Markedssjef Omar Khalid Mir (t. v.) og daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i returselskapet Elsirk deltok på Vårkonferansen til Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng

EE-MONOPOLET ER DØDT

– Det har vært mye turbulens og negativ fokus på noe som er kjempebra. Nå er vi fire gode konkurrenter som håndterer EE-avfall.

Det sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i returselskapet Elsirk, som er eid av Ragn-Sells. Under Vårkonferansen til Stiftelsen Elektronikkbransjen møtte han mange gamle kjente; tidligere var han ansatt i selskapet Elretur som er eid med 60 prosent av bransjeforeningen. På Svendsens tid hadde Elretur kontorfellesskap med Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Jeg var med på å bygge opp Elretur som verdens beste retursystem. I dag er situasjonen en helt annen; vi er nå fire likeverdige konkurrenter. Heldigvis har vi begynt å snakke sammen, men det er ikke lenge siden vi var i skyttergravene. Alle returselskapene i markedet har god kvalitet, styrt av et kontrollsystem fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) som er så strengt at det er ikke rom for å drive monkeybusiness. Hvis dere har hørt noen si om en av oss tre andre konkurrenter at det drives miljøsanering light, er ikke det sant, sier Svendsen og fortsetter:

Hvis dere har hørt noen si om en av oss tre andre konkurrenter at det drives miljøsanering light, er ikke det sant

– Dette understrekes også at ved det faktum at returselskapene i stor grad kjøper tjenester av felles leverandører på gjenvinning.

Nye rutiner

Han forteller at Elsirk har seks hel- og deltidsansatte, enkelte har også funksjoner i eierselskapet Ragn-Sells.

– Elsirk er eid av Ragn-Sells som er Nordens største avfallskonsern, og selskapet har operert i markedet siden 1999, sier Svendsen.

De siste 3 årene har selskapet i følge den daglige lederen tatt kvantesteg med nye rutiner.

– Dette kan man lese ut av revisjonsrapportene, som er offentlig tilgjengelig, hvor vi har fått det minste avviket fra revisjonen til Klif. Hvis man ser på konkurransen i markedet vil markedsandelene ut fra vår kjennskap om medlemmer som har byttet returselskap jevnes mer ut i 2013. De store går litt ned mens de mindre vokser, sier Svendsen og presenterer Elsirks underleverandører: Ragn-Sells, Greentech, Revac, Tenden container og gjenvinning, Stena Recycling, HRS, Veglo, Retura, WEEE recycling og Datec.

Ordning for fall

– Vi henter i hele Norge, og har nye rammeavtaler med blant annet Euronics og Elesco. Vi er også meget fornøyd med å få Komplett med på laget, og flere er på gang, sier Svendsen.

Han kommenterer de kommende endringene i det nye WEEE-direktivet slik:

– I dag kan returselskapene si at forhandlerne må levere på ett regionalt sted, noe vi betrakter som et dårlig tilbud til forhandlerne ettersom de har hatt mye jobb med å ta mot EE-avfallet gratis fra kundene. Denne ordningen tror vi står for fall i den reviderte EE-forskriften. Vi henter EE-avfall i hele landet. Alt vi henter i distriktene er en negativ vare, mens det i sentrale strøk er mye positive varer. Halve jobben er å finne miljøgiftene og sørge for at de blir ivaretatt. Dette må vi rapportere til myndighetene. Eksport av EE-avfall og fraksjoner av dette pågår i stor stil, men myndighetene er på ballen når det gjelder å kontrollere hele verdikjeden av EE-avfall, sier Svendsen.

Rask utvikling

Han mener den industrielle utviklingen på området går raskt, og nevner som eksempel at man nå kan skille plastelementer med og uten flammehemmere.

– Dermed kan man materialgjenvinne plast fra for eksempel TV-apparatene. Før gikk alt dette til deponi eller forbrenning. Vår samarbeidspartner Greentech tar mot utstyr fra store selskap, og gir nytt liv til IT-produkter. Gjennom dette samarbeidet rapporterer vi desidert mest ombruk til Klif, i samsvar med sentrale føringer fra WEEE-direktivet, sier Svendsen.

Hans kollega, markedssjef Omar Khalid Mir, legger vekt på at EE-monopolet er dødt.

– Alle produsenter og importører har i dag et valg. Det er ikke lenger slik at ett selskap har bransjen i sin hule hånd, men jeg finner det fortsatt vanskelig å bryte en gammel tankegang hos mange om dette. Vi har vært skarpe i prisingen, og har kunder som har spart opptil 50 prosent ved å gå over til oss. Vi er fortsatt små, med to store konkurrenter, men skal vokse. Vi ønsker å være et komplett alternativ, blant annet ved å tilby emballasje- og batteriansvar gjennom Grønt Punkt og Batteriretur, sier Mir.

Til toppen