Fra venstre Asle Bjerkebakke (Elon), Trygve Hellesland (Elkjøp) og Anders Nilsen (Power) under vårt Årets julegave-arrangement i november 2021, før Norge igjen ble stengt. Foto: Tore Skaar

HANDELEN SER FREM TIL NORMALEN

Detaljistene ser frem til en mer normal hverdag, selv om pandemien har ført til at flere har brukt mer penger på bransjens varer og tjenester.

Publisert Sist oppdatert

Da Norge stengte ned den 12. mars 2020, førte dette i 2020 til en historisk vekst i bransjen, på 18 prosent. Nå er det snart gått to år, mye tyder på at vi er på vei ut av pandemien, og også toppsjefene i detaljhandelen er spente på hva som blir den nye normalen.

Vi har stilt de samme fire spørsmålene til detaljistene, om hvordan pandemien har påvirket selskapene, hvordan 2021 gikk, hvilke tanker de har om fremtiden, og som en bonus; hva de synes om bransjeforeningens OmBrukt-prosjekt.

Elkjøp Norge

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– Vi har avvikende regnskapsår, og mai 2020 til april 2021 ble tidenes beste med en omsetning på 15,2 milliarder kroner, opp 16,8 prosent fra året før. Driftsresultatet økte med 32 prosent, nettsalg og klikk og hent økte totalt med 67 prosent.

Det er ingen tvil om at vi var heldige og kom ut som en vinner resultatmessig, men vi må huske på at dette har vært tøft for alle våre ansatte som har stått i dette hver eneste dag. Vi har åpnet butikker, så stengt dem, for så etter noen uker å åpne dem igjen. Vi har hele tiden fulgt rådene og innspillene fra myndigheter og kommuner. Smittevern har hele tiden stått høyt på agendaen, og jeg må si at de ansatte i butikkene har gjort en fantastisk jobb, vi har ikke hatt et stort smitteutbrudd i noen av våre butikker.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Vi står fremdeles i en situasjon med høyt smittetrykk, og det er til tider krevende å holde bemanningen på det nivået vi ønsker. Resultatmessig opprettholder vi de gode resultatene fra fjoråret, men det svinger veldig basset på grupper. Enkelte grupper lider av større produktmangel enn andre. Vi har også utfordringer med varer som blir forsinket inn til oss, som igjen gjør at de blir forsinket ut til kunde. Dette er frustrerende både for våre kunder og våre ansatte, men de fleste kundene er forståelsesfulle og vi prøver alltid å løse situasjonen. Våre ansatte gjør en fantastisk jobb hver eneste dag; det er ikke lett å forholde seg til stadige endringer i smitteverntiltakene og samtidig vite at smittetrykket nå er på det høyeste noensinne.

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– Det er det veldig vanskelig å svare på, siden vi ikke vet hvordan pandemien vil utvikle seg, om det vil komme nye varianter av covid-19, eller om vi nå er inne i den siste delen av pandemien. Om pandemien bortfaller, tror jeg det er mange som familier som i sommer vil bruke pengene sine på reise. Jeg tror uansett at hjemmekontor er kommet for å bli, så salget av produkter til hjemmekontor vil holde seg på et stabilt nivå. Forhåpentligvis vil tilgangen på produkter bli mer stabil om pandemien går mot slutten, og dette kan virke positivt inn på salget. Det blir også spennende og se hva som blir det nye handlemønsteret til våre kunder. Vil nettsalget opprettholde seg på nåværende nivå, eller vil det falle litt tilbake? Vi ser trender som viser at stadig flere kunder finner veien tilbake til butikkene, nå som samfunnet sakte, men sikkert, åpner opp igjen. Vi ser også at live shopping er blitt veldig populært, og dette kommer vi til å fortsette å satse på også etter pandemien er over.

Vi har selv en samarbeidsavtale med OmBrukt AS, noe vi er veldig glade for

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Dette er vi selvsagt utrolig positive til. Vi har selv en samarbeidsavtale med OmBrukt AS, noe vi er veldig glade for. Avtalen går i korte trekk ut på at vi kan selge reparerte produkter, enten gjennom egne butikker eller samarbeidspartnere, med to års ombyttegaranti. Avtalen sørger for at alle brukte produkter som selges med OmBrukt-logoen har gått gjennom en kvalitetssjekk og er reparert av fagpersonell. Produktene blir serienummer-registret i databasen hos OmBrukt, og man har dermed hele tiden kontroll over historikken til produktene.

I Norge kaster vi ekstremt mye elektronikk, så dette vil føre til at produkter som kan repareres i stedet for å skrotes kan få nytt liv, og på den måten skåner vi miljøet.

