Ekspert på Expert i Nord-Norge

– Mange handlere i Nord-Norge har kanskje bare hatt kontakt med Expert når ting ikke har fungert. Min oppgave blir at også positive erfaringer utveksles.

Det sier Thomas Evenseth (35), som er en del av det nye regionsjef-apparetet til Expert Norge. Han har ansvaret for de 26 handlereide butikkene i Nord-Norge. På to dager rakk vi å besøke fire av dem sammen med ham.

– Mange har sett på Expert som en leverandør og grossist, ikke som en kjede. De har kanskje bare hatt kontakt med kjeden når ting ikke har fungert, og ikke utvekslet positive erfaringer. En viktig oppgave for meg blir å dele de mange positive erfaringene vi har i kjeden med butikkene, i stedet for at de skal finne opp hjulet på nytt - kanskje flere ganger. Verktøyene ligger der, det blir min jobb å gi disse til handlerne, sier Evenseth.

Han har selv erfaring fra handlereide butikker, etter flere år som ansatt hos J. M. Hansen AS i Tromsø. Evenseth var salgs- og markedssjef i selskapet, og hadde blant annet ansvaret for etableringen av varehuset på Langnes like ved Tromsø lufthavn. Det endte med at han ble butikksjef her, en stilling han hadde i et par år inntil en jobb som salgssjef i Stokke møbler lokket ham til Sandvika utenfor Oslo. Da Expert i vår skulle ansette elleve regionssjefer, fikk han en telefon som torpederte planene om en videre karriere i møbelbransjen.

– Mitt navn på stillingen

– Jeg følte det sto mitt navn på denne jobben, siden jeg kjenner Nord-Norge og situasjonene for handlerne her, sier Evenseth og går inn hovedinngangen til varehuset han tidligere var sjef for. Han blir tatt i mot av en tidligere arbeidskollega, nåværende butikksjef Trond Albrigtsen.

– Blir dere utsatt for en intensiv oppfølging av regionsjefen, siden han bor i byen?

– Det blir i hver fall enkelte gode lunsjer! spøker Albrigtsen.

Evenseth ønsker å moderere bildet:

– Det er heller motsatt. I og med at jeg har såpass sterke relasjoner til J. M. Hansen AS har jeg vært bevisst på ikke å forfordele dem. Men det er ingen tvil om at de er størst, så det blir nok tettere kontakt fremover, sier han.

Albrigtsen mener en av de viktigste nyvinningene med regionsjefapparatet er tilgangen på informasjon.

– Thomas har innsyn i det som foregår i kjeden, og ordningen med regionsjefer har samlet Expert til ett rike. Tidligere levde vi i vår egen verden, og var kun i kontakt med Expert når vi hadde saker som måtte løses. Det er også satt fokus på videreopplæring, og Thomas har holdt en presentasjon om optimal butikkdrift, sier Albrigtsen.

Merk deg begrepet! Optimal butikkdrift skal vise seg å bli et mantra på rundreisen med regionsjefen.

– Hvilke utfordringer møter dere som driver butikk her i Tr omsø?

– I forhold til hvitevarer, koster det mer å frakte produktene hit. I Expert har vi valgt å differensiere prisene i nord og i sør, og vi ligger derfor litt høyere enn noen av konkurrentene som har en annen prispolitikk på frakt. I en del tilfeller kommer vi uheldig ut, svarer Albrigtsen.

Dyrere transport

– Er folk i Tromsø vant til å betale mer for varene enn sørpå?

– Vi er for så vidt det, men i vår bransje er det såpass markedstrøkk at forskjellene blir mer synlige.

På den positive siden mener Albrigtsen at J. M. Hansen AS kan slå i bordet med stordriftsfordeler ved at selskapet har to butikker, eget verksted og egen transportavdeling i Tromsø.

– Dette tjener vi på. Dessuten har vi god bemanning i forhold til mange andre, og når kundene ringer oss kommer de direkte til et levende menneske i butikken her i Tromsø, sier Albrigtsen.

Ved butikken til J. M. Hansen AS i Storgata er Roy Johansen butikksjef. Han ser på den nye regionsjefen som en arm inn i Expert-systemet.

– Tidligere måtte vi ringe til kjedekontoret, kanskje uten at vi nådde frem med det vi ønsket. Nå har vi en person vi kan forholde oss til, som skal sørge for at ting blir tatt videre, sier Johansen.

