MENER DAB ER DØDT

– DAB er dødt som kommersielt produkt. Slaget er tapt og det er på tide å se fremover.

Det sier produktsjef Christian Åkre i butikkjeden Soundgarden AS. Han reagerer på førstesideoppslaget i fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2010, der det går frem at Stiftelsen Elektronikkbransjen har beregnet at en kassering av FM-radioer ved en overgang til det digitale radioformatet DAB bare er en dråpe i søppelhavet som hvert år håndteres.

Åkre mener administrerende direktør Synnøve Bjørke ikke snakker på vegne bransjen eller forbrukerne når hun etterlyser en slukkedato for FM-båndet.

– At en kassering av 12-15 millioner fungerende FM-radioer ikke utgjør et forurensings- eller miljøproblem, får stå for hennes regning. Dette er ikke god logikk. Det er i hvert fall helt klart at det er moralsk forkastelig å kassere disse ut fra et ressurshensyn, sier Åkre.

Også daglig leder Jo Petter Kjeldset i Tura Scandinavia stiller spørsmålstegn ved fremtiden til DAB.

– Etter 15 år har DAB ennå ikke fått fotfeste i markedet. Mye av problematikken er knyttet til at overgangen til DAB medfører at den gamle teknologien blir ubrukelig. Dette har ikke skjedd tidligere, verken ved overgangen fra AM til FM, LP til CD, VHS til DVD eller DVD til Blu-ray. Til og med da digital-TV ble innført, kunne man bruke de gamle apparatene - riktignok ved hjelp av en tilleggsboks, sier Kjeldset.

Venter reaksjoner

Han ser for seg massive aksjoner fra miljøorganisasjonene for å forhindre at FM-radioene blir degradert til utrangert søppel.

– Hvilken samferdselsminister eller kulturminister tør å stille seg bak noe slikt? spør Kjeldset.

Også Åkre i Soundgarden har mer krutt på lager. Han mener DAB har mange svakheter når det gjelder teknologi og lydkvalitet.

– Fremtiden er nettradio kombinert med et riksdekkende FM-bånd med de viktigste radiokanalene, samt lokalradio via både nett og FM, sier Åkre.

Han får støtte av Kjeldset:

– Folk flest har allerede internett både hjemme og på mobilen, via kabel, WLAN og 3G. Internettradio er den nye teknologien. Det er et spørsmål om tid før alle har internett i bilen uansett. Prisen er nok fremdeles for høy, men all erfaring tilsier at prisen på denne type tjenester skal ned, sier Kjeldset.

Han stiller spørsmålstegn ved kompabiliteten over landegrensene.

– Hva med DAB kontra DAB+? Det er synd å kjøpe DAB-radio til bilen og ikke kunne bruke bilradioen på ferietur til Europa, sier Kjeldset.

Åkre går så langt som til å antyde at DAB-holdningen til Stiftelsen Elektronikkbransjen er et taktisk utspill med en skjult agenda for å oppnå det motsatte av hva man argumenterer for.

Kjeldset understreker at han ikke har noen kommersiell interesse i saken.

– Vi har solgt noen WLAN-radioer, men dette er ikke et satsningsområde for oss. Jeg er overrasket over at aktører som NRK, P4 og Stiftelsen Elektronikkbransjen åpenbart tror at de kan styre markedet dit de vil. Men det skal litt politisk kamelspisning til før DAB-formatet gravlegges, sier Kjeldset.

FORHOLDER SEG TIL VEDTAKET

Det sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hun er glad for at representanter både på handler- og leverandørsiden engasjerer seg i DAB-debatten.

– Kommentarene til Åkre og Kjeldset gjelder våre uttalelser til Stortingsmeldingen om digital radio. Det er en viktig oppgave for oss å ta opp saker som gjelder forholdet mellom bransjens aktører og samfunnet og norske myndigheter. Overgangen til digital radio er en slik sak. Det er meget viktig for oss å følge med på de vedtak myndighetene gjør, og samtidig komme med innspill for å påvirke myndighetene til beste for våre medlemmer, sier Bjørke.

Hun viser til at det om lag ti år gamle vedtaket om DAB som standard for digitalradio i Norge fremdeles står fast.

– Vi mener det er meget viktig at bransjens aktører blir holdt godt orientert om utviklingen av saken, og spesielt om den forestående slukkingen av det analoge radionettet. I forhold til sluttbrukerne er det vesentlig at våre leverandører og handlere så tidlig så mulig vet om tidsaspektet ved denne overgangen, sier Bjørke.

Når det gjelder miljøproblematikken understreker hun at Stiftelsen Elektronikkbransjen har lagt vekt på å være meget forsiktig i sine antakelser.

–Vi har vært svært konservative når det gjelder å beregne mengden av FM-radioer som skal kasseres, slik at forholdene antakelig blir mer gunstige enn det vi har forutsatt, sier Bjørke.

Hun viser til at digitale DAB-mottakere kan koples til eksisterende musikkanlegg og receivere.

– FM-radioer vil sannsynligvis utgjøre en og en halv til to prosent av den totale innsamledemengde elektroniske produkter per år. Over 90 prosent av innsamlet mengde vil gjenvinnes til nye produkter, sier Bjørke.

Christian Åkre er produktsjef i Soundgarden.
Jo Petter Kjeldset er daglig leder i Tura Scandinavia Norge.
Synnøve Bjørke er administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.
Til toppen