Konsernsjef i Komplett ASA, Ole Vinje, ved inngangen til hovedkontoret. I bakgrunnen hans gamle arbeidsplass, Torp Computing Group (TCG), som i fjor fusjonerte med Komplett. Foto: Stian Sønsteng.

FORVENTER BEDRE VILKÅR etter fusjonen mellom Komplett og TCG

– Vi beholder Komplett, MPX, XD, Itegra og Norek uendret, men leverandørene har allerede merket at vi gjør felles innkjøp.

– De synergiene vi har størst forventninger til etter fusjonen, er knyttet til innkjøp. Vi går fra å omsette fra drøye to milliarder til nesten fem, og dette skal gi bedre vilkår. Det blir også en kraftsamling når det gjelder å utvikle nettbutikkene, sier konsernsjef Ole Vinje i Komplett ASA.

Selskapet omsatte i 2007 for cirka 4,8 milliarder kroner. Av dette er cirka 2 milliarder direktesalg i det norske markedet. Distribusjonssalg i Norge utgjør cirka 1,6 milliarder, resten er salg til resten av Skandinavia og Europa.

– Ambisjonen å være en stor aktør både på det norske og nordiske mar kedet, sier Vinje.

Han var tidligere administrerende direktør i Torp Computing Group (TCG), som i fjor fusjonerte med Komplett ASA, og leder i dag hele konsernet. Tildligere Komplett-sjef Eric Sandtrø sitter i dag i styret, og har en eierandel på seks prosent. Største eier er Stein Erik Hagen gjennom Canica Invest AS, med nesten 40 prosent. Komplett ASA hadde 28. januar en verdi på cirka 1,6 milliarder, etter at aksjene etter børsfallet hadde gått fra 130-140 til 95 kroner.

Meldingen om fusjonen mellom TCG og Komplett kom i juni 2007. Inn i det nye konsernet hadde TCG med seg nettbutikkene MPX og XD, samt distributøren Itegra. Disse lever videre, ved siden av Komplett.no samt distributøren Norek.

Ny ledergruppe

– Selskapene er til forveksling like. Vil dere differensiere disse?

– Over tid vil vi nok det, men i første fase beholder vi den eksisterende profilen, sier Vinje.

– Når er dere i fase to?

– Høsten 2008, tidligst.

I fjor satt Komplett og TCG med to ledergrupper. Nå er en ny gruppe satt sammen, med god blanding fra begge selskaper.

– Det var ingen som ble overflødig, men enkelte sentrale medarbeidere har sluttet av ulike årsaker. De andre har nye nøkkelroller, det er nok å ta tak i et selskap med cirka 650 ansatte, sier Vinje.

Av de 600 ansatte er 450 i Norge, 150 i Sverige og 50 i Nederland.

– Hvordan vil leverandørene merke at dere er blitt et nytt og større selskap?

– Over tid vil de merke at de har ett punkt å forholde seg til i konsernet når det gjelder innkjøp, sier Vinje.

– Hva har vært den største utfordringen i forbindelse med fusjonen?

– Det mest krevende ved fusjoner er alltid å slå sammen flere bedriftskulturer. Selv om vi holder til i samme gate i Sandefjord, opererer vi med mange begreper som har ulik betydning i de ulike miljøene. Når det er sagt, er det ikke en blind og en halt som slår seg sammen – men to virksomheter som går veldig bra. Om det faktisk har vært en god fusjon, vet vi først om to-tre år.

Ole Vinje mener det er sterk konkurranse i bransjen, og sier Komplett i realiteten bare har to konkurrenter:

– Elkjøp og Expert er svært dominante i markedet. Men det kommer stadig til nye unge kjøpegrupper som naturlig handler på nett, og disse ønsker vi å gripe fatt i, sier Vinje.

21.000 kvadratmeter lager

– Hvor er det største vekstpotensialet for dere?

– Sverige og Danmark. Vi etablerer en virksomhet i Danmark, som skal være i gang fra april. Denne blir styrt fra kontoret vårt i Gøteborg.

Ved hovedkontoret er et nytt hovedlager på 14.000 kvadratmeter i ferd med å reise seg. Totalt vil Komplett ASA ha 21.000 kvadratmeter lager på Østre Kullerød utenfor Sandefjord, som skal håndtere den nordiske virksomheten.

– Er det et alternativ å opprette lokale lager?

– Ikke i det norske markedet. Men i mars-april tar vi i bruk et ferdigvarelager for større produkter ved Arlanda utenfor Stockholm.

Det automatiserte lageret i Sandefjord er svært sentralt i driften, og størrelsen på dette dobles for å kunne håndtere småvarene for hele konsernet.

