Airthings Wave Mini

Airthings Wave Mini

Wave Mini er en innendørs luftkvalitetsmonitor som skal gi sanntidsmålinger og analyse av TVOCs, temperatur og fuktighet.

Publisert

Monitoren er liten og skal egne seg for de som ønsker målinger i flere rom både i privatboliger og offentlige bygg som skoler og kontorer. Måling av VOC som er flyktige organiske gasser, skal gi et bredt bilde av inneluften og man vil få klare indikasjoner på når man bør lufte eller ventilere. Målingene leses av i en app på smarttelefon. Wave Mini kan brukes alene eller i kombinasjon med Airthings Wave Pluss. Om man enkelt vil knytte flere målere sammen kan man benytte Airthings Hub som skal gi bedre rekkevidde enn blåtann samt at det brukes mindre strøm når instrumentene kommuniserer på et lavfrekvent bånd. innemiljøsensoren er batteridrevet og batterilevetiden skal være på opp til ti år. Pris: 800,-

Fra Airthings pressemelding mars 2019.

Powered by Labrador CMS