Partner Kyrre W. Kielland i Ræder Bing Advokatfirma er Elektronikkbransjens faste advokat i selskapet. Foto: Jan Røsholm

NYGAMMEL JURIDISK PARTNER

Bransjeforeningens partner, Advokatfirmaet Ræder, slår seg sammen med Bing Hodneland. Medlemsfordelene videreføres i det nye selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Det nye selskapet vil fra 1. oktober hete Ræder Bing Advokatfirma, får en omsetning på godt over 250 millioner, og vil ha rundt 110 medarbeidere.

– Advokatfirmaet Ræder har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter for våre medlemmer, ikke minst da de ga bransjen råd for hvordan man skulle forholde seg til juridiske problemstillinger i kjølvannet av pandemien, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Det sammenslåtte Ræder Bing vil være godt rustet for å bistå medlemmene inn i fremtiden

En av foreningens medlemsfordeler er juridisk hjelp, der man kan få 30 minutter gratis telefonhjelp av advokat. Under pandemien ble denne forlenget til 60 minutter.

– Målet er at man i løpet av samtalen løser saken eller avklarer om saken skal tas videre, og i så fall får våre medlemmer rabatterte satser på advokattjenestene. Ofte vil man her snakke med Kyrre W. Kielland, som er vår faste advokat i selskapet. Han har gjennom flere år vært foredragsholder på vår Vårkonferanse på Kiel-båten, og kjenner bransjen godt. Vi er glade for at avtalen videreføres med Ræder Bing, sier Røsholm.

 

Mer komplekst

– Gjennom vårt langvarige samarbeid med Elektronikkbransjen og deres medlemmer har vi fått en unik innsikt i bransjen. Medlemmene etterspør bistand innenfor alle forretningsjuridiske områder, og det juridiske og regulatoriske rammeverket blir stadig mer komplekst. Vi er trygge på at det sammenslåtte Ræder Bing vil være godt rustet for å bistå medlemmene inn i fremtiden, sier Kielland til fagbladet Elektronikkbransjen.

Tone Kaarbø (t. v.) og Alf Kåre Knudsen i henholdsvis Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen i nye Ræder Bing. Foto: Ræder

Det nye advokatfirmaet flytter inn i Ræders lokaler i Bjørvika i Oslo sentrum, og sammenslåingen er ifølge selskapene resultat av gode samtaler over tid som har vist at dette er to firmaer som passer svært godt sammen, både med tanke på verdigrunnlag og kompetanse.

– Å styrke vår posisjon i markedet er viktig for oss. Ved å ha en slik størrelse på virksomheten er vi mer robuste, har større markedsmessig kraft og vi vil dermed også utvide tilbudet til kundene våre, sier ledende partner Alf Kåre Knudsen i Bing Hodneland.

– Firmaene deler det samme verdigrunnlaget og har mange likhetstrekk. Gjennom å forene krefter får vi også større faglige miljøer, og vil tiltrekke oss enda flere dyktige kollegaer, sier Tone Kaarbø som har samme stilling i Ræder.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2023, som ble distribuert uke 41. Hele digitalutgaven blir tilgjengelig 24. oktober. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS