POWERS FØRSTE OMBRUKS-BUTIKK ÅPNET

Prosjektleder Ine Opseth og administrerende direktør Anders Nilsen i Power Norge foran RePower-butikken ved Power Alnabru. Foto: Stian Sønsteng

– RePower handler ikke om grønne etiketter, men er et nordisk gigantprosjekt som faktisk gir mindre avfall og dermed et bedre miljø.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Anders Nilsen, administrerende direktør i Power Norge, under åpningen av kjedens første RePower-butikk. Denne åpnet torsdag 9. desember, snaut to måneder etter at kjeden lanserte sin panteordning, der kundene når de leverer inn brukte produkter får poeng de kan handle for. Ved Power Alnabru er RePower en egen butikk i butikken, med en salgsflate på 400 av totalt 3.000 kvadratmeter. I tillegg kommer et bygg rett utenfor inngangen til varehuset, der kundene gjennom store vinduer kan se rett inn i hvitevareverkstedet som gjør produktene klare til ombruk.

Til høyre bak prosjektleder Ine Opseth og rett foran hovedinngangen til Power Alnabru ligger bygget som skal huse hvitevareverkstedet. Foto: Stian Sønsteng

– Det hele startet på nyåret 2021, da de aller fleste satt på hjemmekontor. Jeg får en telefon fra vår nordiske konsernsjef Ronny Blomseth, som sier han har en idé. Han hadde fått mye tid til å tenke, og kalte oss inn til et møte der vi diskuterte hvordan vi kunne arbeide med ombruk. Mange ideer ble kastet frem, blant annet pant, og så var det hele i gang, uten noe mer om og men. Ine, som er ansvarlig for logistikk i Norge, var mitt naturlige valg til å drive prosjektet videre, og hun har virkelig vist seg tilliten verdig. Med støtte fra resten av organisasjonen har hun drevet gjennom utviklingen av hele RePower-konseptet, sier Nilsen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Ine heter Opseth til etternavn, og har vært prosjektleder for RePower.

Panten er nøkkelen

– Hvordan var reaksjonen din da du fikk spørsmålet fra Nilsen?

– Jeg har en master i logistikk og skrev oppgaven innenfor sirkulærøkonomi, så da jeg fikk muligheten til å bruke denne kunnskapen i selskapet ga svaret seg selv. RePower er i krysningspunktet mellom salg og det vi kjenner som drift, og det har vært utrolig spennende å sitte med så mye ressurser til å utvikle et komplekst konsept som inkluderer både logistikk, ettermarkedshåndtering og utvikling, sier Opseth.

Det har vært utrolig spennende å sitte med så mye ressurser til å utvikle et komplekst konsept som inkluderer både logistikk, ettermarkedshåndtering og utvikling

Vi intervjuer de to i den nye RePower-butikken på Alnabru, og Nilsen er overrasket over hvor mange av de opprinnelige ideene som på kort tid er blitt realisert.

– Nøkkelen i det hele er utvilsomt panten kundene får for å levere produkter til ombruk, og vi vil kontinuerlig arbeide videre vi for at kundene skal ha en god opplevelse når de kjøper ombrukt, sier norgessjefen.

I butikken finner man overhalte mobiler, nettbrett, datamaskiner, TVer og hvitevarer, samt noe nytt tilbehør. I tilknytning til butikken er avdelingen for kundestøtte, samt et tele- og dataverksted som drives av Powers samarbeidspartner Conmodo. Dette er et såkalt WalkIn mobilverksted, som blant annet utfører autoriserte reparasjoner på Apple-, Samsung- og Huawei-mobiler mens kundene venter. I underetasjen grovsorteres og vaskes hvitevarene som kommer inn, før de testes og repareres i hvitevareverkstedet rett utenfor hovedinngangen til varehuset, i regi av Sirkular Gjenbruk AS. De har siden 2018 gitt nytt liv til kasserte hvitevarer ved å reparere og selge dem. Disse har de hovedsakelig fått fra nettopp Power, samt returselskapet Norsirk, som eies med 60 prosent av Stiftelsen Elektronikkbransjen. I forbindelse med etableringen av RePower flytter Sirkular Gjenbruk inn hos Power på Alnabru, og de vil snart ta i bruk hvitevareverkstedet ved hovedinngangen. Dette bygget er allerede tydelig merket med RePower og grønne trær, og her kan kundene snart se rett inn på arbeidet med hvitevarene.

I underetasjen grovsorteres og vaskes hvitevarene som kommer inn, i regi av Sirkular Gjenbruk AS. Foto: Stian Sønsteng

Overhalte Apple-mobiler

– Tidligere hadde alle butikker sitt eget verksted, og nå er vi tilbake der. For at ombrukt skal ha suksess er det viktig med synlighet, og her på Alnabru har vi nok hatt litt flaks med at dette bygget var tilgjengelig, sier Nilsen.

Også inne i varehuset har RePower-butikken en fremtredende plass, svært godt skiltet.

Prosjektleder Ine Opseth og salgsleder Sondre Soltun ved RePower-butikken på Alnabru. Foto: Stian Sønsteng

– Power er den første landsdekkende kjeden som i så stor grad satser på ombrukte produkter. Har det vært viktig for dere å være tidlig ute?

– Vi ønsker også her å endre spillereglene. Vi var først ute med nettpris i butikk, der prisendringer på nett takket være digitale prisskilt etter et kvarter også gjelder ute i butikkene. Nå skal vi være først ute med å ta et ekstraordinært ansvar for ombruk og miljø, og bidraget blir massivt, sier Nilsen.

– Er dere sikre på at norske forbrukere vil velge en brukt mobil fremover en flunkende ny?

– Vi hadde en kampanje under Black Week, der vi hadde kjøpt inn et større parti overhalte Apple iPhone 11, og disse ble utsolgt. Mange kunder ønsker å kjøpe brukte produkter, men det må være enkelt for dem, og det ønsker vi å tilby, sier Opseth.

– Hva betyr det at Power eventuelt får ord på seg for å være flinke til dette?

– Mye. Vi har investert mye penger for å være dem som gjør dette raskest og best, sier Nilsen.

– Forstår kundene pante-konseptet? Vi er vant til å betale pant for flasker som vi senere får tilbake når vi leverer tomgodset. Hos dere er det snakk om en ren betaling for brukte produkter?

I tilknytning til RePower-butikken ved Power Alnabru ligger avdelingen for kundestøtte. Foto: Stian Sønsteng

– Vi tror kundene forstår det, og at de ønsker å få en liten fordel når de leverer brukte produkter til oss. På bare få uker har vi fått inn ganske mange tusen produkter, og vi har gitt ut over én millioner kroner i pant for disse, sier Opseth.

Pantekalkulator

Siden Power lanserte panteordningen den 11. oktober har de på snaut to måneder fått inn 7.500 produkter. Av disse er 3.500 tatt videre, mens 4.000 er blitt direkte skrotet og levert til returselskapet Norsirk.

– Pant oppleves som noe positivt, og det er en stor ansvarsfølelse der ute. Selv om beløpene varierer, blir det satt pris på at man får en form for belønning. Pant er i dag først og fremst forbundet med flasker, men om noen år tror jeg vi ser flere variasjoner av pant som ikke handler om tomgods. Vi har begynt med elektronikk og hvitevarer, men jeg tror pant kommer til å bli veldig mye større, sier Nilsen.

Jeg tror pant kommer til å bli veldig mye større

– Hvordan fastsettes panten, altså poengene kundene kan handle for hos Power?

– Kundene sender selv inn en diagnose av produktet. Så gjøres det en kvalitetssjekk i butikk, og ut fra markedsprisene får man et antall poeng. Når det gjelder hvitevarene har vi i dag en flat pant på de langt fleste produktene, en minimumspant på rundt 100 kroner, men vi arbeider for å lage en kalkulator som enklere skal gi høyere verdier på produkter som er mer verdt. Pant og verdi justerer vi hele tiden, men målet er at panten skal være så attraktiv som mulig slik at flest mulig panter produktene, sier Nilsen.

Administrerende direktør Anders Nilsen i Power Norge på åpningsdagen av den første RePower-butikken. Foto: Stian Sønsteng

Neste RePower åpner i den planlagte Power-butikken som åpner på Rud i Bærum i førstekvartal 2022, deretter kommer én butikk i Finland og én i Danmark. I tillegg ser Power på muligheten de har til å rulle ut konseptet avdelingsvis.

– Hvorfor valgte dere å begynne med en stor og egen RePower-butikk?

RePower Alnabru tilbyr et større antall overhalte nettbrett og datamaskiner, samt mobiler, hvitevarer og fjernsyn. Foto: Stian Sønsteng

– Vi ønsker å viser konseptet i sin helhet, hva vi kan reparere og sette ut på markedet igjen. Power Alnabru er et av våre største varehus, men vi ønsker å tilby RePower i alle butikker, og da må vi gjøre noen justeringer, sier Opseth.

Varer fra Norsirk

– Hvordan skal dere motivere de ansatte til å selge ombrukte produkter?

– Inntrykket så langt er at de synes det er superspennende å selge ombrukt, dette er kulturbyggende, og vi opplever et stort engasjement. Dessuten lønnes ikke selgerne etter hva de selger av spesifikke produkter, bonuser fastsettes etter totalmål for butikk og avdeling, sier Nilsen.

– Er det dem som arbeidet med ettermarkedet hos Power som i størst grad bli påvirket av prosjektet?

– Vi har valgt å aktivt trekke frem dem som arbeider med kundestøtte. Det er de som gjør kvalitetssjekken og kontrollerer produktene før de blir sendt til verkstedet. De har fått en fremtredende rolle, blir veldig synlige i RePower-konseptet, og har tatt utfordringen på strak arm. Mange er aktive i interne kanaler for å vise hva de har fått inn av kule produkter, og for å gi kollegene tips når det gjelder hvordan man best mulig vurderer produktene som kommer inn, sier Opseth.

Jawad Azadmehr eier og driver Sirkular Gjenbruk AS, som nå har flyttet fra Vollebekk og inn hos Power Alnabru. Foto: Stian Sønsteng

I og med panteordningen skaffer Power selv produkter de setter ut på markedet igjen.

– Vi kjøper også fra leverandører som selger overhalte produkter, og samarbeider dessuten tett med returselskapet Norsirk som gir oss tilgang til volumet som leveres til de kommunale avfallsstasjonene, sier Opseth.

– Stiftelsen Elektronikkbransjen etablerte tidligere i år OmBrukt AS. Hvilken rolle har dette selskapet i RePower?

– OmBrukt skal være helt integrert i RePower, slik at produktene vi selger automatisk registreres i OmBrukts database. Dermed får kundene garantien som OmBrukt tilbyr, og ikke bare reklamasjonsretten som vi gir i dag, sier Opseth

Daglig leder Pål Haugen i OmBrukt AS mener RePower viser at det er fornuftig at ombrukte produkter selges sammen med nye. Foto: Stian Sønsteng

Garanti fra OmBrukt

OmBrukts ombyttegaranti på to år innebærer at produktet byttes i et likeverdig produkt, og den utvidede garantien inkluderer også personskade, og ulykkesforsikring med dekning inntil én million kroner.

Daglig leder Pål Haugen i OmBrukt AS er til stede under åpningen på Alnabru. Han liker det han ser.

RePower er midt i blinken, og representerer akkurat det vi ønsker OmBrukt skal være

– RePower er midt i blinken, og representerer akkurat det vi ønsker OmBrukt skal være. Her får man se overhalte produkter i en pen og innbydende utstilling, som helt klart gir inntrykk av at det er fornuftig at ombrukte produkter selges sammen med nye, sier Haugen.

Blant de overhalte produktene finner man også nytt tilbehør. Foto: Stian Sønsteng

– Når kommer konkurrentene på banen?

– Vi får håpe så raskt som mulig, og dette er et bransjeansvar. Vi er veldig stolte av at vi gjør mer enn det som kreves, og at vi kanskje er med å sette en standard for hvordan ombruk skal være. Som stor aktør og selger av nye produkter har vi kanskje den aller beste forutsetningen for å utvikle ombrukt til å bli et populært segment, og vi håper så mange som mulig gjør det samme, sier Nilsen.

Fra avdelingen for kundestøtte. Foto: Stian Sønsteng

– Hvordan er interessen fra de ulike nordiske landene?

– Norge har ledet an. Her har interessen vært kjempestor, og det har truffet godt. PR-messig traff det godt også i Danmark og Finland, men de henger litt etter når det gjelder volumene. Dette kan også henge sammen med at de ikke åpner RePower-butikkene sine før neste år, sier Opseth.

– Hvor mye skal et ombrukt produkt koste versus et nytt?

– Norge har blant de laveste prisene i hele Europa, og det er disse de ombrukte produktene konkurrerer med. Vi tror mange forbrukere vil betale like mye eller mer for et ombrukt produkt, så lenge det er høyere spesifisert og bedre, enn et lavere spesifisert kampanjeprodukt. Når det gjelder hvitevarene kan vi allerede fra åpningen her på Alnabru støtte oss på erfaringen Sirkular Gjenbruk AS har gjennom flere år, sier Nilsen.

Besøk ombrukt.no

Powered by Labrador CMS