Elon Norge

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– Det var forhold som trakk i begge retninger. De vedvarende restriksjonene, både nasjonalt og internasjonalt, førte til at forbrukerne fortsatte å etterspørre produkter fra vår bransje i langt større grad enn det som var den tidligere normalen. På den annen side medførte den ekstraordinære smittesituasjonen i enkelt landsdeler til periodevise nedstenginger av noen av våre butikker. I tillegg var interessen også i 2021 stor for Elon-konseptet, slik at vi innfridde målet om 12 nye butikkåpninger. Alt i alt endte den relative omsetningsøkningen høyere enn totalen i bransjen.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Det ser ut til at alt går etter planen i forhold til fusjonen med Electra. Dette vil gi oss enda bedre rammevilkår for produktgrupper hvor vi har størst omsetningspotensial i forhold til våre markedsandeler. I tillegg begynner satsingen på kjøkken og B2B å gi gode resultater for de av butikkene i Norge som satser på dette.

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

Det ser ut til at alt går etter planen i forhold til fusjonen med Electra

– Vi ser at den lokale smittesituasjonen påvirker kundestrømmen fra dag til dag. Det er viktig for oss å opprettholde gode smitteverntiltak for at kundene skal føle seg trygge, og for at de ansatte i minst mulig grad blir eksponert for smitte. Vi forventer imidlertid at det i løpet av andrekvartal ikke blir smittefrykt, men trangen til å reise, som kommer til å påvirke oss som bransje. Ekstraordinært høye strømpriser og utsiktene til flere rentehevinger vil helt klart også påvirke omsetningen i negativ retning, både på kort og lang sikt.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Satsingen på OmBrukt AS er enestående, både fordi vi er tidlig ute i forhold til resten av Europa, men også at vi som bransje kan stå samlet om prosjektet. Noen av konkurrentene våre har vært flinke til å komme raskt i gang med konkrete kundeløsninger, og i Elon er målet å lanse tilsvarende tilbud på nordisk nivå i løpet av 2022.

Eplehuset

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– Etter å ha vært stolte over å ha klart å holde alle avdelinger åpne gjennom hele 2020, startet 2021 med pålagt lukking av flere butikker over lang tid. Fysisk var vi stengt, men digitalt holdt vi åpent, og gjennom gode, kundevennlige løsninger opprettholdt vi samlet en meget god aktivitet selv med sterke restriksjoner. Jeg er nå stolt av at vi gjennom hele perioden klarte å holde alle medarbeidere i jobb, selv på lokasjonene som ble hardest rammet. På toppen av god vekst i 2020, økte vi samtidig omsetningen med ytterligere 10 prosent i 2021, til 1,3 milliarder.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Vi har kommet oss gjennom to utfordrende år på en god måte, og jeg er fornøyd med utviklingen vi har hatt. For alle våre støttefunksjoner blir det også fint å komme ut av pålagte hjemmekontor, og finne tilbake til en større fleksibilitet i arbeidsform.

Videre er vi offensive, og fortsetter med en sterk utviklingstakt i alle våre forretningsområder. Eksempelvis er det spennende å nå følge den digitale utviklingen i skolen, der vår spesialkompetanse er svært etterspurt, eller å bistå små og store bedrifter med nye behov i en mer fleksibel hverdag. Vi utvidet også med én lokasjon i fjor, og vi har planer om videre utvidelser i år.

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– En ventet utvikling av digitale løsninger og samspillet mellom det fysiske og digitale har fått en forsterket akselerasjon under pandemien. Samtidig som flere er blitt komfortable med bruk av flere løsninger på nett, ser vi fortsatt at verdien av det fysiske kundemøtet står utrolig sterkt, og vil fortsette å gjøre det.

Verdien av det fysiske kundemøtet står utrolig sterkt

Utfordringer med varetilgang, produksjon og transport, som de fleste nå opplever, vil nok være med oss også en stund fremover, men utover det håper jeg de direkte følgene av pandemien nå nærmer seg slutten.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Vi har alltid vært opptatt av å kunne gi produktene vi selger et lengst mulig liv, det er derfor vi har investert stort i egne verksteder i hele landet, har gjort autoriserte reparasjoner mer tilgjengelig, eller tilbyr innbytte av brukte enheter. Å systematisere salg av brukt elektronikk, der ombruk tas ut til enda flere kategorier, ser jeg på som veldig positivt.

