DAB MER BRUKT ENN FM HJEMME

En undersøkelse fra første kvartal viser at dab blir mer brukt til hjemmelytting enn FM. I bil er fremdeles FM-radio mest dominerende.

Publisert Sist oppdatert

– Selv om Ola Nordmann eier mange FM-apparater tyder dette på at dab overtar som bruksradio. Det må sies å være en milepæl og kan i noen grad tilskrives økt kanalmangfold, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge AS, som representerer NRK, P4-gruppen og Bauer Media, i en pressemelding.

Ifølge Digitalradio-undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Digitalradio Norge, har to av tre husstander minst én dab-radio. Dette tilsvarer 3,3 millioner dab-radioer. I bil er fremdeles FM-radio mest dominerende, mens 29 prosent oppgir at de har dab-radio i bilen.

Undersøkelsen kartlegger blant annet lytting og apparatbruk, og her går det ifølge pressemeldingen frem at flere kanaler og god lyd er hva lytterne oppgir å like best ved en dab-radio.

Det må sies å være en milepæl og kan i noen grad tilskrives økt kanalmangfold

Foretrekker et radioapparat

Etter FM-slukkingen i 2017 sendes nasjonal radio kun på digitale plattformer som internett, digital-TV og digital kringkasting (dab). Andelen digitale radiolyttere er ifølge undersøkelsen 61 prosent; 49 prosent på dab, 18 prosent på internett og 15 prosent på TV-mottakere. Tallene tar høyde for bruk av flere plattformer.

– Dette bekrefter at radiolyttere fortrekker å høre radio på den tradisjonelle måten, via et radioapparat. Dab-plattformen favner flest lyttere og øker mest over tid, mens plattformene internett og TV har en relativt stabil lytterkurve, sier Torvmark i pressemeldingen.

Troms og Finnmark har landets høyeste digitale lytterandel, med 75 prosent daglig digital radiolytting.

Halvparten vet ikke nå

– Det er naturlig med vekst i antall radioer ettersom vi nå nærmer oss slukking. Økt fokus på radioskiftet i media skaper dessuten en oppmerksomhet som minner folk på at de må bytte eller oppgradere radioapparatene. Sammenligner man med teknologiskiftet på TV for noen år siden, har utskiftningen av radioapparatene kommet langt. Man vet fra andre teknologiskift at mange velger å utsette oppgraderingen helt til den gamle teknologien kobles ut, sier han.

Ifølge undersøkelsen er 84 prosent kjent med at det skjer en overgang til digital radio, kun én av to vet når det skjer.

I løpet av 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember. Ifølge pressemeldingen mangedobles det nasjonale kanaltilbudet og radiolyttingen skal bli enklere og fri for skurr.

Utbedring i dab-nettet

Dab-nettene i Norge har nå like høy befolkningsdekning som analoge nett, og det pågår fremdeles justeringer i nettene. Tunneler bygges ut med dab i løpet av 2016. Ifølge undersøkelsen oppgir drøyt 730.000 at de har dab i bilen. Blant de som ikke har dette, sier hele 60 prosent at de vil vente med oppgradering til siste slutt.

– Sammenlignet med teknologiskiftet på TV for noen år siden, har utskiftningen av radioapparatene kommet langt. Men når det gjelder bil ser vi mer av tendensen fra TV-skiftet; mange velger å utsette oppgraderingen helt til den gamle teknologien kobles ut, sier Torvmark i pressemeldingen.

11 prosent hører ikke radio

Blant de som ikke har dab i bilen, ønsker 41 prosent ønsker å oppgradere til dab med adapter eller ny radio. 11 prosent oppgir at de skal bytte bil før FM slukkes. 10 prosent vil vente til de får mer kunnskap om hvordan det kan løses. Hele 26 prosent vet ikke eller har ikke svart hva de vil gjøre.

– Det er opp til lytterne å bestemme hva de vil ha av utstyr i bilen – men den store majoriteten ønsker å høre radio på tradisjonelt via et radioapparat. Kun 11 prosent sier at de ikke lytter til radio eller har annen underholdning i bilen, og at de dermed ikke vil foreta seg noe, sier Torvmark.

40 prosent ønsker å oppgradere radioen selv, mens 32 prosent ønsker hjelp fra merkeverksted.

Powered by Labrador CMS