DYRERE SKRIVERE og billigere blekk

– Vi mener at forbrukerne er villige til å betale mer for skriveren når blekket er billigere.

Kodak la på et europeisk pressemøte i Barcelona stor vekt på sine blekkskrivere. Disse kommer imidlertid ikke til Norden før tidligst etter sommeren.

Markedssjef Pierre Schaeffer i Eastman Kodak Company mener det er et enkelt regnestykke å finne ut at Kodak kommer gunstig ut for kundene hvis de kjøper mer enn fire blekkbeholdere i året. Han tilbakeviser samtidig at Kodaks fokus på sitt billige blekk gjør dem til et billigmerke.

– I overgangen til det vi kaller Digital 2.0 ser vi noen barrierer, for eksempel forretningsmodellen de fleste bruker der de selger rimelige skrivere og dyrt blekk. I praksis straffes forbrukere som ønsker å ta mange utskrifter. Vi endrer denne modellen, og mener at forbrukere er villige til å betale mer for skriveren – og mye mindre for blekket. Blekket vårt er av høyeste kvalitet, og gir like holdbare utskrifter som konkurrentene. Vi har også gjort det enklere å kjøpe blekk, ved at vi har to produkter; en sort og en med farge, sier Schaeffer.

Han viser til en undersøkelse som viser at selskapet er 50 prosent billigere enn konkurrentene i pris på blekk – både på sort og farge.

– Når vi selger en skriver, følger det med samme type blekkbeholderne som vi selger siden. Vi lurer ikke kunden ved å levere med halvfulle beholdere, sier Schaeffer.

Digital 2.0

Han mener Kodak på skriversiden er svært konkurransedyktige når det gjelder kvalitet, funksjoner og ytelse.

– Når det gjelder papir, tilbyr vi en bred portefølje fra rimelige papir til det aller beste.

– Hvordan ligger Kodak an når man sammenligner prisen per utskrevet bilde, inkludert papir og blekk?

– Papirkostnaden er lik for alle, men totalt sett er vi 50 prosent billigere per utskrift enn konkurrentene, sier Schaeffer.

Han forteller at Norden er et viktig marked for Kodak, siden folk her kjøper avansert og kostbar teknologi.

– Norden er som et testlaboratorium for oss, og resultatene her forteller oss mye om hva som vil skje i resten av verden. Vi har endret forretningsstrukturen vår i Norden, men dette er mest når det gjelder logistikk.

– Dere snakker mye om det dere kaller Digital 2.0. Hva legger dere i begrepet?

– Digital 2.0 er en måte å se på utviklingen det siste tiåret, og overgangen til digitalfoto. Vi ser på hvordan folk bruker de digitale bildene sine. I dag har folk en avansert teknologisk infrastruktur i hjemmene sine, som HDTV, avanserte mobiltelefoner og bredbånd. Dette gir dem mulighet til å gjøre nye ting med bildene sine hjemme, som ikke var mulig for fem år siden. Vi tror folks bruk av bilder er i ferd med å endres dramatisk. De tar ikke lenger standard 10x15 centimeter kopier, men ønsker kanskje fotobøker eller DVDer med bildene sine. I en nær fremtid har folk kanskje sine egne kanaler der de kringkaster bildene sine, som familie og venner kan se hjemme hos seg selv på sin egen TV.

Foto for massene

– Hvilken posisjon ønsker Kodak i innta i denne evolusjonen?

– Vi er svært gode til å gjøre teknologien tilgjengelig for folk flest, uten at det blir for teknisk avansert. Folk ønsker å få glede av mulighetene teknologien gir på en enkel måte. Vi er sterke på å gjøre teknologien tilgjengelig for de brede massene. Det finnes tekniske løsninger i dag som kun et fåtall har glede av, mens resten av markedet ligger etter. Teknologien er ikke et mål i selv, men et middel for å oppnå nye muligheter. Kodak ser seg selv som en ledende aktør når det gjelder å gjøre Digital 2.0 tilgjengelig for forbrukere flest.

– Hvilken profil ønsker Kodak å ha?

– Ikke svært forskjellig fra det vi alltid har hatt. Vi er fortsatt et bildeselskap, tett knyttet til innhold, som gjør det mulig for kundene å bruke bildene sine.

MULIG FEIL PÅ BILDERAMMER

Mer informasjon på www.kodak.com/go/notice

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.1/2008

Powered by Labrador CMS