Når han blir spurt om de til nå har hatt konkret nytte av Evenseth, får vi et svar vi har hørt før:

– Han har kurset oss i optimal butikkdrift - det har vi hatt stor glede av!

– Det er ikke fare for at regionsjefen blir et slags filter mellom dere og kjeden?

– Nei, tvert i mot ser vi ham som en som kan gjøre det enklere for oss – slik at vi slipper å lete oss frem i systemet. Han arbeider med kjedeledelsen, så kan vi konsentrere oss om butikkdriften, sier Johansen.

Han beskriver J. M. Hansen AS som en tradisjonsrik bedrift i Tromsø, godt kjent blant sine kunder og med et meget godt renommé.

– Hvilke utfordringer har dere som driver butikk i sentrum?

To P-er: politikere og parkering

– Vi har de to P-ene: politikere og parkering. Politikerne ønsker å legge sentrum dødt for biler, og det medfører at folk ikke kommer til sentrum for å handle, sier Johansen.

Også Nina Hjort, som i januar 2007 overtok direktørstolen hos J. M. Hansen AS etter sin far Odd Erik Hansen, fokuserer på utfordringene det medfører å drive butikk i sentrum:

– Vi ser at det er vanskeligere å få tilfredse kunder her sammenlignet med kjøpesentrene utenfor sentrum. Tilbakemeldingene fra distriktene er at folk ikke drar til Tromsø sentrum for å handle, men for opplevelsens skyld. Derfor må vi spille på mer enn å være en løp og kjøp-butikk. Til nå har vi satset på belysningssiden, blant annet gjennom en lysplanlegger som tilbyr noe mer enn et rent salg. Vi er i ferd med å tenke kreativt på hvordan vi kan dra dette videre på andre områder, sier Hjort.

Expert-butikkene er bare en del av virksomheten til J. M. Hansen AS, som totalt sysselsetter 150 personer og omsetter for over 200 millioner kroner. Hjort er glad Expert Norge nå har ansatt en egen regionsjef i Nord-Norge:

– Det betyr mye for oss å ha noen en person i kjeden som kan hjelpe oss. Som ny i ledelsen har jeg satt pris dette, og vi har fått gode råd for optimal butikkdrift, sier Hjort.

Der kom den optimale butikkdriften igjen!

Regionsjef Thomas Evenseth synes det er rart å stå på utsiden av J. M. Hansen AS, der han tidligere var ansatt. Likevel drister han seg til å karakterisere selskapet:

Driver ekstremt godt

– De ligger veldig langt fremme, og driver ekstremt godt. Det er klart at også de har sine utfordringer, og man kan her som over alt ellers bli blind for egen dør. Samtidig har de et veldig godt utgangspunkt. J. M. Hansen AS er en institusjon i Tromsø, det vi kaller en ekte tromsøgutt. Folk i byen er veldig patriotiske, men man må selvsagt være konkurransedyktige for å lykkes, sier Evenseth som selv er født, oppvokst og bosatt i Tromsø.

– Hva kan du gjøre for å bidra til J. M. Hansens suksess?

– Jeg ble jo utfordret nettopp av J. M. Hansen AS da jeg hadde mitt første møte med dem, om at jeg skulle lage en presentasjon med tittelen Den optimale butikkdrift. Da måtte jeg hente det beste både fra Expert og egne erfaringer, og kjøre en presentasjon over praktisk gjennomførbare endringer. Denne har jeg tenkt å ta videre også i de andre butikkene, sier Evenseth.

Vil vi møte den optimale butikkdrift også hos de andre butikkene vi skal besøke sammen med regionsjefen? Før vi kjører sørover på E8 spiser vi lunsj hos Gründer i Storgata. Her blir vi ikke akkurat utsatt for optimal restaurantdrift, og da vi etter en halvtime etterlyser maten er svaret:

– Ser du alle som sitter rundt bordene her? De venter alle på maten sin!

Vi kommer oss ikke av gårde før i 14-tida, da er det allerede mørkt i Troms. Datoen er 20. november, og den belyste ishavskatedralen viser seg fra sin beste side. Ved Nordkjosbotn, der E8 kopler seg inn på E6, stopper Evenseth for å ta seg en røyk. Skiltet forteller at avstanden til Kirkenes, som også er en del av regionen hans, er 904 kilometer. For oss holder det i første omgang å kjøre 86 kilometer til Finnsnes.

Her gir daglig leder David Dahl Gundersen uttrykk for at ordningen med regionsjefer betyr mye.

Et glemt kapittel

– Tidligere følte vi av og til at Nord-Norge var et glemt kapittel hos Expert. At Thomas nå er kommet inn, er virkelig en ressurs for oss. Vi har nettopp ansatt ny butikksjef, og Thomas har hjulpet oss med å sette ham inn i ting, sier Dahl Gundersen.

Han mener Finnsnes må være blant landets beste områder når det gjelder elektrohandlere, sett i forhold til størrelsen.

– Her får kundene boltre seg i mye fin elektronikk, da vi er to oppegående konkurrenter på et lite sted, sier Dahl Gundersen.

– Hvordan er det blitt slik?

– Vi arbeider stadig for å utvikle oss, vi ønsker å øke for hvert år, og vil at butikken skal bli stadig bedre. Vi foretar stadig justeringer, og passer på at vi alltid har noe nytt å vise frem, sier Dahl Gundersen.

Nytt i høst er Henning Solberg-bilen som står parkert mellom støvsugere og kjøleskap. Riktignok er ikke varehuset noen Brustad-bu med sine 800 kvadratmeter, men det måtte flyttes en del reoler for å få buksert doningen inn i Refasenteret der Myre elektrobutikk AS holder hus sammen med Bunnpris, Møbelringen og et nyetablert treningssenter. Bransjekonkurrent på Finnsnes er Elkjøp.

– For noen år siden var også Euronics og Coop Elektro her. De forsvant, og det er blitt levelige vilkår for oss som er tilbake. Vi har snudd handelslekkasjen, og beholder kundene som tidligere reiste til Tromsø fordi vi har et bredt utvalg og gode priser, sier Dahl Gundersen.

Han smiler litt når han forteller at Nord-Norge på enkelte områder ligger et par år etter trendene i Oslo.

Sjefen ristet på hodet

– I sommer hadde vi besøk av Expe rt-sjef Steinar Rorgemoen. Han ristet først på hodet da han så det brede utvalget vi har av frittstående komfyrer, men endret oppfatning etter at vi hadde tatt ham med på en firetimers tur på Senja og han fikk se husene ytterst på øya. Det er ingen tvil om at det er forskjell på bygd og by, sier Dahl Gundersen.

– Hvilke utfordringer møter dere når dere skal sette opp det lokale sortimentet og snakker med folk sentralt i kjeden?

– Vi prøver å følge sortimentet kjeden sier vi skal ha inne, det er ingen grunn til å finne opp kruttet flere ganger. Sortimentet fungerer egentlig veldig bra, men vi kjører enkelte lokale aktiviteter. Ellers har vi mer enn nok å gjøre med å følge den sentrale markedsføringen, sier Dahl Gundersen.

Tidligere i år var kjeden til stede med Henning Solberg & co. i forbindelse med butikkens 50 års-jubileum. Hovedeier er Per Otto Myre med 85 prosent, Dahl Gundersen eier resten. Butikken holdt opprinnelig til i Sørreisa, for ti år siden flyttet den til Finnsnes. I Refasenteret har den holdt til i sju år.

Dahl Gundersen forteller at de arbeider med service i alle ledd, slik at ”kundene skal bli fornøyd og vi skal berge pengene våre”.

– Service i Nord-Norge er noe annet enn i sør, der leverandørene selv kjører ut til en kunde som har en feil på komfyren. Her må vi selv frakte produktet i kanskje seks mil fra kunden inn til verkstedet, og perspektivet blir derfor et annet, sier Dahl Gundersen.

Neste stopp på turen er Harstad, 90 minutter med hurtigbåt unna. Evenseth velger å kjøre 210 kilometer rundt, om Bjerkvik. I det minste er det liten militær aktivitet på Gratangsfjellet, og det er god tid til å snakke om livet som regionsjef.

Må opparbeide tillit

– Den største utfordringen er å opparbeide tillitt i butikkene. Avstanden mellom kjedeledelsen og Nord-Norge har vært veldig stor, sier Evenseth.

Han er den eneste regionsjefen i Expert som kun arbeider med handlereide butikker, og mener dette gjør hverdagen hans annerledes.

