Airthings View Pollution. Foto: Airthings

AIRTHINGS VIEW POLLUTION

View Pollution er det norske teknologiselskapets første produkt som primært måler svevestøv (PM).

Publisert Sist oppdatert
Airthings View Pollution. Foto: Airthings

Ved å måle både PM 1.0 og PM 2.5, partikkelstørrelsene som utgjør den største direkte helsefaren, sammen med temperatur og luftfuktighet, er View Pollution beregnet for personer som bor i byer eller som ofte utsettes for forurensning forårsaket av byggeaktivitet, eksos, svevestøv og ulike luftbårne kjemikalier. Selskapet retter seg også mot personer med peis eller som bor i områder som er utsatte for skogbrann med økt fare for å puste inn røyk, noe som kan være skadelig dersom man har luftveisplager som allergier og astma. Airthings mener luftkvalitet er en reell trussel mot folks helse og velvære over hele verden, og at den beste måten å bekjempe dette på er gjennom innsikt og informasjon som gir folk mulighet for å gjøre endringer i hverdagen og livet. View Pollution vil koste rundt 2.000 kroner og kommer på markedet tidlig i år.

Fra Airthings’ pressemelding, januar 2022.

Powered by Labrador CMS