SAMME KJEDE I SVENSK KONSERN

– Euronics Norge driver på samme måte som tidligere, men er blitt en del av en større familie etter at vi gikk inn i Elon Group.

Publisert Sist oppdatert

Det sier kjedeleder Kenneth Baltzersen i Euronics Norge. Den 1. januar 2016 ble Euronics Norge AS formelt et datterselskap i svenske Elon Group AB, som frem til årsskiftet het EEL Holding. Samtidig gikk de norske Euronics-butikkene inn som eiere i Elon-gruppen, som de nå eier rundt 10 prosent av. Resten av selskapet er eid av svenske butikkeiere, hovedsakelig i kjedene Elon og Elkedjan.

Euronics Norge var tidligere eid av handlerne, og i forbindelse med overgangen fikk enkelte av disse et aksjeutbytte siden det er en begrensning på hvor mange aksjer den enkelte butikkeier kan ha i Elon Group AB.

– Vi tar ut det beste av Elon Group, samtidig som vi fungerer fint som en selvstendig enhet. Vi forhandler med leverandørene i Norge, både på det som ligger på lageret til Elon Group her i Ørebro også på direkteleveranser fra leverandørene, sier Baltzersen til fagbladet Elektronikkbransjen når vi møter ham på selskapets kompetansedager i Ørebro i Sverige, der Elon-gruppens hovedkontor og sentrallager på 55.000 kvadratmeter ligger.

Vi har sett på mulige samarbeidspartnere, og Elon-gruppen er et naturlig valg

I tillegg til å være administrerende direktør i Euronics Norge AS, sitter Baltzersen i konsernledelsen i Elon Group AB.

Kun hvitt og smått

Fra Elon-gruppen kjøper Euronics Norge hvitevarer og småelektriske produkter. De andre varegruppene handler de fortsatt direkte fra leverandørene.

– Hva betyr denne messen for Euronics Norge?

– Den er viktig. Dette legger grunnlaget for det vi skal arbeide med det neste året innen hvitevarer og småelektriske produkter. Her får våre butikker vite hva som er i vårt grunnsortiment, dette er ofte det samme som hos de to svenske kjedene i gruppen, Elon og Elkedjan, men ikke alltid. Dermed kan våre handlere planlegge innkjøpet sitt det kommende året, sier Baltzersen.

– Hvor stor del av omsetningen til Euronics Norge på hvitt og smått går via Elon-gruppen?

– Det nærmer seg 90 prosent på hvitevarer og ligger litt lavere på småelektrisk, men dette vil jevne seg ut og øke fremover. Resten av varene får vi direkte fra leverandørene. Alle bestillinger går gjennom kjeden, men varene går da direkte.

– Hvorfor kom dette samarbeidet i stand?

– Prosessen har pågått over mange år. Vi har sett på mulige samarbeidspartnere, og Elon-gruppen er et naturlig valg. Norge er et lite land, og Euronics er ikke en alt for stor aktør i det norske markedet, så vi er nødt til å knytte oss opp til aktører som kan gi oss de riktige produktene til riktig pris til riktig tid.

Økt 20 prosent

– Hvor viktig er hvitt og smått for Euronics Norge?

– Hvitt er høyrebeinet vårt. Det er her de største marginene og det største volumet ligger, sier Baltzersen.

– Vil kundene oppleve at butikkene i Norge endrer seg på noen måte etter at dere er blitt en del av Elon-gruppen?

– Det tror jeg ikke. Riktignok har vi fått et mer enhetlig sortiment i samtlige butikker, vi er mer homogene og tilpasser oss til markedet, men den nye eierstrukturen handler mest om at vi har endret logistikkrutinene våre.

– Har Euronics Norge tilført gruppen noe?

– Det tror jeg absolutt. Vi ligger langt fremme systemmessig, og har blant annet etablert et ehandels-konsept, en kundeklubb og en infrastruktur som fungerer veldig bra. Dessuten bidrar vi til et høyere volum, og er det første landet i en flertrinnsrakett mot målet Elon har om å bli nordiske.

– Hvordan vil du beskrive posisjonen og situasjonen for Euronics i Norge?

– Den er god. Hele bransjen har mistet handlere og det er blitt færre butikker, men det seneste året har vi hatt en netto tilvekst på sju-åtte butikker. Dessuten har vi årets tre første måneder hatt en veldig god omsetningsvekst, på nærmere 20 prosent.

– Hvor kommer de nye butikkene deres fra?

– Noen av dem har vært lenge i bransjen, i andre kjeder, og vi bygger dessuten også noen nye forretninger. Dette er superpositivt, sier Baltzersen.

Fokus på snittprisene

Terje Gudmundsen er produktsjef for hvitevarer og småelektriske produkter i Euronics Norge, og er messesjef for den norske delegasjonen på drøyt 70 butikkansatte som har tatt turen til Ørebro. Han har et svært positivt inntrykk av leverandørene som stiller.

– Det er mye fokus på å øke snittprisene. Selv i Sverige øker ikke markedet noe særlig, så leverandørene er opptatte av å finne litt høyere prispunkter på volumproduktene. Dette er positivt for hele bransjen, sier Gudmundsen.

– Hvilke utfordringer har dere hatt i forbindelse med overgangen til Elon-gruppen?

– Det har gått langt mer smertefritt enn vi fryktet på forhånd, og noe av bakgrunnen for dette er at vi handler til helt andre betingelser enn tidligere. Samtidig er vareutvalget og leveringstryggheten blitt bedre. Vi har også kunnet bidra til gruppen, siden vi ligger langt fremme når det gjelder systemene våre for innkjøp og logistikk, sier Gudmundsen.

