skal kjøpe et kompaktkamera, det er faktisk en liten økning fra fjorårets 21 prosent. 46 prosent planlegger å kjøpe speilreflekskamera, omtrent det samme som i fjor, mens 12 prosent vil ha actionkamera, opp fra åtte prosent.

– Aldersgruppen 35-44 år planlegger i større grad enn andre å kjøpe actionkamera, mens andelen som kjøper kompaktkamera er høyere blant aldersgruppen over 55 år, sier Island.

Generelt øker salget av tilleggsutstyr. Et skifte fra kompaktkamera til speilreflekskamera vil føre til en økt salg av tilleggsutstyr, da en som har speilreflekskamera har kjøpt mer enn dobbelt så mye tilleggsutstyr enn en som har kjøpt kompaktkamera.

Det er ingen store endringer fra 2013 til 2014 når det gjelder andelen som har planer om å kjøpe nytt kamera det neste året, men menn oppgir i større grad enn kvinner at de skal kjøpe nytt kamera, 14 mot 8 prosent. Aldersgruppen 45-54 år har størst ønske om nytt kamera i 2014/2015, der svarer 16 prosent ja.

Fotobøker og dekor

Trenden med at vi kjøper mindre papirbilder og mer fotobøker fortsetter også i år. Fra 2012 til i år har andelen nordmenn som har bestilt vanlige bilder falt fra 33 til 25 prosent, mens 18 prosent sier de har laget en innbundet fotobok i år, opp fra 13 prosent i 2012.

Stadig flere velger å bestille bildeproduktene sine på nett. Andelen som bestiller i butikk har sunket fra 31 prosent til 27 prosent, mens andelen som bestiller via nett har gått opp fra 75 til 80 prosent. 91 prosent av de som bestilte i butikk hentet i butikk.

– Selv om folk i stor grad viser frem bildene sine på PCen, mobilen og i sosiale medier, har nordmenn i snitt laget rundt 170 vanlige papirbilder det siste året, omtrent det samme antall som i 2013. 46 prosent (en nedgang på hele 14 prosentpoeng) av disse er bestilt på nett, sier Island.

Det tas gjennomsnittlig omtrent like mange bilder med kamera, mens bruken av mobiltelefonkameraer fortsetter å øke. Antall bilder tatt med kamera i snitt har gått fra 908 i 2013 til 905 i 2014, mens antall bilder tatt med mobilkamera har økt fra 336 til 434.

– Trenden er en sterk økning i bilder tatt med mobil, og dette bidrar til økt antall bilder tatt totalt. Gruppen som kun tar bilder med mobilkamera kjøper dog mindre bildeprodukter enn andre, og det er et spørsmål om økt antall mobilbilder tatt vil kunne kompensere økonomisk for at antallet bilder tatt med kamera er synkende, sier Island.