Avtroppende Nkom-direktør Torstein Olsen er fornøyd med investeringstakten i ny infrastruktur og tjenester. Foto: Nkom

MINDRE PENGER I TELE

Etter mange år med jevn vekst, faller nå omsetningen i det norske ekom-markedet. Likevel investeres det rekordmye i ny infrastruktur og tjenester.

Publisert

Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom. Tilsynet la fram sin statistikk for ekom-markedet på en pressekonferanse, og etter mange år med vekst faller nå sluttbrukeromsetningen fra 43 til 34 milliarder kroner. Det er tall for bredbånd, mobil og fasttelefoni.

De store faller– Mye av årsaken er bortfallet av gjestingsinntekter på grunn av nye regler for roaming. Det ga 500 millioner kroner mindre i omsetning, sier Torstein Olsen, avtroppende direktør for Nkom.

Likevel fortsetter teleselskapene å investere i nett og nye tjenester. I 2016 ble 32 prosent av omsetningen i det norske ekom-markedet re-investert, opp fra 26 prosent i 2015.

– Dette er helt unikt i europeisk sammenheng, sier Olsen.

På mobilmarkedet dominerer fortsatt Telenor og Telia med henholdsvis 50,4 og 35,5 prosent målt i antall kunder. Likevel mister de to store andeler. Totalt tapte de to store 184.000 kunder i 2016, mens vinnerne er Ice.net og Hello. Ice har fått 148.000 nye abonnenter, og har nå 4,1 prosent av norske mobilkunder, mens Hello hadde en netto kundevekst på 38.000 og har 0,9 prosent av det norske mobilmarkedet målt i antall abonnement.

Fiber økerNedgangen for fasttelefoni fortsetter i samme takt som tidligere. Ved utgangen av 2016 var det om lag 800.000 abonnenter som hadde fasttelefon. Det er en nedgang på 138.000 sammenlignet med året før.

Antall private abonnement for fast bredbånd nærmet seg to millioner ved utgangen av 2016. Fiber økte sterkt og utgjør nå om lag 763.000 abonnement. Det er 38 prosent av alle abonnement på fast bredbånd. Samtidig er antall abonnement over kabel-TV-nett i ferd med å flate ut, og nedgangen for xDSL fortsetter i samme takt som tidligere.

For første gang er det en liten reduksjon i totalt antall abonnement for overføring av TV, samtidig er det sterk vekst i bruken av fiber for overføring av TV. Antall TV-abonnement over fiber økte med 73.000 kunder fra 2015 til 2016.

Powered by Labrador CMS