Fra åpningen av Powers butikk i Lille Grensen i Oslo den 13. mars i fjor, ett år før koronakrisen rammet Norge. Foto: Tobias Rønningen/Power

SLIK PÅVIRKER KORONA-TILTAKENE BRANSJEN

Stiftelsen Elektronikkbransjen har gjort en undersøkelse blant ledere og mellomledere i bransjen, og flere varsler allerede om permitteringer, dyrere varer og begrensing av virksomheten.

Publisert

Stiftelsen Elektronikkbransjen sendte ut en undersøkelse til ledere og mellomledere blant våre medlemmer, både butikker, kjeder, netthandlere, verksteder og produsenter, for å få svar på hvordan koronakrisen påvirker bransjen.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen.

På spørsmål om hvilket scenario som best beskriver situasjonen for den enkeltes bedrift, svarer nesten 15 prosent at de ser på midlertidig stengning eller begrensning av virksomhet. Hele 69 prosent ser en nedgang i aktiviteten, mens 11,5 prosent har hatt en økning etter koronatiltakene.

Permitterer ansatte

Det ser likevel ikke ut til at de som har merket en økning i aktiviteten forventer at tendensen blir langvarig. 27 prosent sier de tror deres bedrift vil bli sterkt negativt påvirket økonomisk av krisen, mens 57 prosent svarer de vil bli negativt påvirket. Kun 1,6 prosent tror på en positiv innvirkning på bedriftens økonomi, mens 15 prosent ikke tror det vil påvirke økonomien den ene eller andre veien.

Holdningen til regjeringens krisepakker som kom 16. og 19. mars er i hovedsak positive. Bare fem prosent mener tiltakene er sterkt negative, mens 15 prosent er negativt innstilt. 48 prosent mener tiltakene er svakt positive, og 26,5 prosent stiller seg positivt til regjeringens beslutninger. 6 prosent er svært fornøyde med tiltakene.

Regjeringen har varslet at de kommer med nye tiltak klokken 16 i dag, 24. mars. Vi vil gjøre en ny undersøkelse i etterkant av at nye tiltak settes i verk.

Koronakrisen ser også ut til å føre til permitteringer av ansatte i bransjens medlemsbedrifter. 63 prosent sier de allerede har eller har varslet om permitteringer, mens 35 prosent ikke har gått til dette skrittet.

Mange har kun måneder til krise

Vi spurte også om hvor mange måneder dagens situasjon kan vare før det blir kritisk for virksomheten. Fem prosent sier de vil nå et kritisk punkt om under én måned, mens 22 prosent sier de har én måned på seg før det punktet nås. Samme antall sier de har to måneder igjen, mens 21 prosent oppgir at de har tre måneder på seg. Det er også 21 prosent som sier de klarer seg i fire til seks måneder, mens fem prosent oppgir at kritisk punkt nås om sju til elleve måneder. Det er også fem prosent som oppgir at det vil gå over ett år før dette skjer.

På tilbudssiden sier 61,5 prosent av bedriftene at koronakrisen vil påvirke tilgangen til varer negativt, 26 prosent vet ikke hvordan produkttilgangen vil bli framover, mens ni prosent oppgir at de ikke vil støte på problemer med varelageret.

Kronekursen er også en bekymring for mange av våre medlemmer. 48 prosent sier at den svake kronen påvirker deres bedrift svært negativt, 34,5 prosent oppgir at kronekursen er negativ for driften, mens 17,5 prosent sier den ikke vil ha noen påvirkning. Ingen har oppgitt at kronekursen vil være positiv for selskapet.

Den svake kronen vil også påvirke utsalgsprisene for bransjens medlemmer. 35 prosent sier at deres varer og tjenester vil bli mye dyrere, mens 55 prosent oppgir at de vil bli noe dyrere. Seks prosent sier deres varer ikke vil øke i pris, mens fire prosent ikke vet.

Totalt svarte 122 ledere og mellomledere på undersøkelsen, vi takker alle som tok seg tid til å svare.

Vi har samlet alle artikler som berører koronakrisen på elektronikkbransjen.no/korona.

Powered by Labrador CMS