TRAFIKKBILDET I SANNTID

HD Traffic er nå blitt en hovedfunksjon på GPS-navigatører fra Tomtom.

Publisert Sist oppdatert

Videoen viser Alain de Taeye og Charles Davies i Tomtom, som forteller hvordan de innhenter data fra sine brukere for siden å dele informasjonen med dem.

– Kort fortalt er HD Traffic en tjeneste vi tilbyr brukerne våre. Den består av tre typer data: det ene er historiske trafikkdata, det er TNC-informasjon og det er sanntidsinformasjon, sier Tore Bjørnsengen, salgssjef for Tomtom i Norge.

Alle de tre typene av trafikkinformasjon går inn til en felles datasentral og blir tolket der. I praksis betyr det at brukerne av HD Traffic som beveger seg mellom sted A og sted B kan motta aktuell informasjon om hvordan trafikkbildet er på den strekningen og ikke minst i området rundt. Informasjonen kan inneholde hvor stor forsinkelse man kan beregne hvis det er tett trafikk, hvordan køene er og aktuelle veiarbeider.

Veistrekningene blir inndelt i små seksjoner

Mobilnettet

Kommunikasjonen i HD Traffic-systemet skjer ikke over satellitt, men på mobilnettet. I Norge skjer det via et sim-kort knyttet til Telenors mobilnett. Normalt vil det kunne ligge en prisbombe i et slikt system hvis du for eksempel bruker mobilnett i utlandet. Men Bjørnsengen kan berolige.

– Når du kjøper et Tomtom-produkt med HD Traffic-system er prisen for bruken av systemet det første året integrert i det du betaler for produktet. Etter et års bruk må tjenesten fornyes. I Norge koster det nå 399 kroner per år, og det blir ikke dyrere om du bruker dette i utlandet.

I dag tilbyr Tomtom HD Traffic-tjenesten i 33 land. Bjørnsengen innrømmer at kvaliteten på tjenesten kan variere noe fra land til land. Det gjelder særlig sanntidsinfomasjonen som blir til når bilen er i bevegelse.

– For oss er det viktig å ha mange brukere med sim-kort på veiene. Det betyr bedre og bedre informasjon for alle om det aktuelle trafikkbildet. I Oslo-området er denne dekningen meget god, sier han.

Det er Tomtoms egne folk som holder ved like tjenesten. Bjørnsengen legger vekt på at det er store mengder historiske data som ligger til grunn for tjenesten, og det mener han skal gjøre den god. I følge han har Tomtom tatt patent på tjenesten og er derfor foreløpig alene om den.

IQ Routes

Siden 2004 har tjenesten Tomtom kaller IQ Routes vært i bruk. Den består i at hver gang et Tomtom-produkt blir koplet opp mot firmaets database for oppdatering, blir alle data for hvor GPS-navigatøren har vært siden forrige oppkopling overført til basen. I disse informasjonene inngår det sted, tid og hastighet mellom stedene.

– Dette blir fragmentert i små biter, det vil si at veistrekningene blir inndelt i små seksjoner. Sammenlagt vil dette gi store mengder informasjoner for små avstander over alt på kartet, sier han.

Bjørnsengen poengterer at personvern er en meget viktig del av tjenestene hos Tomtom. Det betyr at ingen informasjoner som ligger på firmaets databaser kan spores tilbake til en enkelt bruker. Informasjonene fra basene betyr kun at et Tomtom-produkt har beveget seg fra et sted til et annet og dataene rundt det. De historiske dataene gir også Tomtom mulighet til å se fremover. Det betyr at man ved normale trafikkforhold kan forutsi hvordan trafikken vil bli på et bestemt sted til en bestemt tid.

Tomtom Live

HD Traffic og et par andre datatjenester er knyttet opp mot navigatører som har terminal for sim-kort. I motsetning til IQ Routes er HD Traffic dermed tilgjengelig bare i de nye Tomtom-produktene med betegnelsen Live. De første Live-produktene kom i det norske markedet på slutten av 2010. I dag står de fire Live-produktene for om lag en fjerdedel av Tomtoms omsetning i Norge. I tillegg til HD Traffic har Live-produktene automatisk oppdatering av fotobokser. Det betinger at Live-tjenesten er aktivert.

På topp

– Norge er jo ikke like mye rammet av den internasjonale finanskrisen som mange andre land, og det går godt for Tomtom her i landet, sier Teija-Marie Pierre, nordisk marketingsjef.

Hun legger vekt på at nordmenn viser stor interesse for å kjøpe avanserte produkter og ikke bare går etter pris. Målt per hode er det norske markedet på topp i Norden for Tomtom.

– Teknikken er en stor styrke for oss, og nordmenn legger veldig vekt på akkurat dette, sier hun.

Powered by Labrador CMS