Jonas Cederroth (Walt Disney) og John Berge foran. Bak fra venstre Nicolai Hellstrøm (SF Norge), Jan Einar Sivertsen (Paramount), Espen Tollefsen (Nordisk Film) og Markus Wilhelmson (Sony).

BLÅTT GULL for videobransjen?

– Gir Blu-ray en ny gullalder for videobransjen? Dette spørsmålet ble tatt opp i en paneldebatt under Videofestivalen 2008.

Videofestivalen arrangeres av Film & Kino, Norske videoforhandleres forbund og Norsk videogramforening, og den 26. festivalen i rekken samlet rundt 450 deltakere.

I en paneldebatt i Filmens hus, ledet av redaktør John Berge i bladet Release, skulle fem sentrale aktører gi svar på hva Blu-ray (BD) betyr for bransjen.

– I 2012 vil BD være større enn DVD. Så lenge vi trenger å forklare hva HD eller BD er, er det ikke en del av massemarkedet, sa Markus Wilhelmson i Sony.

Jan Einar Sivertsen i Paramount, som hadde satset på HD DVD, fortalte at selskapet har et 40 talls BD-titler klare for lansering.

– Vi vil gjøre lanseringen ordentlig, og ikke komme med BD-filmer tre uker etter DVDen. Det er viktig å lansere filmene likt, slik at ikke enkelte venter med å handle, sa Sivertsen.

Mens Sivertsen ga uttrykk for at folk er villige ti l å betale ekstra for kvalitet, også innen videobransjen, hadde Espen Tollefsen i Nordisk film et annet syn:

– Man må spørre seg hva som en naturlig pris på en BD-plate. Vi har gjort en undersøkelse som viser at folk er villige til å betale det samme som for en DVD-nyhet. Hvis vi ønsker at BD skal være et massemarkedsprodukt, må vi se bort fra at dette skal være et luksusformat, sa Tollefsen.

Markus Wilhelmson i Sony mente man i 2008 vil se en større prisdifferensiering.

Må ta seg betalt

– Frem til nå har det vært én BD-pris, men det vil komme ulike kategorier. Jeg er ikke enig med Tollefsen. Bransjen må ha vett til å ta betalt, og ikke gå ned på pris fra første dag, sa Wilhelmson.

Tollefsen imøtegikk dette med å påpeke at man ikke kan se på filmmarkedet alene:

– Per i dag er prisene for høye til at det blir solgt store volumer, sa han.

Sivertsen i Paramount mente forbrukeren vil forstå at prisene er litt høyere for BD i starten. Wilhelmson fulgte opp med å karakterisere prisbildet som sykt:

– Det er vi som konkurrerer på pris. Hvis vi sluttet å bruke pris som vårt fremste våpen, ville folk betalt mer. Det er vi som skaper prispresset. Hjemmeunderholdningsbransjen er den eneste bransjen jeg kjenner til der det bare er bransjens egne aktører, og ikke forbrukerne, som er opptatt av pris, mente Wilhelmson.

Tollefsen i Nordisk film dro frem UMD-formatet, med spill og filmer til Sonys portable underholdningsmaskin PSP, som eksempel på hvordan man kan prise seg ut:

– UMD hadde mulighet for å leve, men i Norden satte man en prisstandard som lå så høyt at man drepte formatet før det kom i gang.

– Er ikke DVD bra nok? ble det spurt.

– Jeg har tror på HD. Jeg syntes også laserdisk var bra, men kjøpte det ikke. Det er bare tull at DVD er dårlig kvalitet, det ser flott ut. Det er ikke e t ønske fra forbrukerne om å få noe bedre, slik det var med VHS. Folk som kjøper seg DVD-spillere til 300 kroner og en flat-TV til 3.000 kroner venter ikke på bedre kvalitet, sa Sivertsen i Paramount.

Mange klarer seg med DVD

Han mente de forbrukerne som bruker mest penger på film er interessert i nye formater. Men det er ikke mange av disse, mente Sivertsen.

Tollefsen påpekte at så lenge man har DVD-spillere med oppskalleringsfunksjon, klarer mange seg med disse.

– Markedet er lite, og vi skal arbeide for å få opp formatet. Men så lenge det utgjør såpass lite av den totale omsetningen, får BD en tilsvarende oppmerksomhet, sa Nicolai Hellstrøm i SF Norge.

Wilhelmson i Sony mente at de som har opplevd den nye teknologien neppe vil gå tilbake.

– Men det er en akilleshæl er at salget av store skjermer ikke er stort nok, sa Wilhelmson.

Direktør Lene Løken i Film og kino fortalte fra salen at norske kinoer planlegger en overgang til digital teknologi fra neste år.

– Det betyr at det norske publikum lenge før 2012 vil ha et digitalt bilde med en veldig mye større oppløsning enn det vi ser på BD i dag. Hvilken betydning vil dette få for BD? spurte Løken panelet.

– Dette er en god utvikling som har stor betydning, og vil raskt forandre det norske publikums forhold til HD. Jo bedre kinoopplevelse, dess bedre går det for videobransjen. Jeg håper bare det er Sony-projektorer dere velger, svarte Wilhelmson.

– Det er naturlig å ha en høy oppløsning til en høyoppløst film. Så enkelt er det, mente Cederroth i Disney.

Sivertsen i Paramount fortalte at de solgte 4.000 kopier av Transformers på HD DVD.

– Er det en spesiell tittel, vil folk gjerne ha noe ekstra. De som vil se ”Lange flate ballær” er kanskje ikke de første som kjøper seg en BD-spiller? sa Sivertsen.

Hellstrøm i SF Norge forventet at BD vil ta mer a v markedet, men at det fortsatt er DVD som betyr mest. Wilhelmson repliserte at det må være en like stor interesse hos forhandlerne som distributørene hvis man skal lykkes.

DVD-markedet økte i 2007 med 5 prosent i verdi og 10 prosent i volum. Totalmarkedet for DVD var 2.148 millioner kroner og 19 millioner enheter.

Det viste tallene GfK presenterte under Videofestivalen, gjengitt i bladet Release.

Snittprisen for en DVD lå på 113 kroner, dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med 2006. Musikkforretninger står for 26,9 prosent av omsetningen, etterfulgt av internett/postordre med 23,9 prosent. Bokhandelen øker sin andel, mens elektronikkforretningene har størst nedgang.

Til toppen