Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Elektronikkbransjen er bransjeforeningen for forbrukerelektronikk i Norge, både innen produkter og tjenester. Foreningens medlemmer bistår daglig med å forenkle og forbedre hverdagen til alle, også i næringslivet og offentlig sektor, gjennom tids- og arbeidsbesparende hjelpemidler, kommunikasjonstjenester, underholdning samt smart-, musikk-, helse- og livsstilsprodukter.

Medlemsmassen består av importører, produsenter, distributører, kjeder, nettaktører, forhandlere, tjenesteleverandører og verksteder i alle kategorier og ledd av næringskjeden, og dette setter den norske bransjen i en særstilling sammenlignet med andre land.

Stiftelsen skal ivareta bransjens interesser i høringer og politiske fora, overfor myndigheter, forbrukerorganisasjoner, media og forbrukere.

Les mer om Politiske prosesser

Organiseringen i delutvalg skal sikre diskusjon og representasjon for hele bredden av foreningens medlemsmasse:

• Elektriske husholdningsapparater
• Lyd, bilde og data
• Telematikk
• Handel og verksted
• Fotorådet
• Musikkbransjerådet

Stiftelsen Elektronikkbransjen fungerer som et nettverksorgan for medlemmene, med rom for egne aktiviteter i undergruppene. Våre medlemmer får tilgang til Elektronikkbransjens aktiviteter, registre, statistikker og avtaler.

Det brede nedslagsfeltet til bransjen innebærer også at elektronikkbransjens infrastruktur dekker hele Norge, med utsalgssteder og servicetjenester. Foreningen har rundt 1000 medlemsbedrifter, og sysselsetter rundt 12.000 personer.

Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer en bransje som i 2022 omsatte for 40 milliarder kroner, og dette gjør oss til en av de største bransjeforeningene med hovednedslagsfelt i privatmarkedet.

Etablert i 1924

Stiftelsen Elektronikkbransjens historie går tilbake til 18. juni 1924, da Norsk Radiohandels Landsforbund (NRL) ble stiftet under et møte på Kristiania Børs. Siden har foreningen utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen, den har hatt flere navn og har innlemmet relaterte foreninger, som Norske Radiohandleres Landsforbund, Norske Radioleverandørers Landsforbund, Elektronikkbransjens Servicekontor (EBS), Norske Fotoimportørers Landsforbund (NFL) og Leverandørforeningen for Satellitt-Mottakingsutstyr (LSM).

I januar 2001 ble Stiftelsen EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen) etablert av Leverandørforbundet Lyd & Bilde (LF) og ElektronikkForbundet. Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon (LMT) kom med fra starten, og i januar 2003 meldte Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) seg kollektivt inn i stiftelsen.

I januar 2006 ble navnet endret til Stiftelsen Elektronikkbransjen, og i tillegg til de nevnte undergruppene i EE-bransjen inngår i dag Fotorådet (siden 2010) og Norsk Musikkbransjeråd (siden 2017).

Bransjeorganisasjoner i Norden og EU

Powered by Labrador CMS