Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Elektronikkbransjen er bransjeforeningen for forbrukerelektronikk i Norge, både innen produkter og tjenester. Foreningens medlemmer bistår daglig med å forenkle og forbedre hverdagen til alle, gjennom tids- og arbeidsbesparende hjelpemidler, kommunikasjonstjenester, underholdning samt smart-, musikk-, helse- og livsstilsprodukter.

Medlemsmassen består av importører, produsenter, distributører, kjeder, nettaktører, forhandlere, tjenesteleverandører og verksteder i alle kategorier og ledd av næringskjeden, og dette setter den norske bransjen i en særstilling sammenlignet med andre land.

Stiftelsen skal ivareta bransjens interesser i høringer og politiske fora, overfor myndigheter, forbrukerorganisasjoner, media og forbrukere.

Les mer om Politiske prosesser

Organiseringen i delutvalg skal sikre diskusjon og representasjon for hele bredden av foreningens medlemsmasse:

• Elektriske husholdningsapparater
• Lyd, bilde og data
• Telematikk
• Handel og verksted
• Fotorådet
• Musikkbransjerådet

Stiftelsen Elektronikkbransjen fungerer som et nettverksorgan for medlemmene, og det gis rom for egne aktiviteter. Våre medlemmer får tilgang til alle Elektronikkbransjens aktiviteter, registre, statistikker og avtaler.

Elektronikkbransjen er sterkt preget av innovasjon og trender – nye produkter utvikles stadig for å forenkle og forbedre alle aktiviteter nordmenn interesserer seg for. Det omfatter både hjem og fritid, men også næringslivets behov. Et gjennomsnittlig norsk hjem inneholder i snitt 60 produkter levert og supportert av medlemsbedriftene i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Det brede nedslagsfeltet til bransjen innebærer også at elektronikkbransjens infrastruktur dekker hele Norge med utsalgssteder og servicetjenester. Foreningen har rundt 1000 medlemsbedrifter, og sysselsetter rundt 12000 personer.

Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer en bransje som i 2021 omsatte for 43,6 milliarder kroner, og dette gjør oss til en av de største bransjeforeningene med hovednedslagsfelt i privatmarkedet.

Stiftelsen Elektronikkbransjen ble opprettet så tidlig som i 1924, under navnet Norsk Radiohandels Landsforbund (NRL), og har utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen. Foreningen har gjennom årene innlemmet relaterte foreninger, som Norske Radiohandleres Landsforbund, Norske Radioleverandørers Landsforbund, Elektronikkbransjens Servicekontor (EBS), Leverandørforbundet Lyd & Bilde (LF), Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL), Leverandørforbundet Mobil og Tele (LMT), ElektronikkForbundet og Fotorådet. I 2017 ble foreningen Norsk Musikkbransjeråd innlemmet. Denne utviklingen innebærer at Stiftelsen Elektronikkbransjen nå representerer en større medlemsmasse enn noensinne.

Bransjeorganisasjoner i Norden og EU

Powered by Labrador CMS