– Kravene i Kina er faktisk ganske strenge, og de gjør en jobb for å bli bedre. Jeg er mer bekymret for Bangladesh og Indonesia, sa konsernsjef Dag Tørvold i Nemko-gruppen. Foto: Erik Andersen

VIL HA STANDARDISERTE MILJØMERKER

Miljømerking av mobiltelefoner ble et tema på konferansen ”El:etikk – Ja takk!”. Nemko AS etterlyser internasjonale standarder.

– Bør mobiltelefonene miljømerkes? Ja, men da etter internasjonale standarder, sa konsernsjef Dag Tørvold i Nemko-gruppen i sitt foredrag.

Han tror det blir vanskelig å få gjennomslag for de mange ulike miljømerkene som eksisterer i dag.

– Å merke produktene sine med fyrtårn, svaner, engler og blomster gir uttrykk for en miljøholdning, men det blir vanskelig å forholde seg til alle disse for globaleselskap. Her er jeg enig med Sony Ericsson, sa Tørvold.

Mats Pellbäck Scharp, leder for samfunnsansvar i Sony Ericsson, hadde tidligere under konferansen gitt uttrykk for at lokale miljømerker er vanskelige å håndtere for selskap som arbeider globalt.

Marianne B. Eskeland i Svanemerket tok ordet fra salen:

– Internasjonale standarder er laget for at alle skal klare dem fra dag én. Miljøkravene i vår regi er strengere, og går på selve produktet. Hvis man oppfyller våre krav er man kommet veldig mye lenger, og merkene kan brukes i alle land. I følge en engelsk undersøkelse finnes det tre troverdige miljømerker, ett av disse er Svanemerket, sa Eskeland.

Hennes kollega Alvhild Hedstein fortalte at selskapet vurderer å utvikle krav til mobiltelefoner.

– Selv om vi er nordiske betyr ikke det at vi ikke samarbeider med øvrige merkeordninger. Vi har flere globale selskap som velger å svanemerke produktene sine.Det som er forvirrende er selskapenes egne miljømerker, som Sony Ericssons Green Heart, sa Hedstein.

Green Heart

Pellbäck Scharp hadde tidligere under konferansen presentert dette merket. Etter Hedsteins uttalelse presiserte han at selskapet ikke merker produktene med Green Heart.

– Dette er navnet på vårt rammeverk, og vi bruker det til å kommunisere miljøsatsingen vår, sa Pellbäck Scharp.

Da Hannah Eline Ander i ungdomsorganisasjonen Changemaker holdt det siste foredraget på konferansen, fremholdt også hun viktigheten av standardisert merking uten for mange merker.

– For å få en god merkestandard er det viktig med innsyn i hele mobiltelefonens livssyklus. De etiske valgmulighetene er i dag nesten ikke til stede, men man må kunne få et valg i butikkene, sa Ander.

Tilbake til Tørvoldsforedrag: Han brukte mye av foredraget sitt til å snakke om de ulike standardene som mobilbransjen omfattes av.

– Skal du slippe et produkt på markedet må du ha godkjenninger. Den markedsstyrte standardiseringen er mye mer viktig enn den lovbestemte; Standard Norge og NEKrepresenterer Norge i utlandet. Disse stadardiseringsorganene er halvprivate, sa Nemko-sjefen.

Han sier samfunnet ikke klarer seg ikke uten standarder.

Harmoniserte ladere

– Uten slike ville ikke mobiltelefonene kunne kommunisere med hverandre.

Et eksempel på et vellykket standardiseringsarbeid er mobilladerne, der vi fra 2012 har en harmonisert standard; takket være at mobiltelefonen får den samme kontakten kan ladere fra ulike leverandører brukes om hverandre, sa Tørvold.

Han mener merkingen av mobiltelefoner er elendig sammenlignet med andre produkter.

– Man må under dekslet og batteriet for kanskje å finne et CE-merke. For forbrukeren er disse merkene viktige, slik at de skal vite at produktene er trygge i bruk, sa Tørvold.

Han fortalte om de ulike ISO-standardene, som blant annet stiller krav til arbeidernes forhold, bedriftsledelse, avfallshåndtering og effektiv energibruk.

– I Kina er over 50.000 fabrikker ISO 14001-sertifisert. Kravene i Kina er faktisk ganske strenge, og de gjør en jobb for å bli bedre. Jeg er mer bekymret for Bangladesh og Indonesia, sa Tørvold.

Frem til 1991 var Nemko et statlig kontrollorgan. Siden har de vært en privat bedrift, et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge.

– Vi er nummer to i verden på testing av elektronikk og vi er store innen forbrukerelektronikk. Vi er ikke de største på mobiltelefoner, men store på datamaskiner og IT-produkter. Vi har 520 ansatte i 14 land, og rundt 5.000 kunder, sa Tørvold.

Til toppen