– Fra gamle motgangstider vet vi at de som er flinke klarer seg, sier Henrik Bjønnes i Elkjøp Norge.

GÅR MOT TØFFERE TIDER med forsiktig optimisme

– Det er ikke tvil om at også elektronikkbransjen kommer til blø, men det er også mange muligheter.

– I en annen bransje er det sagt at blod kommer til å renne i gatene, og det er ikke tvil om at også elektronikkbransjen kommer til blø. Når det er sagt, er det mange muligheter, sier Bjønnes.

En ringerunde til noen av kjedelederne viser at de forbereder seg på tøffere tider, men at de også ser på fremtiden ned forsiktig optimisme.

– Vi har flyttet omsetningsforventningene for 2009 til 2006-nivå, og må dermed også flytte aktiviteter og kostnader til dette nivået - vi snakker om en reduksjon på 10-15 prosent, sier Kenneth Baltzersen i Euronics.

Bjønnes i Elkjøp sier fjoråret var et toppår, og at de nå er tilbake på 2006-nivå.

– Vi ser fra dag for dag at salget går ned. Kundene styrer mye mer forbruket etter lommeboka, og mange lever fra lønn til lønn. Vi har alltid sett forskjeller mellom lønningsuker og de andre ukene, nå er denne tydeligere, sier Bjønnes.

Han mener det er i tider som dette at de som er best kommer til å skinne i solen.

Terje Helland er administrerende direktør i Deal. Han tar over som administrerende direktør også for Elprice etter at denne kjeden er kjøpt opp av Holta Invest som også eier Deal.

– Når det gjelder 2009 er vi ganske optimistiske for nettdelen av aktiviteten, mens vi er usikre på butikkdelen. Første kvartal blir nok veldig tøft, men jeg har tro på en stabilisering ut over året - med mindre finanskrisen utvikler seg en ukjent vei, sier Helland.

At verken Steinar Rorgemoen i Expert Norge eller Fabian Bengtsson i Siba ønsker å uttale seg, kan være et tegn på hvor spent situasjonen er – både for elektronikkbransjen og andre bransjer. Når denne artikkelen skrives 11. desember, er julelønningene på tur inn på konto hos de fleste forbrukere. I Elkjøp venter de at julesalget vil ta av for fullt fra 13. desember når folk har fått lønn.

Stygg start på desember

– Starten på desember er stygg. Men vi tar markedsandeler, og har vært mye ute i butikk og sett at vi er godt forberedt. Vi er prisledende, og presser markedet, sier Bjønnes.

– Hittil i desember ser vi at forbrukeren er avventende, men vi håper fortsatt på et bra desembersalg. Det er folks syn på egen økonomi som er dårlig, ikke deres reelle økonomiske situasjon. Folk er forsiktige på bakgrunn av det de ser og hører i nyhetsverdenen, sier Baltzersen.

Euronics begynte å se nedgangen i september, siden har den negative trenden forsterket seg. Helland i Deal forteller at selskapet siste halvår hatt en betydelig vekst i forhold til i fjor.

– Vi måtte faktisk nesten klype oss i armen, men november i år var tidenes beste for oss gjennom de ti årene vi har drevet, sier Helland.

Han innrømmer at første halvår 2008 var dårligere, og forklarer at Deal har vært gjennom en oppryddingsprosess som har fått effekt.

– Det kan også være at 2007 var dårlig, men jeg tror årsaken til det gode salget i 2008 er kundegruppen vår. Deal har voksne kunder, og en relativt stor andel kvinner. Dette kan være folk som ikke er så bekymret for fremtiden som andre. Totalt sett tror jeg vi får en vekst i 2008, og vi håper vi klarer sorte tall, sier Helland.

De flinke klarer seg

– De som ikke er fullt så gode får det vanskelig, og vi vil se en avskalling i antall butikker. Fra gamle motgangstider vet vi at de som er flinke klarer seg. Flere av bransjens produkter har endret seg fra å være luksusvarer til nødvendighetsvarer. Når markedet blir mindre, kommer de beste frem. De som er gode vil selge fine kvalitetsprodukter som kundene blir fornøyd med, sier Bjønnes.

Baltzersen mener Euronics sentralt er solid rustet.

– Kjeden eier ikke forretninger og har kun det økonomiske ansvaret for kjedekontoret. Vi er ikke eksponert på den samme måte som det konkurrentene våre er, som har investert mye i sentralt eide forretninger som nå opplever omsetningssvikt, sier Baltzersen.

Han forventer at 2009 blir et tøft år, med lav etterspørsel og økt arbeidsledighet som et direkte resultat av dette.

– Da vil den samlede kjøpekraften i markedet synke, noe som også vil innvirke på omsetningen i vår bransje, sier Baltzersen

Han forteller at kjedeledelsen er bekymret for enkelte av handlerne.