– Har dette ført til store endringer når det gjelder hvilke leverandører som er i sortimentet?

– Noe har det vært, men de viktigste leverandørene i Norge er også store i Sverige, så de fleste er med videre. Når du er en liten aktør som skal samarbeide med en stor, er det viktig å innordne seg og ikke stille urimelige rav. Dette har bare vært positivt for oss, sier Gudmundsen.

Vil bli nordiske

– Har dere tilført Elon nye leverandører som ikke har vært i gruppen tidligere?

– Wilfa, Moccamaster og Kenwood/DeLonghi er blitt større, i og med at disse er viktige for oss, sier Gudmundsen.

Elon Group AB er eid av butikkene i de svenske kjedene Elon og Elkedjan, samt Euronics Norge. Elon og Elkedjan er organisert i EEL AB, der Christian Borell er administrerende direktør. Han har i tillegg ansvaret for sentrallageret.

– Hvilke ambisjoner har dere om å få datterselskap også i de andre nordiske landene?

– Det viktigste er at vi blir en nordisk organisasjon. Dette behøver ikke nødvendigvis være gjennom datterselskap, men vi ser gjerne at vi finner samarbeidspartnere. Vi er veldig sterke i Sverige, med 45 prosent markedsandel, men står tross alt bare for en brøkdel av det europeiske markedet. Siden våre leverandører er nordiske, bør vi også være det, sier Borell til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han legger vekt på at det at Euronics Norge er blitt en del av gruppen er svært viktig i dette bildet. På organisasjonskartet er EEL og Euronics Norge på samme nivå, sammen med EEL Teknik og FDT AB, som er henholdsvis en svensk elgrossist og et selskap som selger butikkdatasystem.

Over til én kjede

– EEL står for Elon Elkedjan Logistic, og selskapet kjøper inn og lagerlegger produktene på sentrallageret her i Ørebro. Siden det er kostbart å markedsføre to kjeder, omprofileres stadig flere fra Elkedjan til Elon. For noen år siden hadde vi fem kjeder, nå er vi nede på to, og på sikt vil vi bare stå igjen med Elon, sier Borell.

– Er det noen forskjell på Elon og Elkedjan?

– Det skiller litt på sortimentet. Elkedjan har belysning som en viktig produktgruppe, det har ikke alle Elon-butikker, som er tyngre på hvitevarer. I takt med at stadig flere går fra Elkedjan til Elon tilfører de belysning til Elon, og vi går mot én enhetlig kjede.

Mens butikkene i Euronics Norge eier rundt ti prosent av Elon-gruppen, står de for bare snaut seks prosent av totalomsetningen på 3,6 milliarder svenske kroner. EEL AB står for 2,9 milliarder.

Bortsett fra enkelte svenske Euronics-forhandlere, selger ikke butikkene i Elon-gruppen brunevarer i Sverige.

– Det er interessant å se hvordan Euronics Norge håndterer denne varegruppen. De har tilført erfaringer når det gjelder hvordan de bygger opp butikkene sine, og har kanskje også tatt med seg noe fra oss, sier Borell.

Tjener penger i alle ledd

– Hva betyr det for konsernet at det er butikkene som eier dere?

– Det gir stabilitet og ro at vi slipper den kortsiktige kapitalist-tenkemåten. Vi har en langsiktighet i å utvikle virksomheten, og trenger ikke hele tiden levere maksimal gevinst. Det viktige er at vi får butikkene til å gå godt; de er avhengige av å tjene penger for å overleve. Når det er sagt, tjener vi penger i alle ledd, både sentralt og lokalt. Vi har lønnsomme butikker både i Norge og Sverige.

– Er det mye uro og misfornøyde handlere blant eierne?

– Vi har 400 eiere og nesten 500 butikker, så det er klart at det er en og annen som ikke for fornøyd. Men, det er snarere slik at de aller fleste synes ting fungerer veldig bra, sier Borell.

– Er det mange som banker på døra og vil inn?

– Det er flere som vil inn enn som forlater oss. I Sverige finnes vi allerede på så mange steder at det ikke er selvsagt at vi kan slippe til flere, siden vi da vil konkurrere mot oss selv og det blir en form for kannibalisme. Det er bedre å ha to butikker som går bra enn tre som går dårlig.

– Hvor tett er du på den norske virksomheten?

– Jeg har i tillegg til de svenske kjedene ansvaret for sentrallageret, og slik sett for leveransene til Euronics Norge. Driften i Norge er det Kenneth Baltzersen som er ansvarlig for. Vi sitter sammen i konsernledelsen og rapporterer begge til konsernsjef Christer Larsson.

– Som svensk; hvordan er det å samarbeide med nordmenn?

– Det fungerer bra. Det er klart, det finnes enkelte kulturelle forskjeller, men samarbeidet med Euronics Norge har gått bedre enn forventet.

– Euronics Norge har alltid sagt at de er den triveligste kjeden. Er dere det samme i Sverige?

– Det må jeg få si at vi er!

ØREBRO

Ørebro er med sine 107.000 innbyggere Sveriges sjette største ny, etter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala og Västerås. Byen utmerker seg innen handel og logistikk, med sin beliggenhet 162 km fra Stockholm, 260 km fra Oslo og 257 km fra Gøteborg. På første halvdel av 1900-tallet var Ørebro kjent som ”skobyen”, fordi et stort antall skofabrikker lå der.

Ørebro ligger i Svealand ved innsjøen Hjälmaren, som med sine 484 kvadratkilometer er Sveriges fjerde største, nordøst for Vänern og Vättern. Til sammenligning er Mjøsa 365 kvadratkilometer.

Powered by Labrador CMS