Foto: iStock

FOR LAV TEMPERATUR PÅ KAFFEMASKIN

JURIDISK: En mangel på et produkt er en iboende svakhet, altså en produksjonsfeil. Det vil ikke være noe mangel om produktet ikke har noen svakhet.

Publisert

De første seks månedene etter kjøpet har selger bevisbyrden, etter dette er det hos kjøperen. Ved påstand om mangel de første seks månedene, må selger bevise at det ikke er noe mangel. Dette gjøres som regel ved verkstedsrapport. I denne saken dokumenterte verkstedsrapporten at det ikke var noen mangel, og saken ble avvist.

Saken gjelder: FOR LAV TEMPERATUR PÅ KAFFEMASKIN

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Den 1.8.2017 kjøpte klageren en espressso kaffemaskin av innklagde for kr 3.333,-. Klageren forklarer at han i november 2017 merket at kaffen fra maskinen var lunken. Ifølge klageren målte han temperaturen rett etter brygging til 70 grader, mot normalt 80-85 grader. Han reklamerte til innklagde, og maskinen ble innlevert deres serviceverksted den 18.12.2017. Verkstedet fant imidlertid ikke noe galt med maskinen, og fra deres servicerapport leses: «Ingen feil funnet. Kaffe er brygget og testmålt iht produsenten sin produktinfo. Kaffe/espresso holder temperaturen som produsenten garanterer.» Klageren tok etter dette selv kontakt med produsenten sin kundeservice, og fra deres svar gjengis: «Jag har nu fått fram att det kan bli 80-85 grader varmt, men inte alltid. Första koppen ligger runt 69-85 grader varmt och andra koppen 72-85 grader varmt. Om temperaturen är 69-72 grader, kan det bero på att boilern inte fungerar som den ska.»

Den 19.6.2018 ble kaffemaskinen igjen testet av serviceverkstedet, og heller ikke denne gangen fant de avvik i temperatur fra produsentens spesifikasjoner. Den første koppen med kaffe holdt ifølge innklagde 71 grader og den andre 73 grader. Klageren anfører at innklagde ikke har dokumentert at kaffen holder forventet temperatur, siden de ikke har fremlagt noen konkrete måltall i forbindelse med undersøkelsene. Videre viser han til uttalelsen fra produsenten. Innklagde viser på sin side til verkstedrapportene i saken, som konkluderer med at temperaturen både ved første og andre kaffekopp ligger innenfor produsentens spesifikasjoner. Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

Det er klageren som har bevisbyrden for at det faktisk foreligger en feil ved kaffemaskinen

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale han kr 3.333,- i hevingsoppgjør samt renter.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. § 1. Det fremgår av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Det er klageren som har bevisbyrden for at det faktisk foreligger en feil ved kaffemaskinen. Maskinen har ved to anledninger blitt testet av serviceverkstedet, uten at det er konstatert avvik fra produsentens spesifikasjoner for normal/forventet temperatur. At produsenten sin kundeservice i en generell uttalelse til klageren, uten å ha undersøkt produktet, har bemerket at lav temperatur kan skyldes en feil med kokefunksjonen, er ikke tilstrekkelig for å legge til grunn at dette er tilfellet ved denne maskinen. Det kan således ikke anses sannsynliggjort en mangel ved varen, og klagen tas ikke til følge.

Powered by Labrador CMS