– Vi har definert hvem vi tror trenger støtte, og analyserer markedet for å se på hva vi kan gjøre. Selv om vi har begrensede midler, gjør vi det vi kan for å optimalisere og tilpasse driften. Vi gjør også grep sentralt for å få ned kostnadene i kjedeadministrasjonen. Flere prosjekter legger vi på is i starten av 2009, men vi vil fortløpende evaluere situasjonen. Ser vi ved utgangen av første kvartal at vi er på riktig vei, kan vi løse opp. Vi vil arbeide med å få mer ut av hver eneste kunde som kommer inn i butikken. Oppsalg og mersalg blir viktige fokusområder fremover, sier Baltzersen.

Helland forteller at Elprice ligger en tanke bak fjoråret.

Kan lettere tåle presset

– Dette varierer selvsagt fra butikk til butikk og er påvirket av lokale forhold som lokaliteter og trafikkmønstre, men summen er et butikkdelen går tilbake. Julesalget tror vi vil ligge minst 15 prosent under fjoråret. Imidlertid sendte vi ut en DM 10. desember, og vi vet av erfaring at salget da løftes i etterkant av denne, sier Helland.

Han legger vekt på at Elprice har et kostnadslett konsept som gjør at de lettere enn andre kan stå mot det presset som kommer.

– Vi ser også allerede nå klart at det er synergier i fusjonen Deal og Elprice som gjør at vi kan være veldig konkurransedyktige, sier Helland.

Han er optimistisk med tanke på 2009, og tror det vil være en forbruksvekst i 2009 totalt sett.

– Det er ikke mange år det har vært en nedgang i salget i vår bransje etter krigen, jeg tror ikke det vil skje nå eller. Det blir i hvert fall ikke noe dramatisk fall, dette har mye med renten å gjøre, sier Helland.

Valultakurser og råvarepriser

Han har ikke tro på spekulasjonene om at valutasituasjonen og råvareprisene vil føre til en prisøkning.

– Hvis markedet får en liten oppbremsing, tror vi dette føre til et lite prisfall. Prisen på dollar og euro vil føre til ønske om prisøkning, og noen leverandører har antydet at dette vil komme - men jeg tror det er få som vil klare å ta ut mer på pris, sier Helland.

– Går prisene i markedet opp, kan det hende vi justerer oss etter det, sier Bjønnes.

Baltzersen i Euronics bekrefter at de første leverandørene har varslet prisøkninger.

– Vil dere bruke dette til å bedre marginene?

– Dette kan gi rom for økt inntjening, men der er vi nødt til å følge markedsprisene – og tilpasse oss etter det. Da snakker jeg om det som er pris i butikk, og ikke annonsert pris hos enkelte av konkurrentene våre, sier Baltzersen.

– En utfordring vi må ta tak i er at over 70 prosent av omsetningen innen brunevarer er konsentrert på TV-salget. Marginene på TV er mer eller mindre er borte, og vi kan ikke leve av barbermaskiner. Her har hele bransjen en utfordring i å sørge for at TV-salget blir noe som både produsenter og kjedene kan leve av – og med. Når det gjelder hvitevarer er dette noe mer forutsigbart og trygt, men også her ser vi nedgangen. Spesielt kjøkkenhandleren vil gå et tøft år i møte, mener Baltzersen.

Kos med misnøye

Han forteller at de på et internasjonalt Euronics-møte nylig opplevde at det var litt kos med misnøye blant deltakerne.

– Alle snakket om de som har det verre. Vi i Norge har bestemt oss for å se det positive i situasjonen og gjøre det beste ut av de tingene vi kan gjøre noe med. Alt det andre blir rammebetingelser som vi må la det gå sport i å overvinne. Det er nå vi skal se hva vi er bygd av, sier Baltzersen.

Han legger vekt på at bransjen også konkurrerer om forbrukerens oppmerksomhet fra andre bransjer.

– Oppgaven for oss blir å fokusere på det som skjer i hjemmet; at folk ønsker å ha det bra hjemme fremfor å kjøpe ny bil og båt eller dra på ferie. Mange blir nok hjemme og bruker pengene sine der, på en TV, vaskemaskin eller mobiltelefon – selvsagt kjøper de denne hos Euronics, smiler Baltzersen.

Elkjøp har bransjens største sentrallager, på 100.000 kvadratmeter i Jönköping i Sverige. Byr lagerbeholdningen på problemer?

– Rett vare på rett sted til rett tid blir viktig i tider som dette, svarer Bjønnes i Elkjøp.

– Hvordan vil du kommentere ryktene som at deres eiere, britiske DSG International plc., vurderer å selge Elkjøp?

– Dette kjenner jeg ikke til. Det jeg kan si, er at medarbeiderne i Elkjøp er svært dyktige, og at vi har den største avstanden mellom inntekt og kostnad blant alle de store elektronikkfirmaene i Europa. Vi står godt på egne ben, faktisk enda bedre enn da vi ble kjøpt opp i 1999, sier Bjønnes.

– November i år var tidenes beste for oss gjennom de ti årene vi har drevet, sier Terje Helland i Deal.
– Flere prosjekter legger vi på is i starten av 2009, men vi vil fortløpende evaluere situasjonen, sier Kenneth Baltzersen i Euronics.
Til toppen