Peter Andersson

Detaljhandelssjef

NetOnNet Norge

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– 2021 ble et meget sterkt år for oss i NetOnNet, samtidig ser vi at pandemien har bidratt til å endre dynamikken i møtet med kunden med økende netthandel og en sterk etterspørsel etter hjemlevering. Som en anerkjent og ledende aktør innen omni bidrar vi i NetOnNet til denne utviklingen. Kort fortalt passer trendbildet oss veldig godt, ettersom vi allerede har en spesielt sterk posisjon tilknyttet den utvidede digitale kundereisen. Fjoråret viser hvorfor det er viktig å ligge helt i front når det gjelder å tilby raske, trygge og enkle kjøpsprosesser til lave priser.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Vi hadde god fart allerede før pandemien, og med to sterke år har vi styrket og breddet kundebasen vår betydelig underveis i pandemien. I tillegg har vi gjort flere dedikerte og digitale satsninger som bidrar til at NetOnNet står sterkere nå, med en enda mer robust posisjon på vei inn i 2022. Pandemien har virket til NetOnNets fordel, ettersom vi allerede på forhånd hadde utviklet en ledende posisjon med fokus på det digitale kundemøtet. Samtidig er vi takknemlig for den ekstraordinære innsatsen til våre medarbeidere under pandemien. Dette er våre virkelige helter og heltinner - det vet vi - og det vet våre kunder. Som en del av dette jobber vi målrettet for å opprettholde den gode farten når vi trolig etter hvert er på vei ut av pandemien.

Samtidig er vi takknemlig for den ekstraordinære innsatsen til våre medarbeidere under pandemien

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– Pandemien har skapt mye større digital nærhet til kundene, men det har nok for mange også medført større fysisk avstand. For vår del har vi fullt fokus på kunden, uavhengig av kanal, og vi vil derfor fortsette å bygge på vårt suksessfulle omnikanal-konsept, hvor vi fortsatt vil oppfattes som den ledende utfordreren på pris med stadig nye kunde- og fraktløsninger på det norske markedet. For bransjen vil det være viktig å tilpasse seg kundenes nye og varierte behov. Det handler om å være nær og kjær, med riktig balanse og personlighet, i møtet med kunden. Uavhengig av kanal, tid på døgnet eller relasjonsmessig historikk må vi se kunden på en ny måte. Her ligger det et stort potensial for utfordrere som tar både den digitale og fysiske kunden på største alvor, i en ny tid, i det som blir fremtidens omnikanal-opplevelse.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– En del av trendbildet handler om innbytte, gjenbruk og nye løsninger for leie og leasing. Vi i NetOnNet har flere programmer og initiativ for dette, noe som i løpet av 2021 er introdusert med stor suksess. OmBrukt er et flott initiativ som vi heier på, da det er viktig at bransjen og produsentene tar ansvar for bærekraft og gjenbruk tilpasset den nye dynamikken med økt verdi tilknyttet sirkulære livssykluser.

Power Norge

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– På samme måte som i 2020 er vi bransjevinnere. Nordmenn som er hjemme eller på hytta investerer i teknologi, kjøkken, hvitevarer eller tidsfordriv. Her har vi stått sterkt, og med en overraskende god tilgjengelighet av varer ble det et sterkt år.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Sterkere enn noen gang, og med mye spennende på blokka. Med lanseringen av RePower har vi tatt teten i ombruk, en satsning vi er sikre på vil vokse til noe mye større i fremtiden. På mange måter har vi hatt en ekstrem stresstest av hele vår virksomhet under pandemien. Den har avdekket svakheter som vi raskere må ta tak i og løse, men i hovedsak at konseptet vårt er råsterkt med medarbeidere som er vanvittig omstillingsdyktige og lojale.

På mange måter har vi hatt en ekstrem stresstest av hele vår virksomhet under pandemien

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– Det flater nok ut for elektro ganske raskt nå, noe nedgang bør også ventes. Andre bransjer vil endelig få tilbake sine gjester og kunder, slik at vi forhåpentligvis får tilbake en normal balanse og hverdag. Pandemien vil fortsatt være med oss, men totale nedstengninger er det lov å håpe at vi nå slipper.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Helt fantastisk! Dette er noe Power brenner for, og at bransjeforeningen engasjerer og involverer seg vil gi oss alle bedre forutsetninger for å lykkes. Det er mye som skal på plass for at vi får et fungerende marked for ombrukte produkter, og her trenger vi hverandre.

Skousen Norge

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– Pandemien påvirket våre butikker i litt forskjellig grad. De butikkene som opplevde nedstenging over lengre perioder ble naturligvis rammet betydelig. Totalt på hele året opplever vi en marginal tilbakegang, som hovedsakelig relateres til perioden mars-april, med mange butikker lukket. De endelige resultatene for 2021 er ennå ikke klare, men det ligger an til å bli et litt svakere resultat enn for 2020. Hvis man tar i betraktning den noe vanskelig perioden for detaljhandelen, er vi i grunnen ganske fornøyde med 2021.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Jeg opplever den som positiv. Over de senere årene har vi gjort en del grep driftsmessig, med tanke på å lukke noen butikker, slik at vi nå sitter med et godt fundament av butikker som leverer gode prestasjoner, som vi er sikre på har riktig beliggenhet og franchisetaker for å lykkes i årene som kommer.

