MER DAB I FINNMARK

Det er besluttet å gjøre flere tiltak for å bedre dab-dekningen i Finnmark. I løpet av 2016 settes det opp flere nye sendere i fylket.

Publisert Sist oppdatert

NRK har besluttet å forbedre dab-dekningen en rekke steder i Finnmark, samt langs viktige veistrekninger i løpet av 2016. Dekningen vil også bli forsterket på enkelte tettsteder der dekningen i dag er svak, skriver Digitalradio Norge i en pressemelding.

NRKs nett

Etter å ha gjort målinger av dab-dekningen i Finnmark, gjør vi nå justeringer

– 99,5 prosent av Norges befolkning har i dag dekning fra nasjonale dab-nett, i tråd med myndighetenes krav til dekning. Vi er nå i en fase der vi ser på muligheten for forbedringer ut over dette. Etter å ha gjort målinger av dab-dekningen i Finnmark, gjør vi nå justeringer, sier Petter Hox, sjef for radiodistribusjon i NRK.

Den kommende utbyggingen gjelder NRKs eget dab-nett, som fra januar 2017 vil inneholde alle NRKs radiokanaler. Dab vil fra 2017 erstatte FM-nettene som hoveddistribusjon av riksdekkende radio.

Den nye utbyggingen vil medføre en stor bedring i radiodekningen langs veinettet, heter det i meldingen. Flere fjellovergangen vil få solid radiodekning. I tillegg bedres dekning i tettsteder som Mehamn, Skallelv og Øksfjordbotn, og i grensestrøkene mellom Tana Bru og Karasjok vil det for første gang i historien bli sammenhengende radiodekning. Dette området har aldri hatt sammenhengende FM-dekning.

Veistrekninger som vil få ny eller bedre dekning:

•       Karasjok – Tana bru (E6)

•       Kautokeino – Karasjok (Rv93/92)

•       Alta – Kautokeino (Rv93)

•       Pasvikdalen (Svanvik – Nyrud) (Fv885)

•       Kongsfjordfjellet (sender på Gednje settes etter planen i drift i månedsskiftet november/desember 2015) (Fv890/891)

•       Olderfjord – Nordkapp (E69)

•       Olderfjord – Havøysund (Fv889)

•       E6 over Sennalandet

Powered by Labrador CMS