KLAGE PÅ LADING AV NETTBRETT

Illustrasjon: iStock

JURIDISK: For at det skal være en mangel i henhold til forbrukjøpsloven, må produktet ha en såkalt «iboende svakhet».

Publisert

Denne må da ha vært der når forbruker mottar varen. Har produktet vært utsatt for en «ytre påvirkning» vil det ikke være en mangel. Det er et tema i denne saken.

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Den 13.12.2019 kjøpte klageren en Apple iPad 7. generasjon av innklagde for kr. 3.990,-. Klageren hevder nettbrettet sluttet å lade etter rundt ett år. Klageren leverte nettbrettet inn til innklagde for service. Innklagde sendte nettbrettet i retur til klageren med en forklaring om at det var bøyd og at:

«Fysisk skade dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.».

Klageren hevder nettbrettet ikke er bøyd og at det har vært i varsom bruk. Klageren hevder det må være en produksjonsfeil ved produktet dersom det er bøyd. Videre hevder klageren årsaken til klagen var at nettbrettet ikke lader. Klager har innhentet en uttalelse fra en ekstern aktør. Uttalelsen er datert 04.09.2021 og sier blant annet følgende:

«Etter vårt syn er feilen på denne iPaden å regne som en produksjonsfeil da feilen har medført at ladekontakten over tid har utvidet seg, selv ved normalt bruk. Dette medfører at ladingen stopper før ladetiden er over eller ikke starter lading i det hele tatt. Grunnet at kontakten blir for rom og mister sin spenst i å ta imot og holde på plass ladekabelen. Dette medfører ingen kontakt i Lightning kontakten. Apple har laget og konstruert det slik at ladekabelen skal være det svakeste leddet og brekke av hvis for eksempel iPaden ramler ned eller treffer bakken med kabelen først. Derfor er konklusjonen produksjonsfeil av produktet. Og IKKE brukerfeil.»

Feil som følger av brukerfeil kan ikke gjøres gjeldende som mangler

Den eksterne aktøren har indikert reparasjonskostnader på fra 1.500,- kr til 4.000,- avhengig av hvor mye som må gjøres med innsiden av produktet. Han anbefalte bytte av produkt. Innklagde bestrider klagerens krav og anfører at årsaken til at nettbrettet ikke lader er at brettet er bøyd og dermed har en fysisk ytre skade. Innklagde har fremlagt bilder av nettbrettet som viser en tydelig bøy midt på. Innklagde hevder det ikke er avgjørende hvor bøyen er på produktet i forhold til ladekontakten, men at det kan være flere forhold som spiller inn. Innklagde beskriver videre at:

«Ladekretsen kan ligge i området der brekkasjen er eller det kan være komponenter som trekker mer strøm enn godtatt grunnet brekkasjen slik at den stopper lading for å unngå overoppheting som i verste tilfelle kan gjøre at produktet tar fyr. I en iPad er det svært mye elektronikk som er var for at kretskort blir bøyd, så de er ikke laget for å kunne håndtere at deksel er så bøyd som det er i dette tilfelle. Her har også Apple innkapslet dette i en aluminiums kasse for god beskyttelse, så bøyes dette er det utsatt for en større ytre påkjenning enn det produktet tåler.»

Innklagde hevder uttalelsen fra den eksterne aktøren ikke kan vektlegges da han ikke er ansatt i et Apple-autorisert verksted og dermed ikke har nødvendig kompetanse om produktet til å uttale seg.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr. 3.990 i hevingsoppgjør. Subsidiært krever klageren prisavslag på kr. 3.990. Klageren krever også forsinkelsesrenter.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Det følger av fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, at dersom ikke annet følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Feil som følger av brukerfeil kan ikke gjøres gjeldende som mangler. Det samme gjelder feil som ikke forelå på kjøpstidspunktet. Klageren har bevisbyrden for de faktiske omstendighetene som kravet bygger på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler. Partene har fremlagt hver sin uttalelse. Sammenholdt med bildet som viser at Ipaden er tydelig bøyd, finner utvalget det mest sannsynlig at det dreier seg om en fysisk skade på nettbrettet som har påvirkning på ladingen, i tråd med uttalelsen fra innklagde. På bakgrunn av feilens art finner utvalget at dette mest sannsynlig skyldes brukerfeil. Utvalget finner det da ikke sannsynliggjort at feilen med ladeinngangen var til stede på leveringstidspunktet Dette forholdet utgjør dermed ikke en mangel.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2023, som ble distribuert uke 47. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Klagen tas ikke til følge.

Powered by Labrador CMS