– Jeg har ikke personalansvar, så rollen kan bli litt udefinert. Det blir opp til meg selv, handlerne og Expert sentralt hvilken funksjon jeg skal ha, og mye er fortsatt i startfasen. Jeg ønsker heller at handlerne skal spørre meg til råds, enn at jeg skal fortelle dem at ting skal gjøres slik og slik. Det er bedre at vi setter oss sammen og finner ut på hvilken måte min rolle kan hjelpe dem å drive butikken optimalt, sier Evenseth.

Vi puster lettet ut. Etter at den optimale butikkdrift ikke ble nevnt med et ord på Finnsnes, er verden igjen i water der vi kjører i svarte natta! Nåvel. Tilbake til regionsjefens dilemma: er han handlernes eller kjedens mann?

– Dette er noe jeg er svært bevisst på, siden jeg kommer fra en handlereid bedrift, sier Evenseth.

– Men, hvem sin mann er du?

– Jeg er ansatt i Expert Norge, det er det ingen tvil om. Samtidig har jeg stor forståelse for og er veldig inne i den handlereide verden. Det er stor forskjell mellom å drive en butikk du eier selv, og en som kjeden eier, sier Evenseth.

Han kommer selv fra en gammel handelsfamilie i Tromsø. Både på mor- og farsiden har slekta drevet med elektronikk, og etter militæret begynte Evenseth hos sin far, Morten Evenseth, som har agentur for Philips og Whirlpool. Allerede den gang reiste han Nord-Norge rundt, da butikkene skulle legge om fra Osram til Philips. Siden studerte han psykiatri, før han tok salgs- og markedsføringsutdannelse i Oslo, Leeds og London. Så arbeidet han en tid i Nestle, før han begynte hos J. M. Hansen AS i Tromsø.

Stor respekt i kjeden

– For et par år siden flyttet jeg til Sandvika utenfor Oslo, for å begynne som salgssjef for Stokke møbler i Norge og Sverige. Da tilbudet om denne stillingen i Expert dukket opp, var jeg likevel ikke i tvil, sier Evenseth.

– Hvilke holdninger møter du i kjedeledelsen når det gjelder de handlereide butikkene i Nord-Norge?

– De har veldig stor respekt for dem. Men på grunn av de fysiske avstandene har det til nå vært vanskelig å følge opp alle på en tilfredsstillende måte, og de er derfor blitt litt overlatt til seg selv, sier Evenseth.

Av de 26 butikkene i regionen hans, har seks vært i El-kjeden. Det er ennå ikke avklart hvor mange av disse som skal omprofileres til Expert, og hvor mange som blir frittstående systemkunder som bruker Expert-kjeden som en innkjøpspartner – med like rettigheter som de andre butikkene men uten markedsføringsstøtte. Systemkundene kan beholde El-kjedens profilering eller lage sin egen.

– Kommer noen av de 26 butikkene deres i Nord-Norge til å trekke seg fra samarbeidet med Expert?

– Det har vi ikke fått noen signaler om, sier Evenseth.

– I en tid da det fokuseres på inntjening og utgifter, hvordan skal du forsvare din stilling som er ny i Expert-systemet?

– Mange har mye å hente på drift. Min oppgave blir å få øynene opp hos handlerne, og utfordre dem på dette. Ikke minst må jeg få kjeden og handlerne til å gå i takt, slik at kundeopplevelsen blir den samme om du besøker Expert i Kirkenes, Lakselv eller på Finnsnes. Da blir vi en mer slagkraftig kjede, og hver enkelt butikk vil få mer ut at samarbeidet. Mange er ikke bevisst på hvilke muligheter som ligger i rammevilkårene til kjeden. De driver som de har gjort i mange år, mens markedet og konkurransesituasjonen har utviklet seg.

Blander seg inn

– Er det fare for at noen vil føle at du blander deg for mye inn i driften av deres butikk?

– Det er klart. Mange har levd isolert i sin verden uten oppfølging, og man kan ikke forvente at alt vil skje over natta. Men utgangspunktet er godt, det er veldig mange dyktige drivere som jeg forsøksvis skal få endra bedre, sier Evenseth.