– Det ligger åpenbare stordriftsfordeler i dette. Vi arbeider med svært lave marginer, og skal vi ha gode resultater må vi være supereffektive på logistikksiden. Derfor blir en automatisering av alle prosesser viktig, ikke bare lageret, sier Vinje.

Han innrømmer at Komplett-selskapene ikke kommer best ut i pristester av nettbutikker.

– Det vil alltid være små nettaktører som dukker opp, som i perioder er svært konkurransedyktige på pris. Men de varer gjerne ikke så lenge, da de blir innhentet av garanti- og returforpliktelser. Vårt konkurransefortrinn er at vi er stabile og leverer varene i rett tid til rett pris. Når du ser anlegget vårt her i Sandefjord, er det tydelig at vi må ha et visst bidrag for å holde det gående over tid.

– Vurderer dere å opprette utsalgssteder eller utstillingsvinduer for å kunne møte kundene ansikt til ansikt?

TV vokser

– Så langt ligger ikke dette i vår strategi, men vi har hentepunkter der kundene selv kan hente varene i Sandefjord, Stockholm, Gøteborg og Malmø. Planen er å opprette slike hentebuer i de største byene.

– Selskapene har bakgrunn fra databransjen. Hvilke andre kategorier satser dere på?

– Tradisjonell brunevare, og først og fremst flat-TV, er i ferd med å bli en stor del av omsetningen vår. Når det gjelder småelektrisk har det vært en kjempesuksess. Hvitevarer regner vi det tar tid å bygge opp, men vi er i ferd med å gjøre noen grep som vil gjøre oss mer attraktive. Det har tatt lenger tid å penetrere dette markedet enn vi trodde for et par år siden, den eksplosive veksten har uteblitt. Dette er nok en mental sak hos kunden, dessuten er det knyttet til frakt. Systemene rundt logistikk blir mer effektive, og etter hvert som vi oppnår større volumer blir vi mer konkurransedyktige på pris.

– Navnet på selskapet forplikter, hvilke nye varegrupper vurderer dere å ta inn i sortimentet?

– Vi ser stadig på dette. Det er en del produkter som det ikke er naturlig å kjøpe på nett, fordi det er naturlig å ta og føle på dem – eller fordi de er så billige at frakten blir for dyr i forhold.

– Hvor mange av kundene deres har vært i en butikk og sett på produktet før de bestiller det hos dere?

– Det vet vi ikke, men det er nok en del. Samtidig er det mange som sjekker spesifikasjoner og sammenligner modeller hos oss, før de går i butikken. Dette går begge veier. Vi får ofte tilbakemeldinger fra kunder som opplever at de får bedre informasjon på nettet enn i butikken, der de kanskje møter en selger som ikke vet annet om produktet enn prisen.

 

KOMPLETT ASA

Komplett-selskapene omsatte i 2007 for til sammen cirka 4,9 milliarder NOK, de har 1,6 millioner registrerte kunder og 650 ansatte. Hovedkontor og –lager ligger på Østre Kullerød utenfor Sandefjord.

I løpet av 2007 kjøpte Komplett seg større i både Sverige og Norge. Svenske inWarehouse ble innlemmet i mai, mens hovedkonkurrenten i Norge, TCG, ble fusjonert inn i oktober.

De ti største eierne i selskapet er Canica Invest AS (39,88%), Stavsmark AS (Eric Sandtrø) (6,01%), Brown Brothers Harri S/A Fidelity Low-Pri (5,97%), Pareto Aksje Norge (5,37%), Nordea Bank PLC Finland (3,98%), Ole T. Sauar (2,51%), Pareto Aktiv (2,34%), Verdipapirfondet NOR v/Nordea Fondene AS (1,86%, Dagbladet Invest (1,82%) og Aston Holding AS (1,24%)

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.1/2008

Det automatiserte lageret i Sandefjord har en sentral rolle i effektiviseringen av logistikken i Komplett ASA. Etter fusjonen dobles kapasiteten på dette.
Johannes Björner (t. v.) og Henrik Ostorp fyller kassene som skal inn i automatlageret. De er to av svært mange svensker som arbeider på lageret hos Komplett i Sandefjord.
Geir Mathisen tar mot varer fra automatlageret, og pakker det i esker som går videre med Posten og hjem til kunden.
Jonna Elmgren og Fredrik Nilsson ruller inn nye varer som skal inn i automatlageret.
Konsernsjef Ole Vinje i selve hjertet i Komplett ASA, datarommet der alle bestillingene i konsernet går gjennom.
Til toppen