Erik Davidsen

En hedersmann har gått bort. Erik Davidsen døde 25.juli 2007, 60 år gammel. Erik måtte gi etter for kreften som rammet ham første gang ved juletider i 2005.

Erik var en kjernekar det var lett å bli glad i. Han var alltid til å stole på, og så muligheter uansett hvor vanskelig regnestykkene hans så ut når vi var i forhandlinger. Med sin lange fartstid hadde han opparbeidet stor tillitt og troverdighet innad i Hitachi både i Lon don og i Japan, noe som gjorde at han fikk til løsninger som ingen andre. Knallharde forhandlinger foregikk alltid i en god tone med galgenhumor og snert i replikkene.

Hans varemerke var langsiktighet og en god handel for begge parter. Erik var en ihuga friluftsmann, ørretfisker, elsker av klassisk musikk og med en stor interesse for orkideer. Erik snakket ofte om sine barn og barnebarn og hvor stolt og glad han var i dem. Begravelsen i Tune kirke var preget av ekte sorg og sterke følelser over en livsglad kar som veldig mange var glad i. Vi lyser fred over Eriks minne, og våre tanker og medfølelse går til Annfrid og Eriks barn og barnebarn.