Ny dag, nye muligheter. Evenseth passerte flyplassen på Evenes kvelden før, og han har tilbragt natten på hotell i Harstad. Hos Ness & Lind AS ved innfartsveien til Harstad lyser Expert-stjernen mot oss. I andreetasje sitter styreleder i selskapet, Agnar Lind. Han etablerte sammen med Øystein Ness en installasjonsforretning i Harstad i 1957, og deler kortversjonen av firmaets historie med oss:

– Ikke hadde vi bil, ikke hadde vi hus, ikke hadde vi penger. Vi startet med tomme hender, men fikk et lite lager på 60 kvadratmeter i en bakgård. Etter hvert begynte vi så smått med hvitevarer, og på 60-tallet startet vi med radio og TV. Konkurrentene dømte oss nedenom og hjem, og fulgte ikke med på hva vi drev med før det var for sent, forteller Lind.

– Hvor er disse konkurrentene i dag?

– De eksisterer ikke lenger, humrer Lind.

– Hvilke utfordringer møtte dere i etableringsfasen?

– Vi vokste for fort, og i ettertid er det mange ting jeg ser vi skulle gjort annerledes.

– Men dere må jo ha gjort noe riktig også?

Flyttet fem ganger

– Jo da. Vi flyttet hele fem ganger, til bedre lokaler hver gang. I 1978 flyttet vi inn i en nedlagt bensinstasjon og bilverksted. Det var et tungt økonomisk løft, men vi ble da også Nord Norges største elektriske forretning med nærmere 40 ansatte. De neste 20 årene var vi på utkikk etter en bedre beliggenhet, og mange var skeptiske da vi begynte å ta ut nesten 40.000 kubikk fjell fra tomta der vi holder til i dag. Her åpnet vi i 2000, og etter få dager skjønte vi at vi hadde gjort noe riktig. Her er det godt med parkeringsplasser, og det er lett å drive i lokalene, sier Lind.

Han forteller at det var Odd Erik Hansen ved J. M. Hansen i Tromsø som fikk ham med i Expert-kjeden.

– Vi hadde vært med i Nor-Expert, og fikk skrekk for Expert-navnet. Derfor takket vi nei tre ganger, før Odd Erik overtalte oss til å bli med – og det var en veldig positiv avgjørelse. Jeg kan i dag ikke påpeke en eneste negativ ting ved kjeden, og navnet klinger godt hos kundene, sier Lind.

– Hvilke følelser har du når du kommer inn i butikken i dag?

– Det er en herlig følelse. Vi får stadig tilbakemeldinger fra kundene som synes de får god behandling hos oss, i alle ledd. For meg som går her som en sjuende far i huset, føles det godt at jeg har fått litt igjen for strevet, sier Lind.

Optimal butikkdrift

I dag er det sønnen Stig som har overtatt driften, mens senior tar seg av eiendommene han forvalter.

– Har Ness & Lind AS noen spesiell firmaprofil?

– Vi skal ha varen vi annonserer for. Vi skal kunne produktene, og gi den beste informasjonen. Vi skal være servicevennlige, og bringe varene ut til kundene. Vi har hatt noen fantastisk flinke og stabile medarbeidere, uten disse hadde vi ikke lykk es. Snittalderen er høy, og jeg tror folk i Harstad betrakter oss som en ener. Det er vi nok også, når det gjelder omsetning, sier Agnar Lind.

Butikksjef Arnfinn Lind er nevøen hans, og han er svært positiv til kontakten med Thomas Evenseth:

– Kontakten mellom butikk og kjede er blitt mye bedre. Vi blir hørt når det gjelder ønsker og behov overfor kjeden. Thomas er en flott person, som er flink til å lytte og tar signalene flott. Vi ser kun det positive i dette, og hverdagen er blitt enklere. Ikke minst var han til stor hjelp i forbindelse med 50 års-jubileet og seansen med Henning Solberg, sier Arnfinn Lind.

Vi kan ikke dy oss, og spør om han kjenner til begrepet optimal butikkdrift?

– Ja. Du skal jobbe en del for å komme dit, og det krever en strukturert holdning hos alle. Ikke minst handler dette om lagarbeid. Thomas vet hvor skoen trykker, og det er en kjempefordel for oss at han er kommet inn som regionsjef, sier Arnfinn Lind.

Tilbake fra Nord-Norge ringer vi regionsjef Evenseth. Etter at artikkelen er ferdig skrevet, sitter vi igjen med ett spørsmål:

– Hva er optimal butikkdrift?

– Spørsmålet er komplekst, men det handler i enkelhet om å følge kjeden – om å få mest mulig penger ut av konseptet som ligger der.

Powered by Labrador CMS