Vi har en spennende periode foran oss. Vi har planer om vekst, og har gått målrettet inn i enkelt områder og byer for å finne gode lokaler og dyktige franchisetakere. Vi stresser ikke ekspansjonen. Når vi åpner nye butikker skal vi være helt sikre på at det er rett lokale på rett sted, med den riktige franchisetakeren.

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

Akkurat nå er sykefravær en risikofaktor

– Det er det vanskelig å svare på. Akkurat nå er sykefravær en risikofaktor. I og med at man har lettet på tiltakene og aksepterer mer kontrollert smitte, kan våre butikker bli rammet ganske hardt. Mange av våre butikker har få ansatte, og kan derfor lide under dette. Vi har allerede opplevd dette lokalt på noen butikker, men takket være kollegiale franchisetakere fra andre butikker har de klart å holde åpent. Personlig håper og tror jeg at vi snart kan se normale hverdager.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Det er veldig interessant at det støttes opp om bærekraft og levetid på våre varer. Hvis mange av produktene som i dag ender som EE-avfall kan repareres og gjenbrukes, vil det bidra meget positivt i sirkulærøkonomien.

Soundgarden Hi-Fi

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– Kundene og vi har håndtert pandemien bedre og bedre. Vi har alle lært å leve med tiltakene, og vi har løpende arbeidet med å tilpasse oss til det beste for kundene. Det har vært utfordrende å få levert produkter i rett mengde og til rett tid. Pandemien har lært oss mye om dialog og kundebehandling, og vi jobber hele tiden med å løfte oss. Vi har økt trafikk og økt omsetning. Resultatmessig gjør vi det noe dårligere enn budsjettert, men vi har tatt grep som tar oss bedre inn i 2022.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Vi har hatt et bra, men krevende 2021. Vi tror alle at vi nå skal over til normalen, uten at jeg med hånden på hjertet kan si at vi er helt sikre på hvordan det vil arte seg. Vi i Soundgarden har fremdeles en vei å gå for å være den aktøren vi har satt mål av oss å være. Pandemien har lært oss at vi jobber godt samlet, at vi har høy endringsvilje og at vi gjennom perioden har styrket oss som omnikanal-leverandør i markedet.

Pandemien har lært oss at vi jobber godt samlet

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– Bransjen vil nok oppleve leveringsutfordringer også dette året, jeg tror vi vil være påvirket en god tid fremover. Jeg tror bransjen vil benytte sin fagkompetanse slik at kundene kan gjøre gode, og i noen tilfeller riktigere, valg. Vi ser at våre kunnskapsrike medarbeidere bidrar til gode valg for våre kunder. Gode løsninger og fleksibilitet for medarbeidere, herunder også de som jobber i fysisk butikk, vil være viktig, da det ligger noen utfordringer i at mange og alle kan bli syke samtidig.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Det er gledelig at gjenbruk er på agendaen og settes i system på en måte som er trygg for forbrukeren og bra for miljøet.

4Sound/Gitarhuset

1. På hvilken måte påvirket pandemien dere i fjor, og hvordan gikk 2021 resultatmessig?

– En lengere nedstenging i Oslo vinteren 2021 skapte et stort omsetningstap for våre butikker. Vi tok heldigvis mye igjen på våre nettbutikker og klikk og hent-løsning. Resultatet av året totalt sett er vi absolutt fornøyde med når vi tar i betrakting situasjonen som har vært.

2. Hvordan vil du beskrive situasjonen for din bedrift i dag?

– Vi har gått gjennom noen tøffe år med store påkjenninger for personalet. Heldigvis har vi kommet oss gjennom dette på en god måte. Bedriften har helt klart lært mye om hvordan man manøvrerer i svært krevende situasjoner. Dette har styrket oss som selskap og team.

Vi håper fraktsituasjonen i løpet av året vil endres til normalen

3. Hvordan vil pandemien påvirke bransjen fremover?

– Det er for tidlig å si hvilke skader pandemien har påført vår bransje. Vi ser at produksjonslinjene har hatt store utfordringer på komponenter, noe som har forårsaket lang ventetid. I tillegg har fraktprisene, som for containere nærmest er firedoblet den siste tiden, bidratt med høyere kost på varene. Dette har skapt og kommer til å skape store prisøkninger fremover. Vi håper fraktsituasjonen i løpet av året vil endres til normalen.

4. Hva tenker du om Stiftelsen Elektronikkbransjens satsing på OmBrukt.no?

– Dette er ikke relevant i vår bransje.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2022, som ble distribuert 22. februar. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS