Musikkbransjedagen hadde i fjor rundt 40 deltakere. Norsk musikkbransjeråd håper flere deltar i år. Foto: Stian Sønsteng
Musikkbransjedagen hadde i fjor rundt 40 deltakere. Norsk musikkbransjeråd håper flere deltar i år. Foto: Stian Sønsteng

MUSIKKBRANSJEDAGEN BLIR VIKTIG

– I en tid med store utfordringer er det viktigere enn noen gang at vi står frem som en samlet bransje, sier Erik Østby i Norsk musikkbransjeråd.

Publisert

Han er styreleder i foreningen, og kommer med en klar oppfordring til sine kolleger på leverandør-, handels-, utleie- og verkstedsiden i musikkbransjen om å melde seg på musikkbransjedagen som går av stabelen i Popsenteret i Oslo lørdag 19. september.

– Popsenteret forsikrer oss at de følger alle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og bransjeveilederen som er laget, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen, som siden 2017 har vært sekretariat for Norsk musikkbransjeråd.

– Vi har de seneste par årene sett at antall deltakere på musikkbransjedagen er fordoblet, og håper denne utviklingen fortsetter. Vi er glade for at de fleste musikkforretningene i Norge nå er tilbake på norske hender – noe som igjen bør borge for at hele bransjen nå kan samles for å hygge seg, utveksle tanker og synspunkter samt få faglig påfyll. Konkurransen fra utlandet er stadig truende, og det er desto større grunn til å stå samlet, sier Østby til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han er daglig leder hos leverandøren EM Nordic AS, og har med seg i styret Erik Sæther (Yamaha Music), Eva Kristin Kjæreng (Evas Musikkinstrument), Gjermund Stordahl (4Sound Moss) Torstein Vik (Polysonic Norge AS) og Magne Iversen (Gitarhuset Alnabru AS). 

Gjermund Stordahl (4Sound Moss, f. v.), Torstein Vik (Polysonic Norge AS), Erik Østby (EM Nordic AS), Erik Sæther (Yamaha Music), Eva Kristin Kjæreng (Evas Musikkinstrument) og Magne Iversen (Gitarhuset Alnabru AS) utgjør styret i Norsk Musikkbransjeråd. Foto: Stian Sønsteng.
Gjermund Stordahl (4Sound Moss, f. v.), Torstein Vik (Polysonic Norge AS), Erik Østby (EM Nordic AS), Erik Sæther (Yamaha Music), Eva Kristin Kjæreng (Evas Musikkinstrument) og Magne Iversen (Gitarhuset Alnabru AS) utgjør styret i Norsk Musikkbransjeråd. Foto: Stian Sønsteng.

Gratis ut året

Røsholm er enig i at musikkbransjedagen bør være en møteplass der gode ideer kan klekkes ut og utveksles.

– Vi håper flere kjenner sin besøkelsestid, og prioriterer å bruke noen timer en lørdag ettermiddag og kveld sammen med kolleger fra bransjen. Kapasiteten ved Popsenteret er god, også med tanke på smittevernet, sier Røsholm.

Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen, som er sekretariat for Norsk musikkbransjeråd. Her på fjorårets musikkbransjedag. Foto: Stian Sønsteng.
Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen, som er sekretariat for Norsk musikkbransjeråd. Her på fjorårets musikkbransjedag. Foto: Stian Sønsteng.

Han sier det er lagt opp til en differensiert betaling, der medlemmer i Norsk musikkbransjeråd betaler mindre enn andre.

– Dette behøver ikke være noe problem, siden vi tilbyr gratis kontingent ut året for nye medlemmer. For en butikk koster det snaut 4.000 kroner per år, og dette sparer man fort inn igjen hvis man benytter seg av noen av bransjeavtalene våre. I tillegg kommer rådgivningen vi kan gi blant annet når det gjelder forbrukerjuss, og at man deltar i fellesskapet Norsk musikkbransjeråd er, sier Røsholm.

Ved siden av årsmøtet i Norsk musikkbransjeråd, står blant annet foredrag ved en audiograf og en gitarmaker på programmet, som avsluttes med middag ved Popsenteret.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.