Arne Milna går igjennom sikkerhetsrutiner for hvitevareteknikerne. Foto: Jan Røsholm

LOVPÅLAGT KURS I BRANSJEREGI

All hvitevareteknikere må hvert år gjennomføre et FSE-kurs. Temaene er sikkerhet og førstehjelp.

Publisert

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at medarbeiderne gis nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og ved elektriske anlegg). Bransjeforeningen arrangerer disse kursene hvert år.

Bedriftseiers ansvar

Lovkravet gjelder for personell som jobber med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvaret for oppfyllelse av kravene i forskriften ligger hos eier/driver av de elektriske anlegget, samt eier av virksomheten som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften. Hvitevareservice foregår i hovedsak hjemme hos kundene, og da blir det verkstedeier som må sørge for at teknikeren har nødvendig godkjennelse. De siste tre årene har FSE-kurset blitt avholdt i forbindelse med Hvitevaredagene, mens i 2018 ble det satt opp som et eget kurs. Kurset er totalt på fire timer, hvorav to er førstehjelp og to er sikkerhetsrutiner.

På årets kurs deltok nærmere 30 teknikere fra østlandsområdet. Arne Milna instruerte i sikkerhetsreglene, mens Jon Freddy Nilsen foreleste om førstehjelp.

Powered by Labrador CMS